Hopp til innhold

Prosjekter

Viser  12  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Sammenhengen mellom undervisning med fysisk tilstedeværelse og covid-19-insidens blant universitetsstudenter: En prospektiv kohortstudie

  Vi vil studere sammenhengen mellom fysisk undervisning og smitterisiko ved å sammenlikne studenter som mye fysisk undervisning, og dem som tilbys relativt mer online undervisning.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 2. Koronasmitte og helse i et representativt utvalg av befolkningen

  Formålet er å fremskaffe kunnskap om den latente utbredelsen av covid-19 og sykdomsbyrden i Norge, med fokus på grupper som oftere ikke deltar i forskningsprosjekter.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 3. Overvåkning av SARS-CoV-2 hos norske barnehage- og skolebarn

  Formålet er å overvåke forekomst av SARS-CoV-2 i den generelle barnepopulasjonen.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 4. Barns rolle i smittespredning av Sars-CoV-2 i barnehager og skoler

  Ved å samle informasjon om eksponering, sykdomsforløp og samle klinisk materiale (spytt) ønsker vi å kartlegge barns rolle i spredning av viruset.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 5. Seroprevalens mot SARS-CoV-2 i befolkningen i Norge målt i restsera

  Prosjektet skal kartlegge og overvåke utbredelsen av antistoffer og karakterisere antistoffresponsen mot pandemisk SARS-CoV-2 i Norge.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 6. COVID-19 og svangerskap (CoronaPreg)

  Dette prosjektet skal benytte de norske helseregistrene for å forstå betydningen av COVID-19 hos gravide.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 7. Den psykologiske effekten av covid-19-pandemien på helsepersonell- en protokoll for systematisk oversikt

  Det er viktig å forstå den psykologiske effekten av covid-19-pandemien på helsepersonell, og å identifisere mulige tiltak for å håndtere slike effekter.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 8. Beskrivelse av de første tilfellene av koronavirussykdom (covid-19) i Norge

  I dette prosjektet, vil vi analysere overvåkingsdataene for å gi en helhetlig beskrivelse av tilfellene varslet til Folkehelseinstituttet de seks første ukene av utbruddet i Norge.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 9. Beskrivelse av de første laboratoriebekreftede tilfellene av koronavirussykdom (covid-19) i Norge

  Studiens formål er å gi en epidemiologisk beskrivelse av de første tilfellene av covid-19 i Norge i sin helhet, og før og etter 12. mars da omfattende kontrolltiltak og nye testkriterier ble innført.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 10. Husholdsmitte og immunrespons etter koronavirus infeksjon

  Ved å samle inn klinisk og biologisk materiale (luftveismateriale, blod, og spytt) ønsker vi å kartlegge virusets egenskaper, sykdomsforløp, immunresponser, og kliniske utfall.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 11. Corona-Reg

  Vi vil studere effekten og potensielle bivirkninger av vaksinasjoner og medisiner/behandlinger, og hvordan disse kan variere mellom befolkningsgrupper.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 12. Using MoBa to understand the Covid-19 pandemic

  Dette prosjektet skal følge utbredelsen av Covid-19 sykdom i Norge gjennom de neste årene, og å forstå hvorfor noen blir smittet og eventuelt alvorlig syke.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert