Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Bruk av helgenomsekvensering til overvåking av multiresistent tuberkulose i Europa - en pilot i regi av det europeiske smittevernbyrået (ECDC)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Bruk av helgenomsekvensering til overvåking av multiresistent tuberkulose i Europa - en pilot i regi av det europeiske smittevernbyrået (ECDC)

Prosjekt

Bruk av helgenomsekvensering til overvåking av multiresistent tuberkulose i Europa - en pilot i regi av det europeiske smittevernbyrået (ECDC) - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Hensikten med dette prosjektet er å undersøke hvordan nye molekylærepidemiologiske metoder kan standardiseres og implementeres i fortløpende overvåking av multiresistent tuberkulose i Europa. Dette for å etablere et europeisk system som muliggjør mer effektiv bruk av allerede innrapporterte data for mer målrettet smitteoppsporing og sykdomsbekjempelse på nasjonalt nivå og over landegrensene.


Sammendrag

Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Hensikten med dette prosjektet er å undersøke hvordan nye molekylærepidemiologiske metoder kan standardiseres og implementeres i fortløpende overvåking av multiresistent tuberkulose i Europa. Hensikten er å etablere et europeisk system som muliggjør mer effektiv bruk av allerede innrapporterte data for mer målrettet smitteoppsporing og sykdomsbekjempelse på nasjonalt nivå og over landegrensene. Det skal benyttes data fra Meldesystem for infeksjonssykdommer (MSIS). Tilsvarende data rapporteres rutinemessig (årlig) til det europeiske smittevernbyrået (ECDC), men man har til nå brukt en molekylærepidemiologisk metode som er mindre spesifikk enn helgenomsekvensering. Det vil brukes informasjon fra helgenomanalyser av bakterieisolat som er sendt til referanselaboratoriet for tuberkulose ved Folkehelseinstituttet. Informasjon fra MSIS om alder, kjønn, fødeland, botid i Norge, organ affisert, tidligere tuberkulosesykdom og resistensresultatet. Folkehelseinstituttet har den nasjonale referansefunksjonen for tuberkulose og er derfor den eneste institusjonen som deltar i Norge. Institusjoner med tilsvarende funksjoner i andre land i EU/EEA deltar også, antallet land er ikke avklart. Studien vil omfatte alle pasienter som er meldt med dyrkningsbekreftet multiresistent tuberkulose i deltakende land i perioden juli 2017- desember 2019. De siste årene har dette vært rundt 10 pasienter med MDR TB per år i Norge, mens antallet i Europa per år er rundt 1000. Det søkes om fritak for samtykke fra allerede innhentete rapporterte data fra MSIS om alle MDR-TB pasienter og sekvensdata fra allerede mottatte bakterieisolat ved referanselaboratoriet. Data det søkes om unntak for samtykke, er data som ikke kan brukes til å identifisere enkelte pasienter. For å sikre at bakveisidentifikasjon ikke skal være mulig, vil en i prosjektet ikke oppgi sted i Norge, kun oppholdssted Norge for personene det gjelder Nesten alle de aktuelle pasientene er utenlands fødte og har relativt kort oppholdstid i Norge. Søknaden gjelder ny og endret bruk av tidligere innsamlede opplysninger og materiale, og alle aktuelle data, eller tilsvarende, rapporteres per i dag rutinemessig til det europeiske smittevernbyrået. Data skal brukes til kvalitetsforbedring av utbruddsoppklaring. Data skal sendes til Nederlands «Folkehelseinstitutt».

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Anne Torunn Mengshoel, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Anne Torunn Mengshoel, Avdeling for tuberkulose, blod- og seksuell smitte, Folkehelseinstituttet
Janne Oseberg Rønning, Folkehelseinstituttet
Trude Margrete Arnesen, Folkehelseinstituttet

Start

01.06.2018

Slutt

01.06.2023

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Anne Torunn Mengshoel