Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapporter

Viser  133  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus - Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006

  Denne rapporten presenterer resultater for alle enkeltspørsmål i spørreskjemaet for hver enkelt poliklinikk i en spørreundersøkelse blant foresatte til barn og ungdom som hadde et tilbud ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) i Norge.

  PasOpp-rapport

  Publisert

 2. Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus - Resultater fra en nasjonal undersøkelse i 2006

  Rapporten viser resultatene av en spørreundersøkelse blant pasienter utskrevet etter somatiske døgnopphold ved sykehus i Norge.

  PasOpp-rapport

  Publisert

 3. Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007. Institusjonsvise resultater

  Rapporten viser resultatene av en spørreundersøkelse blant voksne brukere av poliklinikker i psykisk helsevern.

  PasOpp-rapport

  Publisert

 4. Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i psykisk helsevern. Nasjonale resultater i 2007 og utvikling fra 2004

  Rapporten viser resultatene av en nasjonal spørreundersøkelse blant brukere av poliklinikker for voksne i psykisk helsevern i Norge.

  PasOpp-rapport

  Publisert

 5. Brukererfaringer med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Metoderapport

  Redegjørelse for den metodiske fremgangsmåten som er brukt i den nasjonale undersøkelsen om erfaringer med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen i Norge, samt i analysene av dataene.

  PasOpp-rapport

  Publisert

 6. Utvikling av metode for å måle kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus

  Rapporten beskriver utviklingsprosjektet som ble gjennomført før en nasjonal pasienterfaringsundersøkelse blant voksne kreftpasienter som har hadde tilbud ved poliklinikker/dagavdelinger eller sengeposter i 2008.

  PasOpp-rapport

  Publisert

 7. Utvikling av metode for å måle pasienters og pårørendes erfaringer med legevakt

  Rapporten beskriver utviklingen av et reliabelt og valid innsamlingsopplegg for å måle pasienters erfaringer med legevakttjenesten.

  PasOpp-rapport

  Publisert

 8. Foresattes vurderinger av tilbudet ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i 2006 Resultater fra en nasjonal undersøkelse

  Rapporten viser resultatene av en spørreundersøkelse blant foresatte til barn og ungdom som mottar et tilbud fra barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i Norge.

  PasOpp-rapport

  Publisert

 9. Foresattes vurderinger av tilbudet ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i 2006. Metodedokumentasjon for nasjonal undersøkelse

  Rapporten viser resultatene av en spørreundersøkelse blant foresatte til barn og ungdom som hadde et tilbud ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i Norge.

  PasOpp-rapport

  Publisert

 10. Fastlegenes vurdering av kvaliteten ved distriktspsykiatriske sentra. Utvikling av spørreskjema og innsamlingsopplegg.

  Rapporten beskriver utviklingen og valideringen av et måleinstrument og en innsamlingsmetode som kan anvendes for å måle fastlegenes evaluering av samarbeidet med og kvaliteten ved de distriktspsykiatriske sentrene.

  PasOpp-rapport

  Publisert

 11. Fastlegers vurdering av kvaliteten ved distriktspsykiatriske sentra i 2006. Institusjonsresultater – Helse Vest

  Rapportene viser de institusjonsvise resultatene av fastlegers vurdering av kvaliteten ved distriktspsykiatriske sentra.

  PasOpp-rapport

  Publisert

 12. Pårørendes erfaringer med somatiske barneavdelinger – Metodedokumentasjon

  Rapporten beskriver metoden som er benyttet i en en undersøkelse blant pårørende til barn innlagt på somatiske barneavdelinger i Norge.

  PasOpp-rapport

  Publisert

 13. Pasienterfaringer med norske sykehus i 2013. Resultater på sykehusnivå

  Rapporten viser resultatene fra en nasjonal spørreskjemaundersøkelse blant voksne pasienter som hadde et opphold på sengeposter ved norske somatiske sykehus. Det er laget egne lokale rapporter.

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 14. Pasienterfaringer med norske sykehus: Nasjonale resultater i 2013.

  Rapporten viser resultatene av en undersøkelse om pasienterfaringer ved somatiske sykehus i Norge.

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 15. Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012. Resultater for fire klinikker ved Oslo universitetssykehus

  Rapportene viser resultater fra en undersøkelse av pasienterfaringer på fire klinikker ved Oslo universitetssykehus.

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 16. Beslutningsstøtteverktøy gir mer kunnskap og brukermedvirkning

  Beslutningsstøtteverktøy gir pasienter større opplevelse av å være informert og en mer nøyaktig oppfatning om risiko ved valg av undersøkelse og behandling.

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert

 17. Norway – Health system review

  Rapporten gir en omfattende og detaljert beskrivelse av det norske helsesystemet.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 18. Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013, lokale resultater

  Lokale resultater fra en spørreskjemaundersøkelse blant voksne pasienter som har hatt døgnopphold på institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 19. Brukererfaringer med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen, lokale resultater

  Rapportene viser lokale resultater fra en nasjonal spørreskjemaundersøkelse blant kvinner som fødte ved en av landets fødeinstitusjoner.

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 20. Brukererfaringer med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Nasjonale resultater

  Rapporten viser resultater fra en undersøkelse om brukernes erfaringer med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen.

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert