Hopp til innhold

Publikasjoner

Viser  331  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Personer med demens kan få det bedre med musikkterapi

  Musikkterapi kan øke velvære og redusere symptomer på depresjon og angst hos personer med demens. Det viser en Cochrane-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert

 2. Usikkert om trening har effekt for barn som er under behandling for kreft. Cochrane: Kort oppsummert

  Trening kan muligens ha en positiv effekt på fysisk form hos barn med kreft, men svært få barn er undersøkt. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 3. Yoga gir mindre smerter og bedre funksjon for personer med korsryggsmerter. Cochrane: Kort oppsummert

  Yoga fører til bedre funksjon og mindre smerter for personer med kroniske korsryggsmerter, på samme måte som annen trening. Dette viser en systematisk oversikt fra Cochrane samarbeidet.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 4. Sirkeltrening øker mobiliteten hos personer med hjerneslag. Cochrane: Kort oppsummert

  Sirkeltrening i gruppe fører trolig til større mobilitet hos slagpasienter, i form av økt gangavstand, ganghastighet og bedre balanse. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane samarbeidet.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 5. Kriseintervensjon ved alvorlige psykiske lidelser kan muligens føre til økt pasienttilfredshet. Omtale av Cochrane-oversikt

  Hos personer med alvorlige psykiske lidelser vil kriseintervensjon muligens gi økt pasienttilfredshet og føre til mindre belastning for familien. Det viser en Cochrane-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert

 6. Individuell veiledning får flere til å slutte å røyke. Cochrane: Kort oppsummert

  Flere slutter å røyke blant de som får individuell veiledning. Dersom man i tillegg tilbys røykesluttmedikamenter vil trolig enda flere slutte å røyke. Det viser en Cochrane-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert

 7. Standardiserte tobakkspakker kan gi færre røykere. Omtale av Cochrane-oversikt.

  Standardiserte tobakkspakker fører trolig til at det blir færre røykere og at tobakk mister noe av sin appell. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

  Forskningsomtale

  Publisert

 8. Er det likegyldig hvem som sponser klinisk forskning? Cochrane: Kort oppsummert

  Kliniske studier som sponses av farmasøytisk industri har trolig mer fordelaktige funn og konklusjoner enn studier som ikke sponses av farmasøytisk industri. Det viser en Cochrane-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert

 9. Feedback kan forbedre behandling

  Feedback-informerte tjenester ser ut til å føre til bedre behandlingseffekt for personer med psykiske lidelser.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 10. Hjemmesykehus trolig et godt alternativ. Cochrane: Kort oppsummert

  Hjemmesykehus øker trolig overlevelsen blant personer som trenger sykehusbehandling, men hvor tilstanden tilsier at det er forsvarlig å få behandling i hjemmet.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 11. Støtte til helsepersonell reduserer unødvendig antibiotikabruk i sykehus. Cochrane: Kort oppsummert

  Tiltak rettet mot helsepersonell for å støtte rasjonell bruk av antibiotika fører til at flere sykehuspasienter får riktig behandling og at sykehusoppholdet trolig forkortes.

  Forskningsomtale

  Publisert

 12. Utskrivingsplan kan gi færre og kortere sykehusopphold

  Blant pasienter som tilbys en individuell utskrivningsplan vil trolig sykehusoppholdet kortes ned og færre må legges inn igjen på sykehus. Det viser en Cochrane-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 13. Begrenset dokumentasjon for systemisk terapi ved psykiske lidelser

  Universitetssykehuset i Nord-Norge har bedt Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet om å vurdere kvaliteten på en oversiktsartikkel om systemisk terapi for pasienter med psykiske lidelser.

  Forskningsomtale

  Publisert

 14. Kognitiv atferdsterapi får trolig flere til å slutte med selvskading

  Flere slutter muligens med selvskading etter å ha fått kognitiv atferdsterapi sammenlignet med vanlig oppfølging. Den positive effekten vedvarer trolig i opptil to år. Det viser en Cochrane-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 15. Arbeidsplasstiltak får trolig flere sykemeldte tilbake på jobb

  Tiltak på arbeidsplassen får trolig flere sykmeldte tilbake i jobb og fører til at færre sykemeldes på nytt. Det viser en Cochrane-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert

 16. Språktrening etter slag bedrer trolig evnen til å kommunisere

  Språktrening bedrer trolig kommunikasjonsevnen, leseforståelsen og skriveferdighetene hos personer med afasi etter slag. Evnen til å snakke bedres trolig betydelig.

  Forskningsomtale

  Publisert

 17. Å få til amming av premature barn er trolig lettere dersom tillegg gis via noe annet enn flaske

  Barn som er født prematurt bør trolig mates med kopp eller sonde dersom man ønsker å etablere amming. Det viser en Cochrane-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert

 18. Etiske aspekter ved fedmebehandling av barn og unge. Tilleggsrapport til rapporten "Effekt av tiltak for barn og unge med overvekt og fedme"

  Rapporten belyser en rekke etiske aspekter som kan være viktige for å gjøre gode beslutninger om konkrete former for fedmebehandling av barn og unge.

  Forskningsomtale

  Publisert

 19. Depresjon hos barn og unge kan trolig forebygges

  Psykologiske tiltak, som kognitiv atferdsterapi og interpersonlig terapi, forebygger trolig depresjon hos barn og unge.

  Forskningsomtale

  Publisert

 20. Røykeslutt er mulig også for dem som ikke ønsker å slutte

  Personer som ikke ønsker eller ikke tidligere har klart å slutte å røyke, kan ha nytte av skadereduserende tiltak.

  Forskningsomtale

  Publisert