Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Den Norske Trippel-S Undersøkelsen»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Den Norske Trippel-S Undersøkelsen

Prosjekt

Den Norske Trippel-S Undersøkelsen - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Forskningsprosjektet søker å undersøke flere forhold, både omfang av og konsekvenser av vold og overgrep mot barn og unge.


Sammendrag

Stine Sofies Stiftelse (SSS) er en stiftelse som arbeider for å beskytte barn mot vold og overgrep, for å avdekke vold og overgrep mot barn og for å sikre barnas rettssikkerhet. SSS driver Stine Sofie Senteret, et kurs- og mestringssenter for barn og ungdom som har vært utsatt for vold og overgrep. Årlig får rundt 700 klienter hjelp. Kontakten med klienter på senteret gir gode muligheter for å samle inn verdifulle data blant barn og ungdom og deres foresatte, etter samtykke. Dette er data som kan brukes til å beskrive hva klienter har vært utsatt for og konsekvenser av vold og overgrep. SSS samarbeider nå med Folkehelseinstituttet om forskning på denne sårbare gruppen. Prosjektet har et longitudinelt forskningsdesign basert på data samlet inn blant barn og unge, og deres foreldre/foresatte, ved senteret. Forskningsprosjektet søker å undersøke flere forhold, både omfang av og konsekvenser av vold og overgrep mot barn og unge. Rekruttering av deltagere til prosjektet er planlagt å foregå i flere år, og gitt det årlige antall kursdeltagere (ca. 700), er prosjektets mål å kunne inkludere ca. 4000 barn og foreldre. Gitt finansiering tar prosjektet sikte på å gjennomføre flere oppfølgingsundersøkelser i mange år framover. På sikt vil prosjektet således kunne bidra til å bedre forståelsen av hvilke konsekvenser tidlig eksponering for vold og overgrep har i et livsløpsperspektiv.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Børge Sivertsen, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Mari Hysing, Universitetet i Bergen
Kristin Stokke, Stine Sofies Stiftelse
Viktor Schønning, Folkehelseinstituttet
John Are Jonassen, Stine Sofies Stiftelse
Anders Dovran, Universitetet i Agder
Gertrud Sofie Hafstad, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Stian Tobiassen, Stine Sofies Stiftelse
Øystein Vedaa, Avdeling for helsefremmende arbeid, Folkehelseinstituttet

Start

01.08.2020

Slutt

31.12.2030

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Børge Sivertsen

Prosjektdeltakere ved FHI

Øystein Vedaa