Hopp til innhold

Prosjekter

Viser  6  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Trender i forekomst og dødelighet av akutt hjerteinfarkt i Norge

  The aim of the current study is to study national trends of AMI incidence and mortality in Norway during 2008–2019.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 2. Sovemedisiner, kreft og dødelighet

  Målet med prosjektet er å undersøke om bruk av ulike hypnotika (ATC -kode N05C med undergrupper) er assosiert med økt risiko for utvikling av kreft, samt total og årsaksspesifikk dødelighet.

  Prosjekt

  Publisert

 3. Sykdomsbyrde av RS-virus i Norge

  Formålet med dette prosjektet er å undersøke omfanget av RS-virusinfeksjoner i Norge.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 4. En sammenlignende analyse av årsaker til kardiovaskulær død

  Prosjektet skal forstå hvorfor dødeligheten av hjerte-karsykdom er fire ganger høyere i Russland enn i vestlige land.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 5. Årsaker til nyrekreft

  Prosjektet skal finne årsaker til nyrekreft ved å opprette en case-kontroll undersøkelse basert på en kobling mellom Den norske mor og barn undersøkelsen og Kreftregisteret og Dødsårsaksregisteret.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 6. Norsk pasientregister som datakilde for Dødsårsaksregisteret – kan registreringer fra spesialisthelsetjenesten gi ny kunnskap om dødsårsaker?

  Prosjektet vil benytte en kopling mellom data på alle dødsfall i årene 2008-2012 i Dødsårsaksregisteret og data fra Norsk pasientregister i den samme perioden.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert