Hopp til innhold

Prosjekt

Bruk av illegale rusmidler hos gravide - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

I denne studien ønsker vi å studere om bruk av illegale rusmidler eller legemidler brukt i legemiddelassistert rehabilitering er assosiert med uønskede svangerskapskomplikasjoner, svangerskapsutfall, eller senere utvikling hos barn.


Sammendrag

Bruk av illegale rusmidler blant gravide kvinner utgjør et alvorlig problem på verdensbasis og er forbundet med høye kostnader for samfunnet, og på det personlige plan for de kvinner og barn det gjelder. Denne gruppen er vanskelig å studere og vi kjenner ikke godt nok til de spesifikke effektene av rusmiddelbruk blant gravide. Den norske Mor og Barn Studien (MoBa), en stor svangerskapskohort i verdenssammenheng, gjør at vi i Norge har en unik sjanse til å studere sammenhengen mellom bruk av illegale stoffer i svangerskapet og uønskede svangerskapskomplikasjoner, svangerskapsutfall og senere utvikling hos barn. I MoBa undersøkelsen har kvinnene selv rapportert om bruk av illegale stoffer. I denne studien ønsker vi å studere: Er bruk av illegale rusmidler eller legemidler brukt i legemiddelassistert rehabilitering assosiert med uønskede a) svangerskapskomplikasjoner , b) svangerskapsutfall eller c) psykomotorisk utvikling, atferd, temperament hos barn opp til 5 årsalder

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Svetlana Skurtveit, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Ingunn Olea Lund, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Vigdis Vindenes, Avdeling for rettsmedisinske fag, Oslo universitetssykehus HF
Malin Eberhard-Gran, Avdeling for barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet
Marte Handal, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Eva Skovlund, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet
Roman Gabrhelik, Tsjekkia
Elisabeth Lobben Munch, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet