Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikler


Avgrens søket
 1. Artikkel

  Inneklima og helseplager

  Faktorar i innemiljøet kan bidra til sjukdommar og plager.

 2. Folkehelserapporten

  Miljøgifter og helse

  Miljøgifter og andre helseskadelige stoffer, hvordan vi får i oss slike stoffer og deres mulige betydning for helsa i Norge, samt overvåking, forebyggende tiltak og framtidige perspektiver.

 3. Artikkel

  Internasjonale ringtester for persistente organiske miljøgifter

  Siden år 2000 har Folkehelseinstituttet arrangert årlige internasjonale ringtester for persistente organiske miljøgifter i ulike matvarer.

 4. Artikkel

  Hva gjør miljøgifter med oss?

  Sykdom fra forurensning er årsak til ca 9 millioner for tidlige dødsfall årlig viser ny forskning.

 5. Forskningskatalog for Den norske mor og barn-undersøkelsen

  Polyfluorinerte forbindelser og fruktbarhet

  Formålet med prosjektet er å undersøke hvorvidt høye nivåer av miljøgiftene polyfluorinerte forbindelser (PFC) i blodbanen hos gravide kvinner har sammenheng med hvor lang tid det tar å bli gravid

 6. Forskningskatalog for Den norske mor og barn-undersøkelsen

  Arv, miljø og luftveissykdommer – Fase II

 7. Forskningskatalog for Den norske mor og barn-undersøkelsen

  Arv, miljø og luftveissykdommer

  Dette prosjektet omfatter flere prosjekter som skal undersøke sammenhenger mellom astma og atopi hos 7-10 åringer

 8. Forskningskatalog for Den norske mor og barn-undersøkelsen

  NewGeneris

  Prosjektet tar for seg fremmedstoffers påvirkning av barns immunsystem, og er underlagt det EU-finansierte forskningsprosjektet NewGeneris

 9. Artikkel

  Ti ting du bør vite om soling

  Er det ett fett om du bruker høy eller lav solfaktor? Kan du være i sola så lenge du vil bare du har nok solkrem? Dette og mer til får du svar på her.

 10. Artikkel

  Hvor giftige er vi?

  For første gang skal det samles data og kunnskap fra 26 land om hvor mye miljøgifter europeere har i kroppen. I Norge ledes prosjektet fra Folkehelseinstituttet.

 11. Artikkel

  Skogbranner: luftforurensning og helseskader av svevestøv

  Av og til oppstår skogbranner med stor utbredelse. Det kan gi høye konsentrasjoner av svevestøv i lufta.

 12. Artikkel

  Skal sikre ekspertise på miljøgifter og helse

  Vi utsettes for stadig flere miljøgifter samtidig som det utdannes færre eksperter på området. Folkehelseinstituttet leder råd som skal snu trenden.

 13. Artikkel

  Vulkanutbrudd og helse

  Når det er utbrudd fra vulkaner, blir luften omkring forurenset med aske. Vulkanasken består av mineralske partikler som kan spres over ganske store områder.

 14. Artikkel

  Råd for godt inneklima i boligen

  Her finner du en gjennomgang av ulike faktorer i innemiljøet, mulige helseeffekter av dårlig inneklima og tiltak som kan gjøres for å bedre inneklimaet.

 15. Forskningskatalog for Den norske mor og barn-undersøkelsen

  Mors kosthold, miljø og genetikk og utvikling av astma og allergi hos barnet

  Studien ser på eventuelle sammenhenger mellom mors kosthold, gener og epigenetikk og utvikling av astma og allergi hos barnet.

 16. Forskningskatalog for Den norske mor og barn-undersøkelsen

  Genetikk, miljøpåvirkninger og autisme

  Autismestudien er en delstudie i Den norske barn og mor-undersøkelsen som ser på sammenhenger mellom genetikk, miljø og autisme.

 17. Forskningskatalog for Den norske mor og barn-undersøkelsen

  Effekten av miljøgifter på barns helse

  Studien undersøker nivåene av miljøgifter i morsmelk og effekter for barnets helse.

 18. Forskningskatalog for Den norske mor og barn-undersøkelsen

  Mors eksponering for miljøgifter og fostervekst

  Prosjektet ser på mors eksponering for miljøgifter i kostholdet under graviditeten og eventuell påvirkning på barnets vekst og helse.

 19. Forskningskatalog for Den norske mor og barn-undersøkelsen

  Miljøgifter og graviditet

  Prosjektet skal se på nivåene av metabolitter i organofosfater, pesticider, ftalater og bisfenol A i sammenslåtte urinprøver fra gravide som deltar i MoBa.

 20. Forskningskatalog for Den norske mor og barn-undersøkelsen

  Bioovervåkning av PFC-nivåer

  Målet med prosjektet er å utvikle biomarkører i blodceller fra mor og barn for eksponering av fremmedstoffer via miljøet og kostholdet.