Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekter


Avgrens søket
 1. Prosjekt

  Resistensforekomst ved hiv, hepatitt B og hepatitt C ved økt forbruk av antiviralia

  Virusresistens kan oppstå under antiviral behandling eller være tilstede ved smitte.

 2. Prosjekt

  Antibiotikaresistens og helgenomanalyse og av Brucella isolater i Norge

  Prosjektet ønsker å undersøke genetisk variabilitet /slektskap mellom isolater av Brucella melitensis isolert fra pasienter i Norge, med spesielt fokus på gener som koder for antibiotikaresistens.

 3. Prosjekt

  Klonale endringer og antibiotikaresistens blant invasive pneumokokker etter vaksineintroduksjon

 4. Prosjekt

  Smittes mennesker med resistente bakterier fra kylling?

  ESBL-bakterier funnet hos friske og syke mennesker sammenlignes, for å finne mikrobiologiske indikasjoner på at det kan ha foregått smitte fra kylling til menneske av denne typen antibiotikaresistens.

 5. Prosjekt

  Kan modellering av pasientflyt forklare spredningen av resistent bakterier i Norske helseinstitusjoner?

  I prosjektet benyttes matematiske analyser til å kartlegge omfanget av pasientbevegelser i Helse SØ i 2012, og betydningen av disse for spredning av resistente bakterier i sykehussektoren.

 6. Prosjekt

  Pneumokokker ved øvre luftveisinfeksjoner - Serotypefordeling, klonalitet og resistensforhold ved introduksjon av konjugert pneumokokkvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet. Undersøkelse av bakterieisolater samlet inn gjennom NORM

  Ifm. introduksjon av en konjugert pneumokokkvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet i 2006 ønsker vi å undersøke serotypefordeling blant pneumokokkisolater samlet inn ifm. reisistensovervåking.