Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Nyheter og meldinger


Avgrens søket
 1. Nyhet

  Helsetjenesteassosierte infeksjoner utgjør en stor helsetrussel

  Forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner i europeiske sykehus og helseinstitusjoner for eldre er estimert til 8,9 millioner per år.

 2. Nyhet

  Antibiotikadagen: kamp mot resistente bakteriar

  Den 18. november blir den europeiske antibiotikadagen markert. Over heile verda blir merksemda retta mot kva vi kan gjere for å hindre utvikling og spreiing av antibiotikaresistente bakteriar.

 3. Nyhet

  Antibiotikaresistens er årsaka til 33 000 dødsfall kvart år i Europa

  Dette viser ein ny studie frå Det Europeiske smitteverninstituttet. Det er også rekna ut at det kvart år oppstår rundt 672 000 infeksjonar av dei resistente bakteriane som er undersøkt i studien.

 4. Nyhet

  Ny rapport viser bredden i smitteutfordringene

  Nesten fem prosent av pasientene og beboerne i henholdsvis sykehus og sykehjem hadde i 2017 en infeksjon som har sammenheng med oppholdet eller behandlingen, viser tall fra Folkehelseinstituttet.

 5. Nyhet

  Felles innsats mot antibiotikaresistens

  FHI og Veterinærinstituttet arrangerte felles overrekkelse av NORM/NORM-VET-rapporten, en årlig status om antibiotikabruk til mennesker og dyr, samt resistens hos mennesker, dyr og i mat.

 6. Nyhet

  Antibiotikaresistens fortsatt høg i Europa

  Ein ny europeisk rapport slår fast at det fortsatt er høg førekomst av antibiotikaresistens i bakteriar frå menneske og dyr i mange land i Europa. I Noreg er dette eit avgrensa problem.

 7. Forskningsfunn

  Folkehelseinstituttet skal delta i stort EU-prosjekt

  Folkehelseinstituttet skal delta i et stort i forskningsprosjekt i regi av EU for å utvikle nye verktøy for å overvåke og tidlig kjenne igjen nye trusler knyttet til smitte og antibiotikaresistens.

 8. Nyhet

  Nye tall: Antibiotikabruken redusert

  Antibiotikasalget i Norge har gått ned med 13,5 prosent. Det viser rapporten om legemiddelforbruket for perioden 2012-2016. Fortsatt er det likevel et godt stykke frem til nasjonale mål er nådd.

 9. Nyhet

  Bedre smittevern vil redusere antibiotikabruken

  Håndhygiene hindrer overføring av sykdomsfremkallende bakterier, minsker behovet for antibiotika og forebygger at bakterier blir motstandsdyktige mot antibiotika.

 10. Statistikk

  Antibiotikabruken går ned

  Antibiotikabruken i Noreg er framleis for høgt. Regjeringa har bestemt at bruken skal ned med 30 prosent innan 2020. Nye tal frå Folkehelseinstituttet viser at det ennå er langt til målet.

 11. Nyhet

  Forebygger du antibiotika-resistens når du vasker hendene?

  Antibiotikadagen markeres på Vitensenteret i Porsgrunn. Helgen 19. og 20. november kan du blant annet sjekke om håndvasken din er god nok til å forebygge spredning av antibiotikaresistente bakterier.

 12. Nyhet

  Resistente bakterier også hos friske

  Folkehelseinstituttet har kartlagt forekomst av antibiotikaresistente bakterier i tarmfloraen hos friske mennesker. Hos en av ti friske ble det funnet slike bakterier.

 13. Nyhet

  Antibiotikaforbruket noe redusert, men langt fra nok

  Norske leger må skrive ut færre antibiotika-resepter dersom målene i den nasjonale strategien mot antibiotikaresistens skal nås.

 14. Nyhet

  Problemene med antibiotikaresistente bakterier øker i hele Europa

  I den årlige rapporten fra EFSA og det europeiske smittevernsenteret (ECDC), kommer det frem at bakterier som er resistente mot de vanligste antibiotikatypene, er et økende problem i Europa.

 15. Nyhet

  Frykt for antibiotikaresistens har ført til skjerpet kjøkkenhygiene

  En fersk undersøkelse fra Folkehelseinstituttet viser at mange nordmenn har god kunnskap om antibiotika og resistens.

 16. Nyhet

  Antibiotikaresistente bakterier funnet hos kylling og mennesker

  Antibiotikaresistente E. colibakterier som har nært genetisk slektskap med hverandre, forekom både i kyllingkjøtt og hos en meget liten andel mennesker med urinveisinfeksjoner.

 17. Forskningsfunn

  Triklosan i kosmetikk og hygieneprodukter kan øke allergirisiko

  Triklosan, et antibakterielt kjemikalium som finnes blant annet i tannkrem, kan bidra til en økt risiko for utvikling av allergi hos barn.