Hopp til innhold

Veiledere og håndbøker

Viser  18  treff

Sorter etter:
|
 1. Koronavaksinasjonsveilederen for kommuner og helseforetak

  Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og ansvaret for vaksinasjon av befolkningen er pålagt kommunene og helseforetakene.

 2. Håndbok for oppdaging, vurdering og håndtering av covid-19-utbrudd i kommunen

  Denne håndboka for kommunelegen dreier seg om å oppdage, vurdere og slå ned lokale utbrudd av covid-19.

 3. Massevaksinasjonsveilederen

  Veilederen beskriver planlegging og gjennomføring av massevaksinasjon i kommuner, helseforetak og private sykehus ved pandemisk influensa.

 4. Koronavirus - fakta, råd og tiltak

  All informasjon om koronaviruset sars-CoV-2, sykdom, utbredelse samt råd for publikum og helsepersonell. Sidene oppdateres fortløpende

 5. Smittevernveilederen

  Smittevernveilederen er et oppslagsverk om forebygging og kontroll av smittsomme sykdommer. Hovedmålgruppen er ansatte i kommunehelsetjenesten.

 6. Vaksinasjonsveilederen

  Veilederen inneholder informasjon om vaksiner, vaksinasjonsvirksomhet, vaksinasjonsprogrammene i Norge og vaksinasjon av spesifikke grupper.

 7. Håndbok om helsefarlige kjemiske stoffer

  Nyttig i arbeid innen miljørettet helsevern. Du kan lese om ulike sentrale elementer innen fare- og risikovurdering av kjemikalier.

 8. Håndbok for fremmedstoffer i mat

  Håndboken tar for seg naturlige toksiner og ulike grupper av fremmedstoffer som kan forekomme i mat.

 9. Veileder for stoffer i drikkevann

  I denne veilederen finner du hvilke stoffer som kan forekomme i drikkevann, og hvilke tiltak som må til for å forebygge, redusere eller eliminere farer.

 10. Veileder for mikrobiologiske laboratorieanalyser

  Veileder om analyser som utføres ved FHI, agens som analyseres, prøvemateriale som tas og innsending. FHI er referanse- og beredskapslaboratorium for flere agens. Veilederen er for rekvirenter.

 11. Tuberkuloseveilederen

  Informasjonen i Tuberkuloseveilederen er beregnet på helsepersonell. Veilederen revideres fortløpende ved behov.

 12. Håndbok for uteluft - luftkvalitetskriterier

  23 ulike forurensningskomponenter som kan finnes i uteluft, er vurdert opp mot helse­skadelige effekter.

 13. Håndhygieneveilederen

  Veilederen gir et faglig rammeverk for utforming, implementering og evaluering av interne håndhygieneprogram, retningslinjer og prosedyrer knyttet til håndhygiene.

 14. Skadedyrveilederen

  I skadedyrveilederen finner du informasjon og råd om forebygging og bekjempelse av skadedyr. Du finner også informasjon om over 150 skadedyr og andre tilfeldige gjester i hus og urbane miljøer.

 15. Veileder for forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner

  Denne nasjonale veilederen gir råd om hvordan man best kan forebygge kateterassosierte urinveisinfeksjoner.

 16. Ebolaveilederen

  Veilederen har som formål å gi helsepersonell i Norge tilstrekkelig bakgrunnsinformasjon og råd til at de kan finne løsninger for å håndtere smittevernaspektene rundt tilfeller av ebola lokalt.

 17. Utbruddsveilederen

  Utbruddsveilederen er en veileder for kommuneleger og Mattilsynet når det gjelder oppklaring av sykdomsutbrudd som skyldes smitte fra mat, vann eller dyr.

 18. Malariaveilederen

  Den nettbaserte veilederen inneholder blant annet en oversikt over ulike land hvor malaria forekommer og hvilke forebyggende tiltak (profylakse) som anbefales.