Hopp til innhold

Prosjekter

Viser  21  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Ny studie viser hva som kan være grunnen til at vi har bedre hørsel

  For første gang vet vi mer om hvorfor vi har bedre hørsel nå enn tidligere. Grunnen er trolig mindre støy på arbeidsplassen, færre ørebetennelser og færre røykere, viser en ny studie fra FHI.

  Forskningsfunn

  Publisert

 2. Virkninger av trafikkstøy og yrkesstøy på helsen (NordSOUND)

  Studien er en registerstudie av støy på arbeid og trafikkstøy. Støy er en stressfaktor og kan forstyrre søvnen.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 3. Trafikkstøy, insomni og risikofaktorer for sykdom

  Studien skal kartlegge virkninger av trafikkstøy og luftforurensning på risiko for søvnforstyrrelser, hjerte- og karsykdom, magesår, lungesykdommer og stoffskiftesykdommer.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 4. Trafikkstøy, insomni og risikofaktorer for sykdom

  Studien skal kartlegge virkninger av trafikkstøy og luftforurensning på risiko for søvnforstyrrelser, hjerte- og karsykdom, magesår, lungesykdommer og stoffskiftesykdommer.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 5. Hørselstap i barndommen og senere i livet

  Vi vil undersøke betydningen av tidlig hørselstap på hørsel, psykososiale forhold, samt andre helsevariabler senere i livet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 6. Trafikkstøy og barns søvn og helse

  Formålet med studien er å få mer kunnskap om trafikkstøy og virkninger på barns søvn og helse.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 7. Tinnitus og komorbiditet

  Formålet er å studere komorbiditet ved tinnitus i den generelle befolkning.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 8. Retningslinjer for støy fra Verdens helseorganisasjon

  I de nye retningslinjene for støy gir Verdens helseorganisasjon (WHO) kunnskapsbaserte anbefalinger for å beskytte mennesker mot støy som kan gi betydelige plager og sykdom.

  Artikkel

  Publisert

 9. Støy, helseplager og hørseltap

  Om lag to millioner nordmenn er utsatt for støy over anbefalt nivå ved boligen. Støy kan gi ulike helseplager. Noen typer støy kan gi hørselstap og plager med øresus (tinnitus).

  Folkehelserapporten

  Publisert Oppdatert

 10. Flystøy og luftforurensning ved flyplasser

  Rapporten er skrevet på oppdrag fra Ullensaker kommune. Den oppsummerer kunnskapsstatus når det gjelder flystøy, luftforurensning rundt flyplasser og helse.

  Rapport

  Publisert

  forside_flystøyrappprtem.JPG
 11. Støykilder og støydempende tiltak

  Støy inne i bygninger kan skyldes tekniske installasjoner, støy utenfra eller andre kilder. Mange tiltak kan dempe støyen.

  Artikkel

  Publisert Oppdatert

 12. Virkninger av støy fra jagerfly på befolkningen nær militære flyplasser

  Folk som bor nær sivile eller militære flyplasser blir utsatt for ekstra støy. Mange studier viser at sivil flystøy har helse- og trivselseffekter, blant annet negativ virkning på hjerte-karsystemet.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 13. Trafikkmiljø, stress og helse

  En gjennomgang av litteratur om sammenhenger mellom trafikkmiljø, stress og virkningen på infeksjon og sykdom.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 14. Støyplage og søvnforstyrrelser fra togstøy

  Én av tre er mye eller ekstremt plaget når innendørs støynivå fra tog var på 40 dB. Hver fjerde person oppga søvnproblemer som skyldes støy når støynivå fra tog om natten var på 30 dB.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 15. Nattstøy og søvnforstyrrelser. Utredning av indikator og grunnlag for nasjonalt mål for reduksjon av søvnforstyrrelser på grunn av støy

  Ifølge regjeringens Handlingsplan mot støy bør man få på plass et mål for å redusere nattstøy i Norge.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 16. Helsebelastning som skyldes veitrafikkstøy i Norge

  Om lag 1,5 millioner nordmenn er utsatt for trafikkstøy utenfor sin bolig, som overstiger anbefalingene.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 17. Lavflygingsaktivitet og friluftsopplevelser i fjellet

  Rapporten presenterer en studie som ble utført i Aurlandsdalen høsten 1999 av Folkehelsa og Miljøakustikk AS.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 18. Ørebetennelser tidlig kan påvirke hørsel som voksen

  Kronisk mellomørebetennelse i barndommen er forbundet med nedsatt hørsel, øresus og svimmelhet i voksen alder.

  Forskningsfunn

  Publisert Oppdatert

 19. Praktiske råd til kommunen om støy

  Det er viktig å påse at det ikke oppstår nye støyproblemer i planleggingen av ny arealbruk, ved nybygging, nyetableringer m.m. Helsetjenesten må aktivt være premissgiver i arealplaner og byggeplaner.

  Artikkel

  Publisert Oppdatert

 20. Fakta om hørselstap

  Om lag ti prosent av befolkningen har et hørselstap som svekker evnen til å kommunisere. Andelen øker med alderen.

  Artikkel

  Publisert Oppdatert