Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Forskningsfunn og nyheter


Avgrens søket
 1. Melding

  MoBa vil bli regulert av forskrift når nye personvernregler trer i kraft

  MoBa har siden starten vært drevet som et helseregister med konsesjon fra Datatilsynet. Når EUs nye personvernregler trår i kraft i Norge, vil Datatilsynets konsesjoner imidlertid slutte å gjelde. I statsråd 27. april vedtok regjeringen derfor en ny...

 2. Forskningsfunn

  Trygt med fast føde fra fire måneders alder

  Dersom barnet ammes, har det ingen betydning om barnet starter med fast føde fra fire eller seks måneders alder. Sykdomsrisikoen er like liten, viser studier fra Folkehelseinstituttet.

 3. Forskningsfunn

  Kan miljøgifter i mor ha samanheng med ADHD hos barnet?

  Dersom gravide har mykje av ein type plastmykgjerar (ftalat) i kroppen, aukar risiko for ADHD hos barnet. Det viser resultata i ein ny studie frå Folkehelseinstituttet.

 4. Forskningsfunn

  Kan paracetamol påvirke gener?

  Dersom gravide bruker paracetamol i 20 dager eller mer i svangerskapet, ser det ut til at gener som har betydning for utvikling av ADHD, kan påvirkes.

 5. Forskningsfunn

  Lavt kalsium – varsel om høyt blodtrykk

  Lavt kalsiuminntak under graviditeten kan være med på å forutsi høyt blodtrykk hos mor på et senere tidspunkt, viser en studie fra Folkehelseinstituttet.

 6. Forskningsfunn

  Gener kan forklare for tidlig fødsel

  Seks genvarianter kan forklare svangerskapets lengde og for tidlig fødsel. Dette er blant resultatene fra en stor internasjonal studie. Resultatene er bekreftet i en analyse av genetiske data fra nordiske kvinner.

 7. Forskningsfunn

  Barns nevrologiske utvikling påvirkes ikke av mobiltelefonbruk under graviditet

  Mobiltelefonbruk under graviditet er ikke knyttet til høyere risiko for dårlig utvikling av barnets språk og motorikk, viser funn fra en studie basert på data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen.

 8. Forskningsfunn

  Er det farlig for barnet at mor tar medisiner mot angst og søvnvansker under graviditeten?

  Ny forskning fra MoBa viser at bruk av medisiner mot angst i svangerskapet kan øke risikoen for psykiske vansker hos barnet. Men studien viser også at sovemedisin kan ha en beskyttende effekt.

 9. Forskningsfunn

  MoBa spør de unge

  Den norske mor og barn-undersøkelsen i Folkehelseinstituttet tester elektroniske spørreskjemaer for ungdom i alderen 13 til 15 år. For første gang blir de unge invitert til å fylle ut skjemaene selv.

 10. Forskningsfunn

  Gen hos fosteret øker risiko for svangerskapsforgiftning

  Et gen hos fosteret øker risikoen for svangerskapsforgiftning hos mor. Forskere ved Folkehelseinstituttet har deltatt i forskergruppen som i dag publiserer funnet.

 11. Forskningsfunn

  Jodmangel hos mor kan påvirke barnets utvikling

  Lavt inntak av jod hos gravide kan henge sammen med dårlig språkutvikling, redusert finmotorikk og atferdsproblemer når barnet er tre år. Dette vises i en studie fra Folkehelseinstituttet.

 12. Forskningsfunn

  Senter for fremragende forskning om fertilitet og helse til Folkehelseinstituttet

  Forskningsrådet har tildelt Folkehelseinstituttet status som Senter for fremragende forskning (SFF) om fertilitet og helse.

 13. Forskningsfunn

  Fødselsdepresjon av mindre betydning for barnet

  En ny studie fra Folkehelseinstituttet viser at depresjon hos mor når barnet er i førskolealder har større betydning for barnets psykiske helse enn fødselsdepresjon.

 14. Forskningsfunn

  Morkakevekten påvirkes lite av trening i graviditeten

  Trening i graviditeten reduserer morkakevekten noe, men det har trolig lite betydning for fosterveksten. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet og Akershus universitetssykehus.

 15. Forskningsfunn

  Tolv gener er med å bestemme hvor mange barn vi får

  Et internasjonalt forskerteam har funnet tolv gener som er med på å regulere forplantningsevnen. Disse genene kan bidra til å bestemme hvorfor noen får barn tidlig, mens andre forblir barnløse.

 16. Nyhet

  Store fylkesvise forskjeller i ADHD-diagnose

  En ny rapport fra Folkehelseinstituttet viser at andelen barn og voksne med ADHD er nesten tre ganger høyere i de fylkene som topper statistikken, sammenlignet med fylkene som ligger lavest.

 17. Forskningsfunn

  Mange åtteåringer med dårlige skoleferdigheter og utviklingsvansker får ikke hjelp

  En av fem åtteåringer har dårlige skoleferdigheter eller utviklingsvansker, for eksempel konsentrasjonsvansker, språk- eller atferdsvansker. Ikke alle disse elevene får støtte eller tilrettelegging.

 18. Forskningsfunn

  Faretruende lavt jodinntak hos gravide og unge kvinner

  Halvparten av gravide kvinner i Norge får i seg for lite jod viser ny forskning fra Den norske mor og barn-undersøkelsen. Dette kan påvirke den nevrologiske utviklingen hos foster og små barn.

 19. Nyhet

  Engelsk besøk hos MoBa

  I vakkert sommervær ønsket MoBa-forskere kolleger fra ALSPAC velkommen til Folkehelseinstituttet. ALSPAC, populært kalt Children of the 90s, er en befolkningsundersøkelse i Bristol i England.

 20. Forskningsfunn

  Fedme og høyt blodsukker hos gravide øker helserisiko for mor og barn

  For første gang har forskere brukt en genetisk forskningsmetode til å studere årsakssammenheng mellom fedme og høyt blodsukker hos mor og økt fødselsvekt hos barnet.