Hopp til innhold

Nytt informasjonsmateriell

Viser  266  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Korrekt bruk av medisinsk munnbind

  Munnbind kan forebygge at du smitter andre, og kan redusere risikoen for at du blir smittet selv. Dersom du bruker det feil, øker sjansen for at du kan bli smittet.

  Plakat

  Publisert

 2. Korrekt bruk av tøymunnbind

  I motsetning til medisinske munnbind, er det ikke knyttet standarder til produksjonen av tøymunnbind, og filtreringsevnen (beskyttelsesgraden) er ukjent.

  Plakat

  Publisert

 3. MITT LIV – nyhetsbrev nr. 1/2020

  Nyhetsbrev (norsk og engelsk) til deltakere i MITT LIV-undersøkelsen.

  Nyhetsbrev

  Publisert

 4. Fødselsnytt nr 1 2020

  Fødselsnytt utgis av Folkehelseinstituttet og distribueres til landets fødeinstitusjoner og barneklinikker.

  Nyhetsbrev

  Publisert

 5. Håndvask trinn for trinn for publikum

  Plakat som viser riktig fremgangsmåte ved håndvask for befolkningen - nedlastbar for utskrift, trykk og web.

  Plakat

  Publisert

 6. Håndvask trinn for trinn for helsepersonell

  Plakat som viser riktig fremgangsmåte ved håndvask for helsepersonell - nedlastbar for utskrift, trykk og web.

  Plakat

  Publisert

 7. Hånddesinfeksjon på 1-2-3 for publikum

  Plakat som viser riktig fremgangsmåte ved hånddesinfeksjon - nedlastbar for utskrift, trykk og web.

  Plakat

  Publisert

 8. Informasjon til mor og far om deltakelse i NorFlu korona antistoff-undersøkelsen

  Vi inviterer et utvalg av NorFlu-deltakere og deres familier til å delta i Norflu korona antistoff-undersøkelsen. For å kunne samtykke må dere først ha mottatt en SMS fra oss i NorFlu.

  Skjema

  Publisert

 9. Spørreskjema om koronavirus (covid-19) til NorFlu mødre og barn

  I slutten av mars 2020 begynte NorFlu å sende ut elektroniske spørreskjema om koronavirus til mødre og barn i NorFlu. Skjemaet sendes ut hver 14. dag for å følge utbredelsen og sykdomsbyrden.

  Skjema

  Publisert

 10. Informasjonsskriv og invitasjon til Korona-hus-studien

  Informasjonsskriv til barn, unge, foresatte og voksne som deltar i Korona-hus-studien.

  Trykksak

  Publisert

 11. Korona – Råd til risikogrupper

  Det er utarbeidet en tabell som viser hvordan rådene påvirkes av økt smittespredning i samfunnet generelt, eller økt spredning lokalt der man bor. Nedlastbar illustrasjon.

  Plakat

  Publisert Oppdatert

 12. Smittestopp-plakat: Sammen skal vi knekke korona

  Plakat som oppfordrer til å laste ned Smittestopp-appen. Kan brukes i bla. butikker, apotek, arbeidsplasser og borettslag.

  Plakat

  Publisert

 13. Veileder for tilsyn av skadedyrbekjempelser

  Bekjempelse av skadedyr i eller nær innendørs miljøer er en viktig samfunnsoppgave. Forskrift om skadedyrbekjempelse setter rammer for hvordan skadedyrbekjempelse kan utføres. Det er viktig at skadedyr bekjempes effektivt, men samtidig på en slik måte at det ikke er til skade for helse og miljø (substitusjonsprinsippet, § 1-1). Det er bare godkjente skadedyrbekjempere som kan planlegge og/eller utføre ervervsmessig skadedyrbekjempelse (§ 3-1). Nasjonalt Folkehelseinstitutt godkjenner skadedyrbekjempere (§ 4-2). Kommunen har den viktige rollen som tilsynsmyndighet for skadedyrbekjempelser (§ 5-2) og skal påse at disse gjennomføres i henhold til skadedyrforskriften.

  Trykksak

  Publisert

 14. Veileder om tilbakekalling av godkjenning som skadedyrbekjemper

  Folkehelseinstituttet gir og tilbakekaller godkjenning som skadedyrbekjemper. Vilkåret for slik godkjenning er at vedkommende har nødvendig kunnskap om og praksis fra skadedyrbekjempelse. Godkjenningen skal tilbakekalles «dersom vilkårene er bortfalt, eller skadedyrbekjemperen anses uskikket til å utøve virksomheten». Dette følger av forskrift om skadedyrbekjempelse (§ 4-2 jf. § 4-1). Denne veilederen omhandler regelverk og praksis om tilbakekall av godkjenning som nevnt.

  Trykksak

  Publisert

 15. Informasjonsplakat til kunder om smitteverntiltak i forbindelse med covid-19-epidemien

  Plakaten er ment til bruk for virksomheter som har gjennomgått Folkehelseinstituttets smittevernkurs for virksomheter som tilbyr frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingstjenester mv.

  Plakat

  Publisert

 16. Håndhygiene til rett tid

  Plakat laget i anledning av markeringen håndhygienedagen 2020. Av Tegnehanne for FHI.

  Plakat

  Publisert

 17. Gjør du det ofte nok?

  Plakat laget i anledning av markeringen håndhygienedagen 2020. Av Tegnehanne for FHI.

  Plakat

  Publisert

 18. Fra den ene til den andre

  Plakat laget i anledning av markeringen håndhygienedagen 2020. Av Tegnehanne for FHI.

  Plakat

  Publisert

 19. Flytskjema for covid-19-testing ved akutte luftveisinfeksjoner

  Flytskjemaer for oppfølging av akutt luftveisinfeksjon, inkludert liste over prioriterte grupper og tolkning av resultater.

  Plakat

  Publisert Oppdatert

 20. Korona – Litt, mye eller helt avstand?

  Ved å holde avstand til andre bremser vi korona (covid-19). Nedlastbar illustrasjon.

  Plakat

  Publisert Oppdatert