Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikler og nyheter


Avgrens søket
 1. Melding

  Betre samarbeid om metodevurdering i EU

  EU-kommisjonen vil ha betre samarbeid om metodevurdering (HTA) av nye legemiddel og medisinsk utstyr i EU. Kommisjonen har derfor komme med eit lovframlegg om eit felles system som er meir føreseieleg for utviklarane. Like reglar vil òg spare tid og...

 2. Nyhet

  Metode for å vurdere funn i kvalitativ oppsummering

  Oppsummert kvalitativ forskning brukes i økende grad av beslutningstakere innen helse- og velferdssektoren. Forskere har utviklet en metode for å vurdere tilliten til funn fra slike oppsummeringer.

 3. Nyhet

  Svake studier om behandlingsopplegg ved hjerneskade

  Det er stor usikkerhet om kunnskapsgrunnlaget for Petø-metoden, en behandlingsmetode for opptrening av barn med hjerneskade. Det viser en metodevurdering fra Folkehelseinstituttet.

 4. Nyhet

  Mindre tvang med bruk av kriseplan

  Bruk av kriseplan reduserer trolig antall tvangsinnleggelser for polikliniske pasienter i psykisk helsevern, viser en ny systematisk oversikt fra Folkehelseinstituttet.

 5. Nyhet

  Fann faktorar som påverkar kvaliteten på fødselshjelpa

  Arbeidsmengde og tilgang til vatn og elektrisitet er blant faktorane som avgjer kvaliteten på fødselshjelpa i låg- og mellominntektsland, viser ei ny oversikt frå Cochrane-samarbeidet.

 6. Nyhet

  Mindfulness - helsefremjande tiltak som verkar

  Kurs i stressmeistring ved hjelp av mindfulness gjev betre psykisk helse. Det viser ein ny rapport frå Campbell-samarbeidet.

 7. Artikkel

  Kunnskapsbasert praksis - nettressurs og e-læringskurs

  Nettressursen og e-læringskurset i kunnskapsbasert praksis lærer deg å finne, vurdere kritisk og bruke oppsummert forskning om effekt av behandling slik at du kan ta kunnskapsbaserte beslutninger.

 8. Nyhet

  Barnets alder kan ha betydning ved delt bosted

  Tre års alder kan være et skille for hvordan barna påvirkes av delt bosted, men resultatene fra ulike studier spriker en del. Det viser en systematisk oversikt fra Folkehelseinstituttet.

 9. Nyhet

  Kritisk tenkning kan læres

  Det er mulig å lære 10-12-åringer kritisk tenkning i skolen, selv med lav lærertetthet og begrensete ressurser, viser forskningsprosjekt fra Uganda. Også foreldre kan læres å vurdere forskning.

 10. Nyhet

  Kognitive terapier kan bidra til røykeslutt

  Kognitive terapier fører trolig til at noen flere slutter å røyke enn med andre røykeslutt-tiltak. Det viser en systematisk oversikt fra Folkehelseinstituttet.

 11. Nyhet

  Intensiv utenlandshabilitering ikke bedre enn annen behandling

  Utenlandske intensive habiliteringsprogram for barn og unge med hjerneskade kan ikke dokumentere bedre effekt enn mindre intensive tiltak, og krever store ressurser fra barna, familien og samfunnet.

 12. Nyhet

  Snarveien ut i jobb er bedre enn omveien

  Å komme raskt ut i jobb med oppfølging på arbeidsplassen, er bedre for arbeidssøkere med bistandsbehov enn omveien via tradisjonelle arbeidsmarkedstiltak. «Snarveien» får over dobbelt så mange i jobb.

 13. Nyhet

  Karkirurgi: Antall operasjoner har trolig betydning for resultatet

  Det ser ut til å være en sammenheng mellom pasientvolum og kvaliteten på karkirurgien. Det gjelder både på kirurgnivå og sykehusnivå, viser en systematisk oversikt fra Folkehelseinstituttet.

 14. Nyhet

  Kan noen terapiformer bedre livet i en fei?

  Såkalte kognitive terapier gir trolig en liten bedring av fysisk aktivitet og kosthold hos voksne. Dette viser en systematisk oversikt fra Folkehelseinstituttet.

 15. Nyhet

  Usikkert hva som virker for barn utsatt for vold

  Det er usikkert hva som virker for barn som er utsatt for vold i nære relasjoner, viser en kunnskapsoppsummering fra Folkehelseinstituttet.

 16. Nyhet

  Usikkert hva som hjelper mot depresjon

  Flere tiltak mot depresjon kan ha effekt, men det råder stor usikkerhet om hvilke som er best for barn og unge. Det viser en ny systematisk oversikt fra Folkehelseinstituttet.

 17. Nyhet

  Pusteøvelser kan hjelpe etter ryggmargsskade

  Det kan være bra med pusteøvelser i akuttfasen for pasienter med traumatisk høy ryggmargsskade viser ny oppsummert forskning fra Folkehelseinstituttet.

 18. Nyhet

  Barn født i svangerskapsuke 22 til 24 har stor risiko for død

  For tidlig fødte barn som blir født i svangerskapsukene 22 til 24 har lav sannsynlighet for overlevelse. Det er stor usikkerhet rundt risikoen for funksjonsnedsettelser ved tre års oppfølging.

 19. Nyhet

  Blodprøve reduserer behovet for fostervass- og morkakeprøve

  Fleire land har teke i bruk ein innleiande blodprøve (NIPT) for å teste fosteret sitt kjønn når det er mistanke om arveleg sjukdom som følgjer berre eitt kjønn, ofte gutar.

 20. Nyhet

  Individuell plan og egne boligprogrammer gir færre bostedsløse

  Boligprogrammer som Housing First og individuelle planer skaffer trolig bolig til flere enn vanlige tiltak som har vært benyttet. Det viser en ny kunnskapsoversikt.