Hopp til innhold

Prosjekter

Viser  10  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Magnet4Europe

  Magnet4Europe studerer innføringen av en evidensbasert organisasjonsmodell med mål om å forbedre det kliniske arbeidsmiljøet på akuttsykehus og øke mental helse og velvære for helsepersonell.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 2. Kontinuerlig elektroniske målinger (KEM) i psykisk helsevern og TSB

  Kontinuerlige, elektroniske målinger av brukererfaringer med døgnopphold i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert avhengighetsbehandling startet opp i januar 2020.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 3. Inpatients’ experiences with interdisciplinary treatment for substance dependence: measurement, application and use of data

  The aims of the PhD-project are to test the psychometric properties of the questionnaire used in the surveys of inpatients in interdisciplinary treatment for substance dependence, develop and test qua

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 4. Koordinering av indikatorer til OECD

  Folkehelseinstituttet har ansvaret for koordinering og kvalitetssikring av den norske innrapporteringen til  OECDs helsetjenesteindikatorprosjekt Health Care Quality Indicators (HCQI).

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 5. Pasienters erfaringer med norske sykehus 2019

 6. Nasjonal undersøkelse av brukeropplevd kvalitet ved private og offentlige rehabiliteringsinstitusjoner og –avdelinger

  Helsedirektoratet har gitt Folkehelseinstituttet i oppdrag å planlegge og gjennomføre en nasjonal spørreskjemaundersøkelse av brukeropplevd kvalitet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 7. Utvikling av instrument for å måle barn/unges erfaringer med barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

  Målet for prosjektet er å utvikle et spørreskjema som skal tilfredsstille viktige psykometriske krav.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 8. Foresattes erfaringer med tilbudet innen psykisk helsevern for barn og unge

  Dette er en brukerundersøkelse blant foresatte til barn og unge med 4-6 konsultasjoner ved BUP-poliklinikker i løpet av 2017.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 9. PasOpp Metodeutvikling

  Formål: Understøttende utvikling og forskning for de nasjonale brukererfaringsundersøkelsene.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 10. Metodeutvikling (prosjektbeskrivelse)

  Dette prosjektet handler om utvikling og forskning som støtter opp under de nasjonale brukererfaringsundersøkelsene.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert