Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Nye rapporter


Avgrens søket
 1. Notat

  Hepatitt C og graviditet. En litteraturgjennomgang

  I denne litteraturgjennomgangen vurderes nytten av generell screening for hepatitt C i svangerskapet, og muligheten for å behandle hepatitt C i forbindelse med svangerskap.

 2. Forskningsoversikt

  MicraTM Transcatheter Pacing system, en pacemaker uten ledning, til pasienter som behøver en enkel-ventrikkel pacemaker: En hurtigmetodevurdering

  I denne metodevurderingen har vi vurdert en ledningsløs pacemaker for pasienter med behov for 1-kammer pacemakere.

 3. Rapport

  Legemiddelstatistikk 2018:2 Reseptregisteret 2013–2017

  Tema i rapporten er legemiddelbruk hos eldre. Den inneholder en omfattende tabell med opplysninger om antall personer som har fått utlevert legemidler etter resept fra apotekene i Norge siste fem år.

 4. Rapport

  Studie av varsling av innbyggere ved vannavstengning i Bærum kommune

  Effekten av utsendelse av kokeanbefalinger til abonnenter er omdiskutert, og av den årsak ønsket Bærum kommune en kartlegging av hvordan deres kommunikasjon blir møtt hos abonnentene.

 5. Forskningsoversikt

  Effekt av fysisk trening for personer med alvorlige psykiske lidelser. Oversikt over systematiske oversikter

  På oppdrag fra Rådet for psykisk helse vurderte vi effekten av fysisk trening for personer med alvorlige psykiske lidelser.

 6. Forskningsoversikt

  Trening oppleves som positivt og fører trolig til mindre smerte hos pasienter med artrose

  Trening gir trolig mindre smerter og bedre fysisk funksjon for personer med artrose i hofte- eller kneledd. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane.

 7. Rapport

  Overvåkning av sykdommer som smitter fra mat, vann og dyr, inkludert vektorbårne sykdommer. Årsrapport 2017. Folkehelseinstituttet

  Årsrapporten gir en oversikt over antall tilfeller av sykdommer som smitter fra mat, vann og dyr i Norge i 2017 og foregående år. Det totale antall meldte tilfeller i 2017 økte i forhold til året før.

 8. Forskningsoversikt

  Nytteverdien av behandling med dren for personer med idiopatisk normaltrykkshydrocephalus (iNPH): dokumentasjonsgrunnlag for samvalgsverktøy

  «Mine behandlingsvalg» ba Folkehelseinstituttet om å finne oppsummert forskning om effekter av behandling med dren som kan lette symptomene hos personer med idiopatisk intrakraniell hypertensjon.

 9. Forskningsoversikt

  Personer med demens som bor på institusjon kan trolig få bedre livskvalitet og kognisjon med erindringsterapi. Cochrane: Kort oppsummert

  Erindringsterapi gir trolig bedre livskvalitet og kognisjon hos personer med demens som bor på institusjon. Blant de som bor hjemme, derimot, vil livskvalitet og kognisjon ikke endres i særlig grad.

 10. Forskningsoversikt

  Utholdenhetstrening gir bedre helse for personer med fibromyalgi - Cochrane: Kort oppsummert

  Utholdenhetstrening gir trolig bedre helserelatert livskvalitet, muligens mindre smerter og stivhet og bedre fysisk funksjon for personer med fibromyalgi.

 11. Rapport

  Skjeggkre – biologi og råd om bekjemping

  Denne veilederen er utarbeidet av Folkehelseinstituttet i samarbeid med Norsk Hussopp Forsikring og beskriver kunnskapsstatus om skjeggkreet per 2018.

 12. Forskningsoversikt

  Begrenset vektendring hos gravide med fedme: en systematisk oversikt

  På oppdrag fra Helsedirektoratet utførte vi en systematiske oversikt om effekter av tiltak for lav vektøkning eller vekttap for gravide med fedme.

 13. Forskningsoversikt

  Nytteverdien av mastektomi for kvinner med brystkreft: dokumentasjonsgrunnlag for samvalgsverktøy

  Vi ble bedt om å finne oppsummert forskning om fordeler og ulemper ved ulike kirurgiske strategier i behandlingen av brystkreft for kvinner som ikke er behandlet for brystkreft tidligere.

 14. Rapport

  Folkehelserapporten: Helsetilstanden i Norge 2018

  Helsetilstanden i Norge 2018 beskriver status og utvikling for helsetilstanden i befolkningen. Rapporten er en kortversjon av den nettbaserte Folkehelserapporten, oppdatert per 15. mai 2018.

 15. Notat

  Årlig driftsrapport for Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM)

  Årlig driftsrapport Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM).

 16. Forskningsoversikt

  Veiledet trening gir økt ganglengde og mindre smerter for personer med claudicatio - Cochrane: Kort oppsummert

  Veiledet trening på tredemølle fører trolig til økt maksimal og smertefri gangavstand for personer med claudicatio. Det er usikkert om treningen bedrer livskvalitet. Det viser Cochrane-oversikt.

 17. Notat

  Årlig driftsrapport for Hjerte- og karregisteret

  Driftsrapporten gir grunnlag for en samlet oversikt over driften av Hjerte- og karregisteret.

 18. Notat

  Årlig driftsrapport for Dødsårsaksregisteret

  Driftsrapporten gir grunnlag for en samlet oversikt over driften av Dødsårsaksregisteret.

 19. Notat

  Årlig driftsrapport for Medisinsk fødselsregister

  Driftsrapporten gir grunnlag for en samlet oversikt over driften av Medisinsk fødselsregister.

 20. Notat

  Årlig driftsrapport for Reseptregisteret

  Driftsrapporten gir grunnlag for en samlet oversikt over driften av Reseptregisteret.