Hopp til innhold

Høringsuttalelser

Viser  14  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Høringsuttalelse – Forslag til endringer i barnehageloven Regler om barnehagemiljø

  Folkehelseinstituttet har ingen innvendinger mot departementets forslag om å lovfeste en aktivitetsplikt for å sikre et trygt og godt barnehagemiljø.

  Artikkel

  Publisert

 2. Høringsuttalelse - NOU 2019:11 Enklere merverdiavgift med en sats

  Folkehelseinstituttets høringsuttalelse til Finansdepartementet

  Artikkel

  Publisert

 3. Høringsuttalelse - Anbefaling om måling av vekt og lengde/høyde i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

  Folkehelseinstituttets høringsuttalelse til Helsedirektoratets utkast om anbefaling om måling av vekt og lengde/høyde i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

  Artikkel

  Publisert

 4. Høringsuttalelse - NOU 2019:8 Særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer

  Høringsuttalelse om særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer, sendt fra Folkehelseinstituttet til Finansdepartementet 1. juli 2019.

  Artikkel

  Publisert

 5. Høringsuttalelse – Høring av forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter

  Høringsuttalelse om forslag til endringer i barnehageloven, sendt fra Folkehelseinstituttet til Kunnskapsdepartementet 26. juni 2019.

  Artikkel

  Publisert

 6. Høringsuttalelse – NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem

  Folkehelseinstituttet (FHI) vurderer at arbeidsgruppen har levert en grundig gjennomgang av dagens praksis og lovverk. Diskusjonen frem mot de ulike tiltakene som foreslås er solid, og FHI stiller seg

  Artikkel

  Publisert

 7. Høringsuttalelse - Utkast til forskrift om medisinske kvalitetsregistre

  FHI er positive til at Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at medisinske kvalitetsregistre som ikke er etablert med hjemmel i annen lov eller forskrift skal reguleres i en egen forskrift.

  Artikkel

  Publisert

 8. Høringsuttalelse til forslag om endring av nasjonale regler for omsetning av rå melk og rå fløte til konsum

  I brev av 18.11.2018 ber Mattilsynet (MT) om innspill til forslag til endring av nasjonale regler for omsetning av rå melk og rå fløte til konsum.

  Artikkel

  Publisert

 9. Høringsuttalelse - Lovfesting av plikt for kommunane til å tilby dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens

  Folkehelseinstituttets kommentar til høringen

  Artikkel

  Publisert

 10. Høringsuttalelse - Forslag til endringer i sprøyteromsloven og forskriften

  Folkehelseinstituttets kommentarer til høringen.

  Artikkel

  Publisert

 11. Høringsuttalelse - Forslag til regulering av spesialistutdanning i allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin

  Folkehelseinstituttets kommentarer til høringen.

  Artikkel

  Publisert

 12. Høringsuttalelse – Avgiftsreduksjon for øl produsert av småskalabryggerier

  Forslaget om en avgiftsreduksjon for øl produsert av småskalabryggerier bryter med konsistensen i den restriktive norske alkoholpolitikken som tar sikte på å beskytte folkehelsen.

  Artikkel

  Publisert

 13. Høringsuttalelse - ulovlig handel med tobakksvarer

  Folkehelseinstituttet har ingen merknader til forslaget på høring.

  Artikkel

  Publisert

 14. Høringsuttalelse – forslag til endringer i regelverket for hold av eksotiske dyr

  I høringsuttalelse fra april 2016, konkluderer Folkehelseinstituttet med at endring i regelverket for hold av eksotiske dyr frarådes.

  Artikkel

  Publisert