Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Nyheter og meldinger


Avgrens søket
 1. Forskningsfunn

  Kan miljøgifter i mor ha samanheng med ADHD hos barnet?

  Dersom gravide har mykje av ein type plastmykgjerar (ftalat) i kroppen, aukar risiko for ADHD hos barnet. Det viser resultata i ein ny studie frå Folkehelseinstituttet.

 2. Nyhet

  Nyere målinger viser lave gassnivåer i boliger ved tidligere avfallsdeponi

  Måleverdiene av benzen- og metangass i boliger ved det tidligere Brånås Avfallsdeponi i Skedsmo kommune er lave, og innenfor gjeldende grenseverdier.

 3. Nyhet

  Skismøring med fluor – amatører like utsatt som profesjonelle?

  Lufta i smøretelt og boder der amatører smører ski, kan inneholde store mengder støv og helseskadelige fluorstoffer. Dette viser en pilotstudie gjort av Folkehelseinstituttet.

 4. Forskningsfunn

  Barns nevrologiske utvikling påvirkes ikke av mobiltelefonbruk under graviditet

  Mobiltelefonbruk under graviditet er ikke knyttet til høyere risiko for dårlig utvikling av barnets språk og motorikk, viser funn fra en studie basert på data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen.

 5. Nyhet

  Støyforurensning rammer flest og antallet øker

  Støy er den miljøfaktoren flest er eksponert for i Norge. I dag er det verdens støyfrie dag.

 6. Nyhet

  Får 15 millioner til studier av miljøgifter

  Den norske mor og barn-undersøkelsen i Folkehelseinstituttet har fått 15 millioner fra Forskningsrådets program Miljøforsk til å studere skadelige effekter av miljøgifter i fosterlivet og hos barn

 7. Nyhet

  EU forbyr miljøfarlig fluorstoff etter påtrykk fra Norge

  I desember 2016 fulgte EU etter Norge og forbød det miljøfarlige stoffet PFOA som blant annet finnes i allværsjakker og skismøring.

 8. Nyhet

  For dårlig inneklima i skoler og barnehager

  Svært mange skoler i Norge har et dårlig inneklima på grunn av manglende vedlikehold. Dette kan både gå utover barna helse og deres skoleprestasjoner viser ny rapport.

 9. Nyhet

  Fuktskader i tre av ti boliger – kan være helsefarlig

  Fukt og muggsopp kan utløse og forverre helseproblemer som astma, bronkitt og kronisk betennelse i neseslimhinnen.

 10. Nyhet

  Luftforurensning bidrar til at Oslo-folk dør for tidlig

  Helsepåvirkningene av luftforurensning er for første gang tallfestet for Oslos befolkning. Det er anslått at det hvert år dør 185 mennesker for tidlig på grunn av svevestøv.

 11. Nyhet

  Teppegulv – skadelig for inneklima og helse?

  Bruk av heldekkende teppegulv synes å øke, særlig for å dempe støy i åpne kontorlandskap. Tepper kan virke negativt på opplevd inneklima og luftkvalitet.

 12. Nyhet

  Rapport om barn og unges miljø og helse

  Folkehelseinstituttet la i dag fram en ny rapport om forhold i miljøet som kan ha betydning for barn og unges helse.

 13. Forskningsfunn

  Ørebetennelser tidlig kan påvirke hørsel som voksen

  Kronisk mellomørebetennelse i barndommen er forbundet med nedsatt hørsel, øresus og svimmelhet i voksen alder.

 14. Nyhet

  Miljøgiftene PCB og DDE kan påvirke barns vekstutvikling

  Til tross for at nivåene av miljøgiftene PCB og DDE er betydelig lavere nå enn tidligere, er de fortsatt forbundet med barns vekstutvikling, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

 15. Nyhet

  En halv million nordmenn plages av støy

  Rundt en halv million nordmenn er mye eller sterkt plaget av støy utenfor boligen sin.

 16. Forskningsfunn

  Miljøgifter kan gi redusert immunforsvar

  Påvirkning av miljøgifter i svangerskapet henger sammen med høyere risiko for infeksjoner de første tre leveåra og lavere respons på vaksiner.

 17. Forskningsfunn

  Kan miljøgifter gi nedsatt sædkvalitet?

  Mødrene til unge menn med lavere sædkvalitet, hadde høyere mengder av miljøgiften perfluoroktansyre (PFOA) i blodet under svangerskapet.

 18. Forskningsfunn

  Én av fem har hørseltap

  Hørselsundersøkelsen i Nord-Trøndelag viste at én av fem hadde et mildt hørselstap.