Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Pasientsikkerhet

Viser  17  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. God kommunikasjon viktig ved overføring av pasienter

  Det er vesentlig hvordan helsepersonell formidler pasientinformasjon mellom avdelinger, dersom man skal oppnå god pasientsikkerhet og god faglig samhandling.

  Artikkel

  Publisert

 2. Bedre resultater med bred geriatrisk vurdering

  Bred geriatrisk vurdering av eldre pasienter med hoftebrudd kan resultere i høyere overlevelse og kortere liggetid etter operasjonen, viser en av de nyeste publikasjonene innen pasientsikkerhet.

  Artikkel

  Publisert

 3. Trygghet bør også med i pasientsikkerhetsbegrepet

  Pasienter i fare for å ta sitt eget liv trekker fram tilknytning, beskyttelse og kontroll som viktig for opplevelse av trygghet, ifølge en av flere aktuelle publikasjoner om pasientsikkerhet.

  Artikkel

  Publisert

 4. Eldre kan unngå problemer med strukturert nedtrapping av legemidler

  Strukturert nedtrapping av legemidler hos eldre kan forebygge abstinens og tilbakefall av sykdom, viser en av de ferskeste publikasjonene om pasientsikkerhet.

  Artikkel

  Publisert

 5. Sjekklister kan bidra til høyere overlevelse

  Bruk av sjekklister kan bidra til høyere 30 dagers overlevelse og færre postoperative komplikasjoner, mens kunnskapsbaserte tiltakspakker kan redusere forekomsten av sårinfeksjon etter keisersnitt.

  Artikkel

  Publisert

 6. Satser på sikker bruk av legemidler

  Sikker legemiddelbruk er et nytt satsingsområde for Verdens helseorganisasjon, som har startet en kampanje om dette. Det viser en ny oversikt over aktuell informasjon om pasientsikkerhet.

  Artikkel

  Publisert

 7. Færre infeksjoner med standardiserte operasjonsforløp

  Færre kirurgiske pasienter får sykehusinfeksjoner med standardiserte pasientforløp enn ved tradisjonelt opplegg. Dette er blant de nyere resultatene innen pasientsikkerhet.

  Artikkel

  Publisert

 8. Blodpropp forebygges lettere med beslutningsstøtte

  Flere pasienter får korrekt forebygging av blodpropp i venene når sykehuset har et databasert, klinisk beslutningsstøttesystem, viser en av de nyeste internasjonale publikasjonene om pasientsikkerhet.

  Artikkel

  Publisert

 9. Færre infeksjoner med impregnert operasjonstråd

  Risikoen for å få en sårinfeksjon etter en operativt inngrep reduseres betraktelig når man impregnerer operasjonstråden med det bakteriehemmende stoffet triklosan.

  Artikkel

  Publisert

 10. Færre uønskede hendelser med standardisert informasjonsutveksling

  Pasientsikkerheten ser ut til å bli bedre når helsetjenesten standardiserer informasjonsutvekslingen fra en helsearbeider til en annen.

  Artikkel

  Publisert Oppdatert

 11. Bør prioritere tiltak med dokumentert effekt

  Ved knappe ressurser bør tiltak som har dokumentert størst effekt for pasienten prioriteres fremfor tiltak med mangelfullt kunnskapsgrunnlag, viser en av flere nye publikasjoner om pasientsikkerhet.

  Artikkel

  Publisert

 12. Oppdager kritisk forverring tidlig med systematisk observasjon

  Kritisk forverring av pasientens tilstand blir oppdaget tidlig når personalet kontinuerlig overvåker eller systematisk observerer vitale tegn som pustefrekvens og blodtrykk.

  Artikkel

  Publisert Oppdatert

 13. Lengre liv med færre legemidler?

  Eldre som bruker mange legemidler er blant problemstillingene i en av de nye publikasjonene om pasientsikkerhet. Andre handler om sikker legemiddelbehandling, blodforgiftning, sjekklister og trykksår.

  Artikkel

  Publisert

 14. Nytt hjelpemiddel for bedre pasientopplevelser

  Kjenner du til dette hjelpemiddelet, som helsetjenesten kan trekke veksler på dersom man for eksempel skårer lavt i en brukererfaringsundersøkelse?

  Artikkel

  Publisert Oppdatert

 15. Personellets trivsel kan påvirke pasientsikkerheten

  Tiltak som bidrar til at helsepersonell trives på jobben og har et godt arbeidsmiljø har betydning for pasientsikkerheten. Dette er blant konklusjonene i en ny publikasjon om pasientsikkerhet.

  Artikkel

  Publisert Oppdatert

 16. Nye oversiktsartikler om postoperative sårinfeksjoner

  Nasjonal enhet for pasientsikkerhet videreformidler ni nye oversiktsartikler om forebygging av postoperative sårinfeksjoner. Artiklene har undersøkte ulike tiltak, for eksempel forebygging av infeksjoner med antibiotika, hygienetiltak, operasjonsteknikker, instrumentering og bruk av fysiske barrierer.

  Artikkel

  Publisert

 17. Usikkert om undervisning øker pasientens sikkerhet

  Undervisning i pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring gir økt kunnskap og bedre ferdigheter og kan også endre atferd og holdninger til pasientsikkerhet – men det er usikkert om det gir effekt i form av økt sikkerhet for pasientene.

  Artikkel

  Publisert