Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «COVID-19 i norske barnehager og skoler»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • COVID-19 i norske barnehager og skoler

Prosjekt

COVID-19 i norske barnehager og skoler - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Formålet med prosjektet er å kartlegge omfanget av Covid-19 i barnehager og skoler i Norge, og spesielt utbrudd.


Sammendrag

Formålet med prosjektet er å kartlegge omfanget av Covid-19 i barnehager og skoler i Norge, og spesielt utbrudd (2 eller flere tilfeller i løpet av 2 uker). Videre vil vi identifisere ev. faktorer som predikerer utbrudd, og vi vil studere hvordan forskjellige varianter av karantenepraksis og ev. andre tiltak har virket, både mtp. smittespredning, omfang av fravær fra fysisk undervisning, og annet. For både lærere, elever og familiene deres vil vi hente informasjon om smittede, testede og nærkontakter fra BEREDT C19-registeret, og smittesporingssystemer. Videre vil vi innhente informasjon fra skolene om hvilke smittebegrensende tiltak som har vært innført, hvordan, og når (inkl. karantenebestemmelser). For å avdekke faktorer som kan predikere utbrudd vil vi benytte konvensjonelle regresjonsanalyser. For studier av virkninger av tiltak vil vi bruke kvasi-eksperimentelle tilnærminger der vi etablerer sammenlikningsgrupper så langt det lar seg gjøre, samt benytter oss av endringer over tid. Nytteverdien ligger i at prosjektet vil gi økt innsikt om hvordan testing og smitteverntilgak påvirker spredning av viruset i barnehager og skoler - et tema det fremdeles hersker stor usikkerhet om. Ved å identifisere risikofaktorer for utbrudd og studere virkninger av tiltak, kan vi generere kunnskap om hvilke smittebegrensende tiltak som med størst sannsynlighet er verdt å satse på i arbeidet for å bekjempe pandeminen og motvirke negative effekter av tiltakene som er iverksatt mot pandemien.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Petter Elstrøm, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Kjetil Telle, Folkehelseinstituttet
Pål Suren, Folkehelseinstituttet
Elisabeth Astrup, Folkehelseinstituttet
Heidi Lange, Folkehelseinstituttet
Sara Josefine Sagstuen Stebbin, Folkehelseinstituttet
Mari Grøsland, Folkehelseinstituttet
Maja Grøtting, Folkehelseinstituttet
Atle Fretheim, Folkehelseinstituttet
Elisabeth Henie Madslien, Folkehelseinstituttet
Anna Godøy, Folkehelseinstituttet
Tone Johansen, Folkehelseinstituttet
Rannveig Kaldager Hart, Folkehelseinstituttet
Margrethe Greve-Isdahl, Folkehelseinstituttet
Fredrik Methi, Folkehelseinstituttet

Start

15.02.2021

Slutt

01.07.2024

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Petter Elstrøm