Hopp til innhold

Prosjekter

Viser  10  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Bruk av medikamenter og senere sykelighet og dødelighet

  Vi vil studere virkninger og bivirkninger av legemidler i den generelle norske befolkningen og sammenholde legemiddelbruk med diagnoser i spesialisthelsetjenesten og retningslinjer for bruk.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 2. Atrieflimmer og hjerneslag - et CVDNOR prosjekt

  Formålet er å studere forekomst og nye tilfeller av atrieflimmer, hjerneslag og atrieflimmer-relaterte hjerneslag, samt sosial ulikhet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 3. DIANOREG - populasjonsbaserte registerstudier av diabetes i Norge

  Formålet er å studere tidstrender i diabetes.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 4. Behandlingsopptak og helseutfall av hepatitt C infeksjon i Norge, 1990-2030

  Formålet med dette prosjektet er å beskrive helseutfall av hepatitt C (HCV) infeksjon i Norge i perioden 1990-2030

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 5. Trender i forekomst og dødelighet av akutt hjerteinfarkt i Norge

  The aim of the current study is to study national trends of AMI incidence and mortality in Norway during 2008–2019.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 6. Norsk pasientregister som datakilde for Dødsårsaksregisteret – kan registreringer fra spesialisthelsetjenesten gi ny kunnskap om dødsårsaker?

  Prosjektet vil benytte en kopling mellom data på alle dødsfall i årene 2008-2012 i Dødsårsaksregisteret og data fra Norsk pasientregister i den samme perioden.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 7. En sammenlignende analyse av årsaker til kardiovaskulær død

  Prosjektet skal forstå hvorfor dødeligheten av hjerte-karsykdom er fire ganger høyere i Russland enn i vestlige land.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 8. Sovemedisiner, kreft og dødelighet

  Målet med prosjektet er å undersøke om bruk av ulike hypnotika (ATC -kode N05C med undergrupper) er assosiert med økt risiko for utvikling av kreft, samt total og årsaksspesifikk dødelighet.

  Prosjekt

  Publisert

 9. Sykdomsbyrde av RS-virus i Norge

  Formålet med dette prosjektet er å undersøke omfanget av RS-virusinfeksjoner i Norge.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 10. Årsaker til nyrekreft

  Prosjektet skal finne årsaker til nyrekreft ved å opprette en case-kontroll undersøkelse basert på en kobling mellom Den norske mor og barn undersøkelsen og Kreftregisteret og Dødsårsaksregisteret.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert