Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Nyheter og meldinger


Avgrens søket
 1. Melding

  Stor spørreundersøking blant helsepersonell - blir du med?

  Bli med og hjelp europeiske helsemyndigheiter med å finne ut meir om helsepersonells kunnskap og syn på antibiotika og antibiotikaresistens! Vi håper at alle dykk som les denne meldinga og som enten er lege, sjukepleiar, jordmor, apotekar, sjukehusforv...

 2. Melding

  Rapport om antibiotikaresistens og smittevern i Norge

  Norge har fortsatt et av de laveste nivåene av antibiotikaresistens i Europa, slår Det europeiske smittevernbyrået fast etter å ha vurdert forholdene i Norge. ECDC country visit to Norway to discuss antimicrobial resistance issues (rapport på Det...

 3. Nyhet

  Helsetjenesteassosierte infeksjoner utgjør en stor helsetrussel

  Forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner i europeiske sykehus og helseinstitusjoner for eldre er estimert til 8,9 millioner per år.

 4. Nyhet

  Antibiotikadagen: kamp mot resistente bakteriar

  Den 18. november blir den europeiske antibiotikadagen markert. Over heile verda blir merksemda retta mot kva vi kan gjere for å hindre utvikling og spreiing av antibiotikaresistente bakteriar.

 5. Nyhet

  Antibiotikaresistens er årsaka til 33 000 dødsfall kvart år i Europa

  Dette viser ein ny studie frå Det Europeiske smitteverninstituttet. Det er også rekna ut at det kvart år oppstår rundt 672 000 infeksjonar av dei resistente bakteriane som er undersøkt i studien.

 6. Nyhet

  Ny rapport viser bredden i smitteutfordringene

  Nesten fem prosent av pasientene og beboerne i henholdsvis sykehus og sykehjem hadde i 2017 en infeksjon som har sammenheng med oppholdet eller behandlingen, viser tall fra Folkehelseinstituttet.

 7. Nyhet

  Felles innsats mot antibiotikaresistens

  FHI og Veterinærinstituttet arrangerte felles overrekkelse av NORM/NORM-VET-rapporten, en årlig status om antibiotikabruk til mennesker og dyr, samt resistens hos mennesker, dyr og i mat.

 8. Nyhet

  Antibiotikaresistens fortsatt høg i Europa

  Ein ny europeisk rapport slår fast at det fortsatt er høg førekomst av antibiotikaresistens i bakteriar frå menneske og dyr i mange land i Europa. I Noreg er dette eit avgrensa problem.

 9. Nyhet

  Bedre smittevern vil redusere antibiotikabruken

  Håndhygiene hindrer overføring av sykdomsfremkallende bakterier, minsker behovet for antibiotika og forebygger at bakterier blir motstandsdyktige mot antibiotika.

 10. Nyhet

  Forebygger du antibiotika-resistens når du vasker hendene?

  Antibiotikadagen markeres på Vitensenteret i Porsgrunn. Helgen 19. og 20. november kan du blant annet sjekke om håndvasken din er god nok til å forebygge spredning av antibiotikaresistente bakterier.

 11. Nyhet

  Resistente bakterier også hos friske

  Folkehelseinstituttet har kartlagt forekomst av antibiotikaresistente bakterier i tarmfloraen hos friske mennesker. Hos en av ti friske ble det funnet slike bakterier.

 12. Nyhet

  Problemene med antibiotikaresistente bakterier øker i hele Europa

  I den årlige rapporten fra EFSA og det europeiske smittevernsenteret (ECDC), kommer det frem at bakterier som er resistente mot de vanligste antibiotikatypene, er et økende problem i Europa.