Hopp til innhold

Prosjekt

Bruk av angstdempende midler og sovemedisiner hos gravide og deres partnere - uønskede utfall i fødsel og hos barnet - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Vi ønsker å bidra til kunnskapen om effekten av bruk av angstdempende midler og sovemedisiner i svangerskapet.


Sammendrag

Effekter av mor og fars bruk av angstdempende/sovemedisiner før/i svangerskapet er svært lite studert. Negative svangerskapsutfall er dokumentert, men få større studier er gjennomført. Vi ønsker å bidra til kunnskapen om effekten av bruk av angstdempende midler og sovemedisiner i svangerskapet. Påvirker bruken i svangerskapet risikoen for svangerskapskomplikasjoner eller uønskede neonatale utfall? Den norske Mor og Barn Studien (MoBa), en stor svangerskapskohort i verdenssammenheng, gjør at vi i Norge har en unik sjanse til å studere en mulig sammenheng. Ikke minst gir MoBa-dataene en unik mulighet til å kontrollere funnene for mulig påvirkning av andre faktorer, så som medisinbruk og livsstil hos far før unnfangelsen, samtidig sykdom hos mor, røyking, jobbsituasjon og utdannelsesnivå. Det trengs mer kunnskap for å avkrefte eller eventuelt støtte funnene av en negativ sammenheng mellom bruk av angstdempende midler og sovemidler før og i svangerskapet og svangerskapsutfall.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Marte Handal, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Svetlana Skurtveit, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Brit Solvor Lyse Riska, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet