Hopp til innhold

Prosjekter

Viser  10  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. En sunn og bærekraftig start på livet

  Hensikten med prosjektet er å undersøke sammenhengen mellom mors kosthold i graviditeten og barnets vekstutvikling.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 2. Bruk av kosttilskudd blant barn i Den norske mor- og barnundersøkelsen (MoBa)

  Dette prosjektet vil se på hva som gis av anbefalt og ikke-anbefalte kosttilskudd til barna som deltar i MoBa.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 3. Sammenhengen mellom pre- og postnatalt kosthold og nevroutvikling hos barnet

  Hovedformålet med prosjektet er å undersøke hvordan ernæringsmessige faktorer i svangerskapet kan påvirke risikoen for ADHD og kognitive utfall.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 4. MoBa, Den norske mor og barn-undersøkelsen

  Den norske mor, far og barn-undersøkelsen startet rekrutteringen av gravide kvinner i 1999. Fedrene ble også invitert. I 2008 var målet nådd. Over 100 000 svangerskap var inkludert.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 5. Makronæringsstoffinntak og vektøkning i graviditeten, fødselsutfall og barns helse

  Betydning av inntaksmønsteret av makro-næringsstoffene (fett, protein og karbohydrater) og betydning for blant annet vektutviklingen under svangerskapet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 6. Kostholdet i graviditeten og risikoen for kreft hos barnet

  Vi vil legge sammen data fra to kohorter, hvilket for første gang vil gi mulighet for å undersøke sammenhengen mellom mors kostvaner og barnets risiko for å utvikle kreft.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 7. Kan kosthold og livsstilsfaktorer bidra til forebygging av selvmord?

  Målet med er å undersøke om enkelte livsstilsfaktorer kan påvirke eller dempe trangen til selvmord, og å undersøke sammenhenger mellom slike livsstilsfaktorer og kjente forløpere for selvmord.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 8. Jodstatus hos gravide og barn i Norge og risiko for redusert nevropsykologisk utvikling

  I denne studien vil vi se på sammenheng mellom jodmangel i fosterlivet og tidlig i barneårene og språkutvikling, motorisk utvikling, IQ, atferdsproblemer, ADHD-symptomer, skoleferdigheter mm.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 9. Mors kosthold før svangerskapet og helseutfall for barn

  Hovedmålet med prosjektet er å undersøke om mors kosthold før svangerskap påvirker helseutfall hos nyfødte.

  Prosjekt

  Publisert

 10. Mors inntak av probiotika under svangerskap og amming

  Denne studien vil undersøke forholdet mellom inntak av probiotika under svangerskap og konsekvenser for amming, spesielt om probiotisk inntak kan virke forebyggende for utvikling av brystbetennelse.

  Prosjekt

  Publisert