Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapporter om røyk og snus


Avgrens søket
 1. Notat

  Undersøkelse om nøytrale snuspakninger - foreløpig resultat

  I forbindelse med oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet til Sirus i 2015, nå Folkehelseinstituttet, er det gjort en foreløpig analyse av en holdningsundersøkelse om snuspakninger.

 2. Rapport

  Tobakk i Norge

  Tobakk i Norge presenterer bruksmønstre og forsyningskilder for tobakk. Rapporten viser fordelingen av tobakksbruk i befolkningen, og beskriver befolkningens risikooppfatninger om tobakk.

 3. Forskningsoversikt

  Sykepleiere får trolig flere til å slutte å røyke. Cochrane - kort oppsummert

  Flere slutter trolig å røyke blant de som får hjelp til å slutte av sykepleiere. Råd og støtte fra sykepleiere, av både intensiv og mindre intensiv karakter, ser ut til å få flere til å slutte.

 4. Rapport

  Bruk av rusmidler blant 15–16-åringer. Resultater fra ESPAD 1995–2015

  Rapporten presenterer resultater fra den norske delen av den europeiske skoleundersøkelsen ESPAD, om bruk av rusmidler og tobakk blant 15–16-åringer.

 5. Forskningsoversikt

  Individuell veiledning får flere til å slutte å røyke. Cochrane: Kort oppsummert

  Flere slutter å røyke blant de som får individuell veiledning. Dersom man i tillegg tilbys røykesluttmedikamenter vil trolig enda flere slutte å røyke. Det viser en Cochrane-oversikt.

 6. Forskningsoversikt

  Standardiserte tobakkspakker kan gi færre røykere. Omtale av Cochrane-oversikt.

  Standardiserte tobakkspakker fører trolig til at det blir færre røykere og at tobakk mister noe av sin appell. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

 7. Forskningsoversikt

  Kognitive terapier for røykeslutt: en systematisk oversikt

  Vi vurderte effekten av kognitive terapier på røykeslutt i studier som involverer voksne røykere, pasientgrupper, og personer med risiko for hjerte- og karsykdom. Vi inkluderte 21 studier.

 8. Statistikk

  Rusmidler i Norge 2016

  Rusmidler i Norge inneholder fakta og statistikk om alkohol, tobakk, narkotika og avhengighetsskapende legemidler.

 9. Forskningsoversikt

  Røykeslutt er mulig også for dem som ikke ønsker å slutte

  Personer som ikke ønsker eller ikke tidligere har klart å slutte å røyke, kan ha nytte av skadereduserende tiltak.

 10. Rapport

  Norske avisers dekning av snus 2002-2011 – en innholdsanalyse

  Omfanget av artikler om snus i norske aviser har økt noe i perioden 2002–2011, mest de første fem årene. Størrelsen på de enkelte oppslagene har derimot vært stabil.

 11. Forskningsoversikt

  Mobilen kan hjelpe deg å bli røykfri

  Mobiltelefonen kan være et nyttig verktøy for å få folk til å slutte å røyke. Røykesluttiltak levert via tekstmeldinger får trolig flere til å slutte å røyke. Det viser en Cochrane-oversikt.

 12. Statistikk

  Rusmidler i Norge 2015

  Rusmidler i Norge inneholder fakta og statistikk om alkohol, tobakk, narkotika og avhengighetsskapende legemidler.

 13. Forskningsoversikt

  Tyggis eller plaster sammen med veiledning gjør røykeslutt lettere

  Nikotinerstatningspreparater som tyggegummi eller plaster kombinert med råd eller veiledning gjør røykeslutt lettere. Det viser en Cochrane-oversikt.

 14. Rapport

  Helserisikovurdering av sigar- og piperøyking

  Kunnskapsgrunnlaget for vurdering av den betydelige helserisikoen knyttet til sigarettrøyking er omfattende, men det er ikke slik for sigar, pipe og sigarillos.

 15. Forskningsoversikt

  Nikotinerstatning får trolig flere gravide til å slutte å røyke

  Blant gravide som røyker vil trolig flere klare å slutte under svangerskapet med nikotinerstatning.

 16. Rapport

  Avgiftsfritt salg av alkohol og tobakk ved norske lufthavner

  I alt har 16 lufthavner i Norge såkalte dutyfree-utsalg (taxfree). Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) har fulgt omsetningen av alkohol og tobakk ved disse lufthavnene fra 2010 til 2014.

 17. Statistikk

  Hvor mange begynner og hvor mange slutter med tobakk hvert år?

  Antall som begynner og slutter med tobakk i Norge hvert år.

 18. Rapport

  Helserisiko ved bruk av e-sigaretter

  Bruk av e-sigaretter ikke er uten helserisiko, verken for e-røykeren eller personer i nærheten. Helserisikoen er imidlertid mindre enn ved røyking, særlig gjelder dette kreftrisikoen.

 19. Forskningsoversikt

  Trolig slutter flere å røyke etter motiverende intervju

  Motiverende intervju fører trolig til at flere slutter å røyke enn om man tilbyr personer som røyker kortvarig rådgivning eller vanlig oppfølging. Det viser en ny Cochrane-oversikt.

 20. Forskningsoversikt

  Røykeslutt før operasjon reduserer risiko for komplikasjoner etter operasjon

  Rådgivning om røykeslutt før operasjon kan føre til at personer slutter å røyke og dermed redusere postoperative komplikasjoner. Det viser en ny Cochrane-oversikt.