Hopp til innhold

Prosjekt

Betydningen av hormonelle faktorer for kjønnsforskjeller i smerte - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Formålet med prosjektet å undersøke i hvilken grad tidlig pubertet og den totale eksponeringen for kjønnshormoner gjennom livet er av betydning for forekomst av kronisk smerte og for smertefølsomhet hos kvinner.


Sammendrag

Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Formålet med prosjektet å undersøke i hvilken grad tidlig pubertet og den totale eksponeringen for kjønnshormoner gjennom livet er av betydning for forekomst av kronisk smerte og for smertefølsomhet hos kvinner. Studien er en registerstudie basert på 6. og 7. utgave av Tromsøstudien (Tromsø 6 og 7) samt 1. utgave av studien Fit Futures (FF1).

Formålet med studien er å undersøke om det fins sammenhenger mellom kroniske smertetilstander og hormoner i puberteten og gjennom livsløpet. Kronisk smerte er den viktigste årsaken til uførhet i Norge. Kvinner rammes oftere enn menn, og dette er spesielt merkbart for utbredte smertetilstander som fibromyalgi.

Hovedformålet med studien er å undersøke om forskjeller i kjønnshormoner kan forklare forskjeller i smertefølsomhet hos kvinner. Man ønsker også å undersøke i hvilken grad sammenhengen mellom kjønnshormoner og smerte skyldes at kjønnshormoner påvirker immunforsvaret. Dersom studien bekrefter hypotesen om at kjønnshormoner forklarer mye av forskjellene i smerte mellom kvinner og menn, vil den bidra til å fjerne stigma knyttet til kronisk smerte som mange smertepasienter opplever. På lengre sikt vil økt biologisk innsikt kunne bidra til at det utvikles nye og bedre behandlinger for denne store pasientgruppen.

Opplysningene som skal hentes fra Tromsø 6 og 7, og FF1 er: Spørreskjemadata: - Homonelle faktorer (pubertet, menopause, graviditet, bruk av hormonpreparater). - Kronisk smerte. - Demografi (alder, kjønn, bosted, etnisitet). - Sosio-økonomi (utdanning, inntekt, yrkesstatus). - Livsstil (røyking, snusing, alkoholforbruk, fysisk aktivitet). - Insomni, Depresjon/Angst, Utmatttelse, Egenvurdert helse og funksjon. Registerdata på sosioøkonomi (kun FF1): - Skolelinje, avgangskarakterer. Fysiske undersøkelser: - Høyde, vekt, midje- og hofteomkrets. - Smertefølsomhet. Laboratorieanalyser: - Hormoner. - Inflammatoriske biomarkører.

Antall forskningsdeltakere er 12 984 (Tromsø 6), 21 083 (Tromsø 7) og 1038 (FF1). Samtykke vil ikke bli innhentet, da man anser samtykke avgitt i de tre undersøkelsene som dekkende for deltakelse i dette prosjektet.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Christopher Sivert Nielsen, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Leiv Arne Rosseland, Oslo universitetssykehus HF
Olof Anna Steingrimsdottir, Folkehelseinstituttet
Charlotte Indre Lund, Oslo universitetssykehus HF
Audun tubhaug, Oslo universitetssykehus HF

Om prosjektet