Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapporter om røyk og snus

Viser  54  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Hvor effektive er primærforebyggende tiltak mot bruk av tobakk hos barn og unge? En oversikt over systematiske oversikter

  Vi utførte en kunnskapsoppsummering som vurderte effekten av primærforebyggende tiltak mot tobakk, gitt i små sosiale miljøer, for barn og unge.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 2. Undersøkelse om nøytrale snuspakninger - foreløpig resultat

  I forbindelse med oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet til Sirus i 2015, nå Folkehelseinstituttet, er det gjort en foreløpig analyse av en holdningsundersøkelse om snuspakninger.

  Notat

  Publisert

 3. Sykepleiere får trolig flere til å slutte å røyke. Cochrane - kort oppsummert

  Flere slutter trolig å røyke blant de som får hjelp til å slutte av sykepleiere. Råd og støtte fra sykepleiere, av både intensiv og mindre intensiv karakter, ser ut til å få flere til å slutte.

  Forskningsomtale

  Publisert

 4. Bruk av rusmidler blant 15–16-åringer. Resultater fra ESPAD 1995–2015

  Rapporten presenterer resultater fra den norske delen av den europeiske skoleundersøkelsen ESPAD, om bruk av rusmidler og tobakk blant 15–16-åringer.

  Rapport

  Publisert

 5. Individuell veiledning får flere til å slutte å røyke. Cochrane: Kort oppsummert

  Flere slutter å røyke blant de som får individuell veiledning. Dersom man i tillegg tilbys røykesluttmedikamenter vil trolig enda flere slutte å røyke. Det viser en Cochrane-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert

 6. Standardiserte tobakkspakker kan gi færre røykere. Omtale av Cochrane-oversikt.

  Standardiserte tobakkspakker fører trolig til at det blir færre røykere og at tobakk mister noe av sin appell. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

  Forskningsomtale

  Publisert

 7. Kognitive terapier for røykeslutt

  Vi vurderte effekten av kognitive terapier på røykeslutt i studier som involverer voksne røykere, pasientgrupper, og personer med risiko for hjerte- og karsykdom. Vi inkluderte 21 studier.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 8. Rusmidler i Norge 2016

  Rusmidler i Norge inneholder fakta og statistikk om alkohol, tobakk, narkotika og avhengighetsskapende legemidler.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 9. Røykeslutt er mulig også for dem som ikke ønsker å slutte

  Personer som ikke ønsker eller ikke tidligere har klart å slutte å røyke, kan ha nytte av skadereduserende tiltak.

  Forskningsomtale

  Publisert

 10. Norske avisers dekning av snus 2002-2011 – en innholdsanalyse

  Omfanget av artikler om snus i norske aviser har økt noe i perioden 2002–2011, mest de første fem årene. Størrelsen på de enkelte oppslagene har derimot vært stabil.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 11. Mobilen kan hjelpe deg å bli røykfri

  Mobiltelefonen kan være et nyttig verktøy for å få folk til å slutte å røyke. Røykesluttiltak levert via tekstmeldinger får trolig flere til å slutte å røyke. Det viser en Cochrane-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert

 12. Rusmidler i Norge 2015

  Rusmidler i Norge inneholder fakta og statistikk om alkohol, tobakk, narkotika og avhengighetsskapende legemidler.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 13. Tyggis eller plaster sammen med veiledning gjør røykeslutt lettere

  Nikotinerstatningspreparater som tyggegummi eller plaster kombinert med råd eller veiledning gjør røykeslutt lettere. Det viser en Cochrane-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert

 14. Helserisikovurdering av sigar- og piperøyking

  Kunnskapsgrunnlaget for vurdering av den betydelige helserisikoen knyttet til sigarettrøyking er omfattende, men det er ikke slik for sigar, pipe og sigarillos.

  Rapport

  Publisert

 15. Nikotinerstatning får trolig flere gravide til å slutte å røyke

  Blant gravide som røyker vil trolig flere klare å slutte under svangerskapet med nikotinerstatning.

  Forskningsomtale

  Publisert

 16. Avgiftsfritt salg av alkohol og tobakk ved norske lufthavner

  I alt har 16 lufthavner i Norge såkalte dutyfree-utsalg (taxfree). Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) har fulgt omsetningen av alkohol og tobakk ved disse lufthavnene fra 2010 til 2014.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 17. Hvor mange begynner og hvor mange slutter med tobakk hvert år?

  Antall som begynner og slutter med tobakk i Norge hvert år.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 18. Helserisiko ved bruk av e-sigaretter

  Bruk av e-sigaretter ikke er uten helserisiko, verken for e-røykeren eller personer i nærheten. Helserisikoen er imidlertid mindre enn ved røyking, særlig gjelder dette kreftrisikoen.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 19. Trolig slutter flere å røyke etter motiverende intervju

  Motiverende intervju fører trolig til at flere slutter å røyke enn om man tilbyr personer som røyker kortvarig rådgivning eller vanlig oppfølging. Det viser en ny Cochrane-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert

 20. Røykeslutt før operasjon reduserer risiko for komplikasjoner etter operasjon

  Rådgivning om røykeslutt før operasjon kan føre til at personer slutter å røyke og dermed redusere postoperative komplikasjoner. Det viser en ny Cochrane-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert