Hopp til innhold

Publikasjoner

Viser  336  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Påminnelser får flere til å ta vaksiner - Cochrane: Kort oppsummert

  Flere tar vaksiner når de blir minnet på det. Enkle påminnelser i form av brev, postkort, sms eller automatiserte telefonoppringninger ser ut til å øke opptak av alle typer vaksiner.

  Forskningsomtale

  Publisert

 2. Hva påvirker helsepersonells evner og muligheter til å yte god fødsels- og barselomsorg? Cochrane - kort oppsummert

  Blant helsepersonell i lav- og mellominntektsland er det flere faktorer som ser ut til å påvirke kvaliteten på behandlingen og oppfølgingen de gir innen fødsel- og barselomsorgen.

  Forskningsomtale

  Publisert

 3. Sykepleiere får trolig flere til å slutte å røyke. Cochrane - kort oppsummert

  Flere slutter trolig å røyke blant de som får hjelp til å slutte av sykepleiere. Råd og støtte fra sykepleiere, av både intensiv og mindre intensiv karakter, ser ut til å få flere til å slutte.

  Forskningsomtale

  Publisert

 4. Hjertestans - hvilken hjertekompresjonsmetode?

  Når ikke-profesjonelle «vanlige folk» må utføre hjerte-lungeredning på en person med hjertestans, er trolig uavbrutte brystkompresjoner det som redder flest liv. Det viser en Cochrane-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 5. Samvalgsverktøy

  Samvalgsverktøy bidrar til økt kunnskapsnivå blant pasientene og til at de føler seg mer informerte. Pasientene får en klarere bevissthet rundt egne preferanser og verdier, viser en Cochrane-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert

 6. Personer med demens kan få det bedre med musikkterapi

  Musikkterapi kan øke velvære og redusere symptomer på depresjon og angst hos personer med demens. Det viser en Cochrane-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert

 7. Usikkert om trening har effekt for barn som er under behandling for kreft. Cochrane: Kort oppsummert

  Trening kan muligens ha en positiv effekt på fysisk form hos barn med kreft, men svært få barn er undersøkt. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 8. Yoga gir mindre smerter og bedre funksjon for personer med korsryggsmerter. Cochrane: Kort oppsummert

  Yoga fører til bedre funksjon og mindre smerter for personer med kroniske korsryggsmerter, på samme måte som annen trening. Dette viser en systematisk oversikt fra Cochrane samarbeidet.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 9. Sirkeltrening øker mobiliteten hos personer med hjerneslag. Cochrane: Kort oppsummert

  Sirkeltrening i gruppe fører trolig til større mobilitet hos slagpasienter, i form av økt gangavstand, ganghastighet og bedre balanse. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane samarbeidet.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 10. Kriseintervensjon ved alvorlige psykiske lidelser kan muligens føre til økt pasienttilfredshet. Omtale av Cochrane-oversikt

  Hos personer med alvorlige psykiske lidelser vil kriseintervensjon muligens gi økt pasienttilfredshet og føre til mindre belastning for familien. Det viser en Cochrane-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert

 11. Individuell veiledning får flere til å slutte å røyke. Cochrane: Kort oppsummert

  Flere slutter å røyke blant de som får individuell veiledning. Dersom man i tillegg tilbys røykesluttmedikamenter vil trolig enda flere slutte å røyke. Det viser en Cochrane-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert

 12. Standardiserte tobakkspakker kan gi færre røykere. Omtale av Cochrane-oversikt.

  Standardiserte tobakkspakker fører trolig til at det blir færre røykere og at tobakk mister noe av sin appell. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

  Forskningsomtale

  Publisert

 13. Er det likegyldig hvem som sponser klinisk forskning? Cochrane: Kort oppsummert

  Kliniske studier som sponses av farmasøytisk industri har trolig mer fordelaktige funn og konklusjoner enn studier som ikke sponses av farmasøytisk industri. Det viser en Cochrane-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert

 14. Feedback kan forbedre behandling

  Feedback-informerte tjenester ser ut til å føre til bedre behandlingseffekt for personer med psykiske lidelser.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 15. Hjemmesykehus trolig et godt alternativ. Cochrane: Kort oppsummert

  Hjemmesykehus øker trolig overlevelsen blant personer som trenger sykehusbehandling, men hvor tilstanden tilsier at det er forsvarlig å få behandling i hjemmet.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 16. Støtte til helsepersonell reduserer unødvendig antibiotikabruk i sykehus. Cochrane: Kort oppsummert

  Tiltak rettet mot helsepersonell for å støtte rasjonell bruk av antibiotika fører til at flere sykehuspasienter får riktig behandling og at sykehusoppholdet trolig forkortes.

  Forskningsomtale

  Publisert

 17. Utskrivingsplan kan gi færre og kortere sykehusopphold

  Blant pasienter som tilbys en individuell utskrivningsplan vil trolig sykehusoppholdet kortes ned og færre må legges inn igjen på sykehus. Det viser en Cochrane-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 18. Begrenset dokumentasjon for systemisk terapi ved psykiske lidelser

  Universitetssykehuset i Nord-Norge har bedt Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet om å vurdere kvaliteten på en oversiktsartikkel om systemisk terapi for pasienter med psykiske lidelser.

  Forskningsomtale

  Publisert

 19. Kognitiv atferdsterapi får trolig flere til å slutte med selvskading

  Flere slutter muligens med selvskading etter å ha fått kognitiv atferdsterapi sammenlignet med vanlig oppfølging. Den positive effekten vedvarer trolig i opptil to år. Det viser en Cochrane-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 20. Arbeidsplasstiltak får trolig flere sykemeldte tilbake på jobb

  Tiltak på arbeidsplassen får trolig flere sykmeldte tilbake i jobb og fører til at færre sykemeldes på nytt. Det viser en Cochrane-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert