Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Behandling av sykdommer som rammer kvinner spesielt og sykdommer som rammer ulikt avhengig av kjønn - Prosjektplan for forskningskart»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Behandling av sykdommer som rammer kvinner spesielt og sykdommer som rammer ulikt avhengig av kjønn - Prosjektplan for forskningskart

Prosjekt

Behandling av sykdommer som rammer kvinner spesielt og sykdommer som rammer ulikt avhengig av kjønn - Prosjektplan for forskningskart - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Vi skal kartlegge forskning om behandling av sykdommer som rammer kvinner og andre som ble kategorisert som jente ved fødsel spesielt og sykdommer som man antar rammer ulikt avhengig av kjønn.


Sammendrag

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet skal vi kartlegge forskning om behandling av sykdommer som rammer kvinner og andre som ble kategorisert som jente ved fødsel spesielt og sykdommer som man antar rammer ulikt avhengig av kjønn. Oppdraget er begrenset til å kartlegge forskning som er oppsummert i systematiske oversikter.

 

Et forskningskart er en type systematisk kunnskapsoppsummering som sorterer og synliggjør den tilgjengelige forskningen om en bred problemstilling.

 

For å identifisere relevante systematiske oversikter vil vi gjennomføre et systematisk litteratursøk. Titler og sammendrag vurderes opp mot inklusjons- og eksklusjonskriteriene. Referansene vurderes ved at to forskere parvis og uavhengig av hverandre vurderer titler og sammendrag og fulltekster for inklusjon og eksklusjon. Vi vil kode studiene vi inkluderer i EPPI reviewer software innenfor et forhåndsbestemt rammeverk. Forskningen vi identifiserer vil presenteres i en norskspråklig rapport og som et interaktivt nettbasert forskningskart.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Gunn Elisabeth Vist, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Ingvild Kirkehei, Folkehelseinstituttet
Bahar Kucuk, Folkehelseinstituttet
Vigdis Underland, Folkehelseinstituttet
Gyri Hval, Folkehelseinstituttet
Christine Hillestad Hestevik, Folkehelseinstituttet
Signe Louise Forsetlund, Folkehelseinstituttet

Start

01.08.2021

Slutt

29.04.2022

Status

Pågående

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Gunn Elisabeth Vist