Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Beskrivelse av de første laboratoriebekreftede tilfellene av koronavirussykdom (covid-19) i Norge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Beskrivelse av de første laboratoriebekreftede tilfellene av koronavirussykdom (covid-19) i Norge

Prosjekt

Beskrivelse av de første laboratoriebekreftede tilfellene av koronavirussykdom (covid-19) i Norge - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Studiens formål er å gi en epidemiologisk beskrivelse av de første tilfellene av covid-19 i Norge i sin helhet, og før og etter 12. mars da omfattende kontrolltiltak og nye testkriterier ble innført.


Sammendrag

Studiens formål er å gi en epidemiologisk beskrivelse av de første tilfellene av covid-19 i Norge i sin helhet, og før og etter 12. mars da omfattende kontrolltiltak og nye testkriterier ble innført.

I desember 2019, ble det oppdaget uvanlig mange pasienter med lungebetennelse i megabyen Wuhan i Kina. Et nytt koronavirus, senere kalt SARS-CoV-2, ble identifisert som årsak. Sykdommen fikk navnet covid-19. Viruset har spredd seg hurtig til mennesker over store deler av jordkloden, inkludert Norge, og forårsaker nå en pandemi.

Formål:

Folkehelseinstituttet (FHI) overvåker den nasjonale epidemiologiske situasjonen, utfører helseanalyser og driver forskning på smittevernområdet. I dette prosjektet vil vi analysere overvåkingsdataene for å gi en helhetlig epidemiologisk beskrivelse av smittetilfellene varslet til FHI de seks første ukene av utbruddet i Norge. I tillegg vil vi sammenligne epidemiologien før og etter kontrolltiltakene og nye testkriteriene ble innført i Norge 12. mars 2020. Klynger av tilfeller identifisert ved kontaktsporing vil også bli beskrevet.

Resultatene er viktige for løpende kunnskapsgenerering om den nye sykdommen og bidrar inn i arbeidet med råd og smitteverntiltak under utbruddet. Resultatene vil ellers deles i et fagfellevurdert tidsskrift og formidlet til helsepersonell, media og allmennheten i Norge.

Hvem inkluderes?

Smittetilfeller av covid-19 har vært varslingspliktige til FHI. I denne studien inkluderer vi alle tilfellene som ble varslet til FHI i de første seks ukene av den norske koronaepidemien.

Hvilke data brukes?

Data fra Utbruddsregisteret og Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) vil bli brukt på individnivå og sammenstilt ved bruk av fødselsnummer. Sammenstillingen gjennomføres av en tredje part og personidentifiserbare data erstattes med en studieID. Forskerne vil ikke ha tilgang til personopplysningene eller koblingsnøkkelen, kun til avidentifiserte data. Data fra andre overvåkningskilder (laboratorieovervåkingssystemet, Norsk intensivregister) vil bli brukt på aggregert nivå, og ikke på individnivå. I analysen vil vi se på alder, kjønn, bostedsfylke, eksponeringshistorie, underliggende risikofaktorer og sykdomsforløp, inkludert sykehusinnleggelse, intensivbehandling og utfall.

Har du spørsmål om personvern, datasikkerhet, innsyn, innsigelser (behandlingsbegrensning), retting og/eller sletting kan personvernombudet ved Folkehelseinstituttet kontaktes på e-post: personvernombud@fhi.no

 

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Ragnhild Tønnessen, Avdeling for influensa, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Anneke Steens, Avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer, Folkehelseinstituttet
Karoline Bragstad, Avdeling for influensa, Folkehelseinstituttet
Trine Hessevik Paulsen, Avdeling for influensa, Folkehelseinstituttet
Emily Ann Macdonald, Avdeling for smitte fra mat, vann og dyr, Folkehelseinstituttet
Jacob Dag Berild, Avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer, Folkehelseinstituttet
Mohammed Umaer Naseer, Avdeling for smitte fra mat, vann og dyr, Folkehelseinstituttet
Robert Whittaker, Avdeling for tuberkulose, blod- og seksuell smitte, Folkehelseinstituttet
Lamprini Veneti, Avdeling for smitte fra mat, vann og dyr, Folkehelseinstituttet
Elina Seppälä, Avdeling for tuberkulose, blod- og seksuell smitte, Folkehelseinstituttet

Start

01.04.2020

Slutt

30.06.2021

Status

Pågående

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Ragnhild Tønnessen