Hopp til innhold

Prosjekter

Viser  13  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. SeroSelectTB

  The performance of a new triage test for active tuberculosis, SeroSelectTB, will be qualified in multi-centre randomised controlled trials at health-posts in South Africa, Tanzania and Ethiopia.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 2. Dødsfall av eller med tuberkulose i Norge 1996-2015

  Målet med studien er å øke kunnskapen om død hos tuberkulosepasienter i Norge for å kunne forebygge slike dødsfall i fremtiden.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 3. Tidlig identifisering og koordinert håndtering av tuberkulose i Europa

  Prosjektet skal skaffe bedre kunnskap om hele kaskaden fra tuberkulosescreening til behandling.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 4. Kohortstudie om varigheten av BCG-vaksinens beskyttelse

  This study will measure the duration of BCG protection against TB and estimate changes in efficacy with time since vaccination.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 5. Innvandreres opplevelse av ankomstscreening for tuberkulose

  Gjennom denne studien vil vi undersøke barrierer for oppmøte og hvordan screeningssystemet oppleves.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 6. Bruk av helgenomsekvensering til overvåking av multiresistent tuberkulose i Europa - en pilot i regi av det europeiske smittevernbyrået (ECDC)

  Hensikten med dette prosjektet er å undersøke hvordan nye molekylærepidemiologiske metoder kan standardiseres og implementeres i fortløpende overvåking av multiresistent tuberkulose i Europa.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 7. Development of a rapid serological screening test for TB (TBRT project)

  Målet med dette prosjektet er å utvikle, evaluere og validere en rask, sensitiv og billig serologisk test for påvisning av TB sykdom som er egnet for bruk i utviklingsland.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 8. Behandlingsresultat av forebyggende behandling av latent tuberkulose, en prospektiv kohort

  Prosjektet er spesielt opptatt av i hvilken grad bivirkninger er årsak til behandlingsavbrudd og ønsker detaljert klinisk informasjon knyttet til dette.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 9. Screening for latent tuberkulose - hvor mange må undersøkes?

  I dette prosjektet vil vi beregne antallet innvandrere som må screenes og behandles for latent tuberkulose for å forebygge ett tilfelle av tuberkulose sykdom innen fem år etter ankomst til Norge.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 10. En forbedret QFT test

  Vi har utviklet en metode som øker interferon gamma produksjon i antigen-spesifikk aktiverte T-celler. Denne metoden vil bidra til å øke sensitiviteten av QuantiFERON®-TB testen. Metoden må testes.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 11. Tuberkulose klynge-studie, Sidama, Etiopia, en prospektiv kohort studie

  Etiopia har en høy forekomst av tuberkulose og mange unge pasienter indikerer pågående smitte. Tuberkulose kan forebygges og behandles. Likevel forblir 1 av 3 pasienter i Etiopia udiagnostiserte.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 12. Risikofaktorer for tuberkulose og målretting av forebyggende behandling - en registerbasert prospektiv kohortstudie

  Formålet med studien er å kartlegge forekomsten av risikofaktorer blant personer som er screenet eller meldt til Tuberkuloseregisteret, og vurdere betydningen av disse risikofaktorene.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 13. Risikofaktorer for nysmitte blant tuberkulosepasienter i Norge

  Studien vil søke å identifisere risikofaktorer for å være del av en stammeklynge og som representerer nysmitte hos TB pasienter i Norge.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert