Hopp til innhold

Prosjekter

Viser  42  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Den psykologiske effekten av covid-19-pandemien på helsepersonell- en protokoll for systematisk oversikt

  Det er viktig å forstå den psykologiske effekten av covid-19-pandemien på helsepersonell, og å identifisere mulige tiltak for å håndtere slike effekter.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 2. Effekter av Hverdagsgledekurset

  Prosjektet vil gi kunnskap om effektene av et nytt livskvalitetsfremmende tiltak

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 3. Behandlingskarakteristika og komedikasjon hos klozapinpasienter som bytter antipsykotisk behandling

  Prosjektet vil kartlegge faktorer som kan påvirke om behandlingen med klozapin blir vellykket ved å identifisere faktorer som påvirker behandlingen.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 4. NCDNOR

  Prosjektet har som formål å belyse utviklingen av ikke-smittsomme sykdommer og omfanget av det å ha mer enn en NCD (multimorbiditet), inkludert medisinbruk (polyfarmasi).

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 5. Psykiske plager og livskvalitet hos Norske universitetsstudenter: Stabilitet, endring, og sammenheng med helseutfall og fungering

 6. Behandlingsforløp og bruk av velferdstjenester blant personer i risiko for selvmord og deres etterlatte

  Prosjektet har som mål å frambringe ny og helhetlig kunnskap om behandlingsforløp og bruk av velferdstjenester blant personer i risiko for selvmord og deres etterlatte.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 7. DIMJOB – Sosiale, demografiske og helserelaterte aspekter av teknologiindusert jobbtap

  Denne studien vil undersøke de sosiale, demografiske og helserelaterte aspektene av teknologiindusert jobbtap ved hjelp av norske befolkningsregistre.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 8. Kontinuerlig elektroniske målinger (KEM) i psykisk helsevern og TSB

  Kontinuerlige, elektroniske målinger av brukererfaringer med døgnopphold i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert avhengighetsbehandling startet opp i januar 2020.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 9. Systematisk kartleggingsoversikt om langtidseffekter av antidepressiva for depresjon

  Vi skal systematisk kartlegge hva som finnes av forskning på effekter og bivirkninger av behandling med antidepressiva av pasienter med depresjon og behandlingsvarighet på 6 måneder eller lenger.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 10. MoBa psykiatrisk genetikk

  Prosjektet vil undersøke store kohorter og kliniske materialer for å identifisere genetiske og miljømessige forhold på tvers av forskjellige psykiske lidelser.

  Prosjekt

  Publisert

 11. Psykiske lidelser blant minoritetskvinner: risikofaktorer og konsekvenser i et livsløpsperspektiv

  Formålet med prosjektet er å se på bruk av psykiske helsetjenester blant minoritetskvinner over tid, og å identifisere årsaker til og konsekvenser av psykiske lidelser gjennom livsløpet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 12. Spedbarnsgråt og søvnproblemer. Kort- og langtidsperspektiver

  Vi har lite kunnskap om mors psykiske helse når barnet gråter og har dårlig søvn, og om hvordan det går med disse barna på sikt.

  Prosjekt

  Publisert

 13. Mors angst, depresjon og kosthold under svangerskap og psykisk helse utfall hos barnet: Genetisk assosiasjoner i foreldre-barn trioer

  Formålet er å undersøke genetiske markører hos barnet (som øker risiko for sykdom hos barnet) og gener hos mor (maternelle gener) som øker risiko hos barnet via svangerskapet.

  Prosjekt

  Publisert

 14. Vektutvikling hos barn og utvikling av spiseforstyrrelser

  Prosjektet ønsker å undersøke om vektutvikling i tidlig barndom representerer en risikofaktor for senere utviklingen av spiseforstyrrelser.

  Prosjekt

  Publisert

 15. Sosial ulikhet i Norge og barns psykiske utvikling

  Denne studien skal se på sammenhengen mellom demografiske karakteristika innenfor boområder og sammenstille disse med helseopplysninger samlet inn i den norske Mor- og Barn studien.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 16. PsychGen: Bruk av store datakilder og nye analysemetoder for å forstå utviklingen av psykiske problemer i befolkningen

  Målet vårt er å få ny kunnskap om hvordan genetiske og miljømessige risikofaktorer bidrar til utvikling av psykiske helseproblemer og psykiske lidelser.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 17. Genetisk sårbarehet for angstlidelser

  Angstlidelser påvirkes av en rekke genvarianter som hver for seg har liten effekt, men som sammen bidrar til å forklare en betydelig del av sykdomsrisikoen.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 18. Hva slags legemiddelbehandling får psykosepasienter i Norge? (Psychopharm)

  Prosjektet skal gi oss informasjon om hvordan psykosepasienter behandles med antipsykotika og om den behandlingen som gis er i tråd med retningslinjene gitt fra Helsedirektoratet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 19. Forebyggende tiltak for personer med psykiske lidelser (prosjektbeskrivelse)

  Vi skal utarbeide en systematisk oversikt om effekter av forebyggende tiltak rettet mot levevaner som påvirker den psykiske og somatiske helsen til personer med psykiske lidelser.

  Prosjekt

  Publisert

 20. SHoT 2018 (Studentenes Helse- og trivselsundersøkelse 2018 )

  Formålet med dette prosjektet er todelt.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert