Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekter

Viser  11  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Kontinuerlig elektroniske målinger (KEM) i psykisk helsevern og TSB

  Målet er å etablere et system for kontinuerlige, elektroniske målinger i psykisk helsevern og TSB i løpet av 2019.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 2. Pasienters erfaringer med norske sykehus 2019

 3. Pasienterfaringer med fastlegen i 2018

  HOD ber FHI om å gjennomføre en undersøkelse av brukeres erfaringer med fastlegeordningen og ev. deres vurdering av resultat av behandlingen/oppfølgingen de har fått hos sin fastlege.

  Prosjekt

  Publisert

 4. Nasjonal undersøkelse av brukeropplevd kvalitet ved private og offentlige rehabiliteringsinstitusjoner og –avdelinger

  Helsedirektoratet har gitt Folkehelseinstituttet i oppdrag å planlegge og gjennomføre en nasjonal spørreskjemaundersøkelse av brukeropplevd kvalitet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 5. Foresattes erfaringer med tilbudet innen psykisk helsevern for barn og unge

  Dette er en brukerundersøkelse blant foresatte til barn og unge med 4-6 konsultasjoner ved BUP-poliklinikker i løpet av 2017.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 6. PasOpp Metodeutvikling

  Formål: Understøttende utvikling og forskning for de nasjonale brukererfaringsundersøkelsene.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 7. Utvikling av instrument for å måle barn/unges erfaringer med barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (prosjektbeskrivelse)

  Målet for prosjektet er å utvikle et spørreskjema som skal tilfredsstille viktige psykometriske krav.

  Prosjekt

  Publisert

 8. Pasientrapporterte data i Barnediabetesregisteret

  Barnediabetesregisteret (BDR) ønsket et validert instrument for å måle pasienterfaringer blant barnediabetespasienter, og bestilte høsten 2014 et utviklings- og valideringsprosjekt.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 9. Utvikling av instrument for å måle barn/unges erfaringer med barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

  Målet for prosjektet er å utvikle et spørreskjema som skal tilfredsstille viktige psykometriske krav.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 10. Utvikling av verktøy for måling av brukererfaringer med kommunale helse- og omsorgstjenester (PasOppKHOT) (prosjektbeskrivelse)

  Prosjektet handler om å utvikle et verktøy som vil være tilgjengelig for bruk uten kostnader.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 11. Metodeutvikling (prosjektbeskrivelse)

  Dette prosjektet handler om utvikling og forskning som støtter opp under de nasjonale brukererfaringsundersøkelsene.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert