Hopp til innhold

Prosjekter

Viser  9  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. DIANOREG - populasjonsbaserte registerstudier av diabetes i Norge

  Formålet er å studere tidstrender i diabetes.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 2. Trender i forekomst og dødelighet av akutt hjerteinfarkt i Norge

  The aim of the current study is to study national trends of AMI incidence and mortality in Norway during 2008–2019.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 3. Behandlingsopptak og helseutfall av hepatitt C infeksjon i Norge, 1990-2030

  Formålet med dette prosjektet er å beskrive helseutfall av hepatitt C (HCV) infeksjon i Norge i perioden 1990-2030

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 4. Sovemedisiner, kreft og dødelighet

  Målet med prosjektet er å undersøke om bruk av ulike hypnotika (ATC -kode N05C med undergrupper) er assosiert med økt risiko for utvikling av kreft, samt total og årsaksspesifikk dødelighet.

  Prosjekt

  Publisert

 5. Sykdomsbyrde av RS-virus i Norge

  Formålet med dette prosjektet er å undersøke omfanget av RS-virusinfeksjoner i Norge.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 6. En sammenlignende analyse av årsaker til kardiovaskulær død

  Prosjektet skal forstå hvorfor dødeligheten av hjerte-karsykdom er fire ganger høyere i Russland enn i vestlige land.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 7. Årsaker til nyrekreft

  Prosjektet skal finne årsaker til nyrekreft ved å opprette en case-kontroll undersøkelse basert på en kobling mellom Den norske mor og barn undersøkelsen og Kreftregisteret og Dødsårsaksregisteret.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 8. Norsk pasientregister som datakilde for Dødsårsaksregisteret – kan registreringer fra spesialisthelsetjenesten gi ny kunnskap om dødsårsaker?

  Prosjektet vil benytte en kopling mellom data på alle dødsfall i årene 2008-2012 i Dødsårsaksregisteret og data fra Norsk pasientregister i den samme perioden.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 9. Bruk av medikamenter og senere sykelighet og dødelighet

  Vi vil studere årsaksspesifikk sykelighet/dødelighet, spesielt hjerte-karsykdommer, hos rene klopidogrelbrukere mot brukere av klopidgrel+PPI.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert