Hopp til innhold

MoBa-prosjekter

Viser  130  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Sosial ulikhet i Norge og barns psykiske utvikling

  Denne studien skal se på sammenhengen mellom demografiske karakteristika innenfor boområder og sammenstille disse med helseopplysninger samlet inn i den norske Mor- og Barn studien.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 2. Genetiske årsaker til supraventrikulære arytmier i MoBa-undersøkelsen

  Atrieflimmer er en hyppig tilstand som kan gi alvorlig sykdom og død.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 3. Reproduksjon, samlivsbrudd og helse

  Hensikten er å forstå helsekonsekvensene i bred forstand av reproduksjonsmønstre og samlivsbrudd.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 4. MoBaKinder

  Formålet med prosjektet er å undersøke hvilke nøkkelfaktorer relatert til kvalitet ved barnehagen som kan fremme god psykisk helse, livskvalitet og skoleprestasjoner hos barn.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 5. Betydning av fars livsstil for barnets arvestoff (prosjektbeskrivelse)

  Målet er å finne ut mer om hva som har betydning for barnets helse, slik at vi kan gi god veiledning til kommende foreldre.

  Prosjekt

  Publisert

 6. Betydningen av foreldres alder for barnets utvikling og mentale helse.

  Hensikten med studien er å undersøke betydningen av mor og fars alder i forhold til barnets mentale helse og utvikling.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 7. PsychGen: Bruk av store datakilder og nye analysemetoder for å forstå utviklingen av psykiske problemer i befolkningen

  Målet vårt er å få ny kunnskap om hvordan genetiske og miljømessige risikofaktorer bidrar til utvikling av psykiske helseproblemer og psykiske lidelser.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 8. Konsentrasjoner av perfluoralkylstoffer i mors blod og barns vekst

  Eksponering for miljøforurensninger på sårbare tidspunkter i livet, spesielt under graviditet, kan påvirke fosteret og gi sykdommer senere i livet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 9. NON-PROTECTED. The impact of perfluorinated toxicants and the gut microbiome on vaccine responses in children (Forskerprosjekt - FRIMEDBIO).

  Prosjektet skal undersøke om PFAS er av betydning for vaksine responsen også ved lavere nivåer, og undersøke tarmfloraens rolle for vaksineresponser.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 10. Nevrokognisjon og psykisk helse hos ungdom (prosjektbeskrivelse)

  Denne studien er et samarbeidsprosjekt mellom Vestre Viken helseforetak og Folkehelseinstituttet.

  Prosjekt

  Publisert

 11. Genetisk sårbarehet for angstlidelser

  Angstlidelser påvirkes av en rekke genvarianter som hver for seg har liten effekt, men som sammen bidrar til å forklare en betydelig del av sykdomsrisikoen.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 12. Sammenheng mellom luftforurensning og helse og velferd i nordiske land (NordicWelfAir)

  Dette prosjektet vil ved bruk av forbedret eksponeringskarakterisering over tiår og bruk av nasjonale helseregistre og kohorter undersøke sammenhengene i de nordiske landene.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 13. Studie av assistert reproduktiv teknologi (START) - epigenetiske mekanismer

  For å undersøke helsekonsekvenser av ART for foreldre og barn skal det i denne studien benyttes spørreskjemaopplysninger og biologisk materiale innsamlet i Den norske mor og barn-undersøkelsen.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 14. Effekten av spesialpedagogisk støtte i barnehage på mental helse, trivsel, og akademisk evne i grunnskolen

  Dette prosjektet skal undersøke sammenhengen mellom spesialpedagogisk støtte i barnehage og psykisk helse, trivsel og akademisk evne i grunnskolen.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 15. DNA-metylering hos nyfødte i forhold til i utero-eksponeringer og helseutfall hos barn

  Nyere studier antyder at eksponeringer i svangerskapet kan påvirke helse og sykdom hos avkom enten ved fødsel, i barnealder eller senere.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 16. Kan inntak av probiotiske matvarer i svangerskapet beskytte mot ammeproblemer?

  Frågan ska studeras med en epidemiologisk studie baserat på materialet från den Norska Mor och Barn Studien (MoBa).

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 17. Genetisk forståelse av sammenhengen mellom høyde og preeklampsi

  Hensikten er å forstå årsakene til svangerskapsforgiftning (preeklampsi). Det har lenge vært kjent at mors høyde henger sammen med risikoen for å utvikle preeklampsi i svangerskapet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 18. ADHD studien

  Dette prosjektet skal identifisere tidlige indikatorer på ADHD og relaterte problemer ved å bruke data samlet inn i to tidligere kliniske studier med tre- og åtteåringer rekruttert fra MoBa.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 19. Intervall mellom graviditeter, obstetrisk historie og uønskede svangerskpsutfall

  En longitudinell retrospektiv kohortstudie om effekten av svangerskapsintervall på mors og barns helse.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 20. Kosthold og søvnvansker hos små barn

  Hovedmålet med prosjektet er å øke vår forståelse om sammenhengen mellom tidlig ernæringsmessige forhold og søvnplager hos små barn.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert