Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapporter

Viser  113  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus - Resultater fra en nasjonal undersøkelse i 2006

  Rapporten viser resultatene av en spørreundersøkelse blant pasienter utskrevet etter somatiske døgnopphold ved sykehus i Norge.

  PasOpp-rapport

  Publisert

 2. Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i psykisk helsevern. Nasjonale resultater i 2007 og utvikling fra 2004

  Rapporten viser resultatene av en nasjonal spørreundersøkelse blant brukere av poliklinikker for voksne i psykisk helsevern i Norge.

  PasOpp-rapport

  Publisert

 3. Utvikling av metode for å måle kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus

  Rapporten beskriver utviklingsprosjektet som ble gjennomført før en nasjonal pasienterfaringsundersøkelse blant voksne kreftpasienter som har hadde tilbud ved poliklinikker/dagavdelinger eller sengeposter i 2008.

  PasOpp-rapport

  Publisert

 4. Utvikling av metode for å måle pasienters og pårørendes erfaringer med legevakt

  Rapporten beskriver utviklingen av et reliabelt og valid innsamlingsopplegg for å måle pasienters erfaringer med legevakttjenesten.

  PasOpp-rapport

  Publisert

 5. Foresattes vurderinger av tilbudet ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i 2006 Resultater fra en nasjonal undersøkelse

  Rapporten viser resultatene av en spørreundersøkelse blant foresatte til barn og ungdom som mottar et tilbud fra barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i Norge.

  PasOpp-rapport

  Publisert

 6. Pasienterfaringer med norske sykehus i 2013. Resultater på sykehusnivå

  Rapporten viser resultatene fra en nasjonal spørreskjemaundersøkelse blant voksne pasienter som hadde et opphold på sengeposter ved norske somatiske sykehus. Det er laget egne lokale rapporter.

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 7. Pasienterfaringer med norske sykehus: Nasjonale resultater i 2013.

  Rapporten viser resultatene av en undersøkelse om pasienterfaringer ved somatiske sykehus i Norge.

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 8. Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012. Resultater for fire klinikker ved Oslo universitetssykehus

  Rapportene viser resultater fra en undersøkelse av pasienterfaringer på fire klinikker ved Oslo universitetssykehus.

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 9. Beslutningsstøtteverktøy gir mer kunnskap og brukermedvirkning

  Beslutningsstøtteverktøy gir pasienter større opplevelse av å være informert og en mer nøyaktig oppfatning om risiko ved valg av undersøkelse og behandling.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 10. Norway – Health system review

  Rapporten gir en omfattende og detaljert beskrivelse av det norske helsesystemet.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 11. Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013, lokale resultater

  Lokale resultater fra en spørreskjemaundersøkelse blant voksne pasienter som har hatt døgnopphold på institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 12. Brukererfaringer med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen, lokale resultater

  Rapportene viser lokale resultater fra en nasjonal spørreskjemaundersøkelse blant kvinner som fødte ved en av landets fødeinstitusjoner.

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 13. Brukererfaringer med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen.

  Rapporten viser resultater fra en undersøkelse om brukernes erfaringer med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen.

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 14. Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling – resultater etter en nasjonal undersøkelse i 2013

  Rapporten viser resultatene fra en nasjonal spørreskjemaundersøkelse blant voksne pasienter som har hatt døgnopphold på institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 15. Brukerundersøkelser i kommunal helse- og omsorgstjeneste: en beskrivelse av utvalgte kunnskapskilder fra andre land

  Kartlegging av relevante studier, instrumenter og undersøkelser i andre land når det gjelder måling av brukererfaringer og tilfredshet på dette feltet.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 16. Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012. Resultater Helse Midt

  Rapportene viser resultatene fra en spørreskjemaundersøkelse blant voksne pasienter som hadde et opphold på sengeposter ved somatiske sykehus i Helse Midt-Norge i 2012.

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 17. Pasienterfaringer med norske sykehus. Nasjonale resultater i 2012

  Rapporten viser resultatene av en spørreundersøkelse som inneholdt en rekke spørsmål om erfaringer med sykehuset der de var innlagt.

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 18. Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012. Resultater for Helse Vest

  Rapporten viser resultatene fra en spørreskjemaundersøkelse blant voksne pasienter som hadde et opphold på sengeposter ved somatiske sykehus i Helse Vest i 2012.

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 19. Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012. Resultater for Helse Sør-Øst

  Rapporten viser resultatene fra en spørreskjemaundersøkelse blant voksne pasienter som hadde et opphold på sengeposter ved somatiske sykehus i Helse Sør-Øst i 2012.

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 20. Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012. Resultater for Helse Nord

  Rapporten viser resultatene fra en spørreskjemaundersøkelse blant voksne pasienter som hadde et opphold på sengeposter ved somatiske sykehus i Helse Nord i 2012.

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert