Hopp til innhold

Nye rapporter

Viser  1947  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Covid-19: Faglige notater som grunnlag for nasjonale beslutninger

  Notater som FHI har utarbeidet for å svare på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Notatene er en del av regjeringens beslutningsgrunnlag for tiltak knyttet til covid-19-epidemien.

  Notat

  Publisert Oppdatert

 2. Seroprevalence of SARS-CoV-2 in the Norwegian population measured in residual sera collected in January 2021

  This is the third study measuring antibodies against SARS-CoV-2 in residual serum samples collected systematically from various geographical regions in Norway and covering all age groups.

  Rapport

  Publisert

  forside.PNG
 3. Ukerapporter om koronavirus og covid-19

  Her finner du ukerapporter om koronavirus og covid-19-epidemien i Norge.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 4. Influensasesongen i Norge 2020–2021. Ukerapporter

  Status for sesongens influensautbrudd. Ukerapporter sesongen 2020-2021.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

  Legebesøk for influensalignende sykdom_uke_13.png
 5. Undersøkelse blant MSIS-brukere om deres erfaring med rapportering av meldingspliktige sykdommer under Covid-19-epidemien

  I dette prosjektet inviterte vi MSIS-brukere for å kartlegge opplevde barrierer og tilretteleggere for rapportering av meldingspliktige sykdommer før og under COVID-19-epidemien.

  Rapport

  Publisert

  Forside Lab-analyser 2020 covid.jpg
 6. Antibiotikaresistens: Kunnskapshull, utfordringer og aktuelle tiltak

  Rapporten viser kunnskapshull, utfordringer og aktuelle tiltak knyttet til antiobiotikaresistens.

  Rapport

  Publisert

  Forside.PNG
 7. Covid-19. Dør-til-dør-aksjoner, mobile teststasjoner og endring i testandel blant norsk- og utenlandsfødte i bydel Stovner, Oslo

  Stovner bydel gjennomførte dør-til-dør-aksjoner der innbyggerne ble oppfordret til å teste seg. Vi har utført analyser for å anslå i hvor stor grad dør-til-dør-aksjonene innvirket på testandelene.

  Rapport

  Publisert

  Forside Stovner.jpg
 8. Aktuelt fra MSIS under covid-19-epidemien

  Rapportene oppsummerer utvalgte sykdomsgrupper i forbindelse med covid-19-epidemien.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 9. Trafikkulykker og alkohol i Malawi

  Dette er resultater fra en avsluttet undersøkelse om alkoholbruk blant pasienter skadet i trafikkulykker i Malawi.

  Notat

  Publisert

  Forside Trafikkulykker og alkohol i Malawi 2021 .jpg
 10. Holdninger til vaksine, og etterlevelse av råd om sosial distansering og hygiene blant innvandrere i forbindelse med koronapandemien

  Denne rapporten bygger på fire sett spørreundersøkelser. Første del av undersøkelsen ble gjort høsten 2020, andre del etter at vi hadde begynt å ta i bruk vaksine.

  Rapport

  Publisert

  Forside Innvandreres holdn vaksine.jpg
 11. Covid-19-epidemien: Veileder i smittevern for idrett

  RVeilederen gir råd om hva idrettslag bør gjøre for å forebygge at deltakere blir utsatt for smitte og spredning av covid-19.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 12. Covid-19 etter fødeland fra mars 2020 til februar 2021

  Denne rapporten er en oppdatering av tidligere presentert statistikk over smittesituasjonen blant utenlandsfødte som bor i Norge.

  Rapport

  Publisert

  Forside utenlandskfødte mars 2021.jpg
 13. SARS-CoV-2 Reinfeksjon - hurtig oppsummert

  I dette notatet formidler vi den nyeste oppsummerte forskningen om reinfeksjon med SARS-CoV-2

  Notat

  Publisert

  NOTAT Forside reinfeksjon.jpg
 14. Rapport om svangerskapsavbrot 2020 Register over svangerskapsavbrot (Abortregisteret)

  Rapporten viser tal over begjæringar om og utførte svangerskapsavbrot i Noreg i 2020.

  Rapport

  Publisert

  Forside årsrapport Abort.jpg
 15. Vurdering av utbruddssituasjonen i skoler og barnehager

  Folkehelseinstituttet har sett på antall utbrudd i skoler og barnehager og størrelsen på utbruddene per uke fra og med uke 40 i 2020 til og med uke 8 i 2021, med fokus på Oslo og Viken .

  Rapport

  Publisert

 16. Kasusstudie covid-19 utbrudd blant gjestearbeidere

  Denne kasusstudien er rettet mot organisert opplæring for ansatte i den offentlige helsetjenesten og arbeidsgivere av utenlandske gjestarbeidere. Ansatte ved andre institusjoner som sosiale tjenester eller frivillige organisasjoner, kan også bli inkludert. Anslått tid for gjennomføring av kasusstudien er 3 timer.

  Notat

  Publisert

 17. Kan vi forebygge stråleskader ved behandling av prostatakreft?

  Bruk av nedbrytbar beskytter (SpaceOar™) kan muligens forebygge stråleskader ved behandling av prostatakreft. Dokumentasjonsgrunnlaget er imidlertid svakt. Det viser en EUnetHTA-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert

 18. Akupunktur for kroniske korsryggsmerter

  Akupunktur for pasienter med kroniske korsryggsmerter gir muligens liten eller ingen klinisk viktig forskjell i smerte og ryggfunksjon, viser Cochrane-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert

 19. Behandling med intravenøs immunoglobulin ved PANS/PANDAS-tilstandene hos barn

  Vi har undersøkt effekt og sikkerhet av behandling med immunoglobuliner ved tilstandene PANS og PANDAS.

  Metodevurdering

  Publisert

  Forside Pans og pandas.jpg
 20. Vurdering av risiko for smitte til mennesker med høypatogen fugleinfluensa A(H5N8) i Norge

  Folkehelseinstituttet har gjort en oppdatert vurdering av smitterisiko for mennesker med høypatogen fugleinfluensa A(H5N8)  i 2021.

  Notat

  Publisert Oppdatert

  bilde av gjess