Hopp til innhold

Nye rapporter

Viser  1950  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. En evaluering av tobakkskampanjen ”Hver eneste sigarett skader deg”

  En kampanje som brukte frykt som virkemiddel.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 2. Rusmiddelmisbruk og spiseforstyrrelser

  Sammenfall og sammenhenger: en litteraturstudie.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 3. Evaluering av helseadvarslene på tobakkspakkene

  SIRUS har evaluert endringen i helseadvarsler på sigarettpakkene som ble foretatt høsten 2003.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 4. Barn innlagt sammen med foreldre som er i behandling for rusmiddelproblemer

  Dette er den første av to delrapporter om tilbud til barn av foreldre med rusmiddelproblemer som SIRUS har skrevet på oppdrag av Barne- og familiedepartementet.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 5. Alkohol- og tobakksbruk blant ungdom: Hva betyr innvandrerbakgrunn?

  Resultater fra en helseundersøkelse blant 10 klassinger i Oslo 2000/2001.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 6. Økonomiske aspekter ved sprøytemisbrukeres forbruk av rusmidler

  En analyse av intervjuer foretatt 1993-2004.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 7. Befolkningens holdninger til alkoholpolitikken

  En analyse av sammenhengen mellom alkoholpolitikken og folkemeningen i perioden fra 1962 og fram til i dag

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 8. Narkotikasituasjonen i kommunene

  Resultater fra årene 2002 og 2003

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 9. Det nasjonale dokumentasjonssystemet innen tiltaksapparatet for rusmiddelmisbrukere

 10. Evaluering av alkoholkampanjen “Alvorlig talt”

  Denne rapporten presenterer evalueringen av alkoholkampanjen ”Alvorlig talt” som ble gjennomført sommeren og høsten 2004 av Sosial- og Helsedirektoratet.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 11. Røykevaner, holdninger til innføringen av røykfrie serveringssteder og opplevelse av håndhevingsproblemer i serveringsbransjen

  En prospektiv panelundersøkelse

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 12. Røykfrie serveringssteder

  Luftkvalitet, helse og trivsel blant ansatte i serveringsbransjen

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 13. Hva kan forbedres i VÆR røykFRI programmet?

  Intervjuer med elever, lærere og rektorer

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 14. Om pris og etterspørsel etter alkohol i Norge

  Rapporten gir oppdaterte anslag på pris- og inntektselastisiteter for alkohol i Norge.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 15. Da vinmonopolet kom til Trysil

  Evaluering av hvilke følger etableringen av nytt vinmonopol har for forbruket av alkohol i et grensenært område med lange hjemmebrent-tradisjoner.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 16. Tall om tobakk 1973-2003

  Tall om tobakk 1973-2003 gir en deskriptiv oversikt over nordmenns tobakksbruk basert på Sosial- og helsedirektoratets årlige tobakksbruksundersøkelser.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 17. Mediekampanje om røykfrie serveringssteder våren 2004

  På oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet har SIRUS evaluert kommunikasjonskampanjen som ble gjennomført for å forberede publikum og serveringsbransjen på endringene i Røykeloven 1. juni 2004.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 18. Rusreformen

  Hovedvekten i rapporten er å undersøke hvordan behandlingen for rusmiddelmisbrukere er organisert og finansiert etter at de regionale helseforetakene overtok det tidligere fylkeskommunale ansvaret.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 19. Bruk av rusmidler blant norske 15-16 åringer

  Rapporten presenterer resultater fra den norske delen av en europeiske skoleundersøkelsen ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs).

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 20. Hvilken nytte, for hvem og til hvilken kostnad?

  En prospektiv studie av stoffmisbrukere i behandling. Rapportens formål er å gi et bedre kunnskapsgrunnlag for å kunne vurdere nytten i ulike behandlingstiltak i forhold til kostnadene.

  Rapport

  Publisert Oppdatert