Hopp til innhold

Prosjekt

Behandlingsopptak og helseutfall av hepatitt C infeksjon i Norge, 1990-2030 - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Formålet med dette prosjektet er å beskrive helseutfall av hepatitt C (HCV) infeksjon i Norge i perioden 1990-2030


Sammendrag

Formålet med dette prosjektet er å beskrive helseutfall av hepatitt C (HCV) infeksjon i Norge i perioden 1990-2030 ved å koble alle tilfeller registret med HCV i meldingssystemet for smittsomme sykdommer i Norge (MSIS) i denne perioden med Dødsårsaksregisteret (DÅR), Reseptregistret (NorPD), Kreftregistret (KR), Nordic Liver Transplant Registry (NLTR) og Folkeregistret (FR). Ifølge den nasjonale strategien mot virale hepatitter skal Norge redusere antall nye tilfeller av HCV med 90%, og ingen skal dø eller blir alvorlig syke på grunn av HCV infeksjon innen 2023. Denne studien vil være første gang disse nasjonale registrene blir koblet for å estimere helseutfall av HCV i Norge og vil være et viktig virkemiddel og utgangspunkt for å følge effekt av tiltak mot HCV framover. Planen er å gjenta denne koblingen regelmessig fram mot 2030, med hensyn til det globale målet om å eliminere HCV som et folkhelsetrussel innen 2030.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Hilde Kløvstad, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Håvard Midgard, Akershus universitetssykehus HF
Olav Dalgard, Akershus universitetssykehus HF
Preben Aavitsland, Folkehelseinstituttet
Robert Whittaker, Ukjent

Om prosjektet