Hopp til innhold

Prosjekter

Viser  15  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Seroprevalens mot SARS-CoV-2 i befolkningen i Norge målt i restsera

  Prosjektet skal kartlegge og overvåke utbredelsen av antistoffer og karakterisere antistoffresponsen mot pandemisk SARS-CoV-2 i Norge.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 2. Prevalence and severe outcomes from COVID-19 among immigrant and minority ethnic groups and among groups of different socio-economic status - Protocol for a systematic review

  We will summarise available research from Norway and countries with similar welfare system on prevalence of COVID-19 infection, rate of admission to hospital and poor prognosis.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 3. Kartlegging av antatte smittesteder for covid-19 i Oslo - en kasus-kontroll studie

  Formålet med prosjektet er å øke kunnskapen om de vanligste antatte smittesteder for Covid 19 i Oslo kommune.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 4. Skandinaviske studier av Covid-19 og graviditet

  The SCOPE project will provide new and essential information on COVID-19-related risks to pregnant women and their newborns.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 5. Eksponering, risikofaktorer og sykdomsbyrde av koronavirussykdom 2019 (covid-19) blant ansatte i norsk helsetjeneste: Protokoll for et register og kasus-kontroll studier

  I en serie av tre studier vil vi undersøke risiko for infeksjon, samt risikofaktorer for og sykdomsbyrde av covid-19 blant ansatte i norsk helsetjeneste.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 6. Sammenhengen mellom undervisning med fysisk tilstedeværelse og covid-19-insidens blant universitetsstudenter: En prospektiv kohortstudie

  Vi vil studere sammenhengen mellom fysisk undervisning og smitterisiko ved å sammenlikne studenter som mye fysisk undervisning, og dem som tilbys relativt mer online undervisning.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 7. Overvåkning av SARS-CoV-2 hos norske barnehage- og skolebarn

  Formålet er å overvåke forekomst av SARS-CoV-2 i den generelle barnepopulasjonen.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 8. Barns rolle i smittespredning av Sars-CoV-2 i barnehager og skoler

  Ved å samle informasjon om eksponering, sykdomsforløp og samle klinisk materiale (spytt) ønsker vi å kartlegge barns rolle i spredning av viruset.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 9. COVID-19 og svangerskap (CoronaPreg)

  Dette prosjektet skal benytte de norske helseregistrene for å forstå betydningen av COVID-19 hos gravide.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 10. Den psykologiske effekten av covid-19-pandemien på helsepersonell- en protokoll for systematisk oversikt

  Det er viktig å forstå den psykologiske effekten av covid-19-pandemien på helsepersonell, og å identifisere mulige tiltak for å håndtere slike effekter.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 11. Beskrivelse av de første tilfellene av koronavirussykdom (covid-19) i Norge

  I dette prosjektet, vil vi analysere overvåkingsdataene for å gi en helhetlig beskrivelse av tilfellene varslet til Folkehelseinstituttet de seks første ukene av utbruddet i Norge.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 12. Beskrivelse av de første laboratoriebekreftede tilfellene av koronavirussykdom (covid-19) i Norge

  Studiens formål er å gi en epidemiologisk beskrivelse av de første tilfellene av covid-19 i Norge i sin helhet, og før og etter 12. mars da omfattende kontrolltiltak og nye testkriterier ble innført.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 13. Husholdsmitte og immunrespons etter koronavirus infeksjon

  Ved å samle inn klinisk og biologisk materiale (luftveismateriale, blod, og spytt) ønsker vi å kartlegge virusets egenskaper, sykdomsforløp, immunresponser, og kliniske utfall.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 14. Corona-Reg

  Vi vil studere effekten og potensielle bivirkninger av vaksinasjoner og medisiner/behandlinger, og hvordan disse kan variere mellom befolkningsgrupper.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 15. Using MoBa to understand the Covid-19 pandemic

  Dette prosjektet skal følge utbredelsen av Covid-19 sykdom i Norge gjennom de neste årene, og å forstå hvorfor noen blir smittet og eventuelt alvorlig syke.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert