Hopp til innhold

Meldinger til rekvirenter

Viser  12  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. FHI har utviklet midlertidig metode for hurtig screening for koronavirusvarianter

  FHI har utviklet en real-time PCR-metode til midlertidig bruk for screening av de mest aktuelle virusvariantene for øyeblikket: den britiske ( (501Y.V1)-, sør-afrikanske (501Y.V2)- og den brasilianske (501Y.V3)-varianten. Metoden er ment som et...

  Melding

  Publisert

 2. Oppdatering av artikkelen Informasjon til mikrobiologiske laboratorier

  Det er skrevet et nytt kapittel under Analyser ved FHI om Innsending av utvalgte SARS-CoV-2- isolater for viruskarakterisering til FHI som beskriver viruskarakterisering/sekvensering av SARS-CoV-2, indikasjon for innsending av spesielle virusisolat for...

  Melding

  Publisert

 3. SARS-CoV-2 positive prøver fra personer reisende fra Storbritannia skal innsendes til referanselaboratoriet ved FHI

  Storbritannia varsler om økt smitte med koronavirus og har identifisert en variant av viruset med høyere smittsomhet. Viruset har mange endringer og spesielt i det viktige spike-proteinet. Videre virologiske analyser er i gang for å kunne gi bedre svar...

  Melding

  Publisert

 4. FHI ønsker innsendt alle påviste influensavirus

  Referanselaboratoriet for influensa oppfordrer sterkt alle laboratorier i Norge som påviser influensavirus om å sende prøven til referanselaboratoriet ved FHI for videre analyse og for videresending til WHO samarbeidslaboratoriet for influensa....

  Melding

  Publisert

 5. Hepatitt C-virus (HCV) helgenomsekvensering inkludert resistensbestemmelse og genotyping

  På grunn av koronapandemien har ikke laboratoriet ved FHI inntil videre kapasitet til å utføre Hepatitt C-virus helgenomssekvensering inkludert resistensbestemmelse og genotyping. Vi beklager ulempene dette måtte medføre. Indikasjon : Pasienter med kje...

  Melding

  Publisert

 6. Informasjon fra Beredskapslaboratoriet ved FHI

  Beredskapslaboratoriet ved FHI minner om at det er ønskelig at prøver som sendes til laboratoriet med mistanke om agens i smitterisikogruppe 3 (eller 4) meldes vakthavende lege (Mikrobiologisk beredskapsvakt tlf. 952 14 993; døgnbemannet) før...

  Melding

  Publisert

 7. Raskere koronasvar via Helsenorge.no og kjernejournal

  Fra 2. juli kan du selv se svaret på koronatesten din på Helsenorge.no så snart prøven er analysert og besvart. Helsepersonell får se svaret via kjernejournal.

  Nyhet

  Publisert

 8. Nasjonal laboratoriedatabase for covid-19 på plass

  Folkehelseinstituttet og laboratoriene i Norge har på rekordtid etablert en laboratoriedatabase for prøvesvarene på covid-19. Laboratoriene slipper heretter å sende daglige rapporter på e-post.

  Nyhet

  Publisert

 9. Oppdatert informasjon til mikrobiologiske laboratorier om SARS-CoV-2

  Informasjon om rapportering til referanselaboratoriet er oppdatert, samt råd om biosikkerhet på laboratoriet ved håndtering av prøver mistenkt for SARS-CoV-2. Rådene er utarbeidet i henhold til anbefalinger fra WHO, og i forhold til at Arbeidstilsynet...

  Melding

  Publisert

 10. Endring av innsending av tarmpatogene bakterier til FHI grunnet Covid-19 situasjonen

  Utbruddet med koronaviruset (Covid-19) medfører endret prioritering av personell og begrenset tilgang til reagenser for både primærlaboratorier og referanselaboratoriet for tarmpatogene bakterier ved Folkehelseinstituttet (FHI). FHI foreslår derfor...

  Melding

  Publisert

 11. Oppdatert informasjon til mikrobiologiske laboratorier om SARS-CoV-2

  Informasjonen til mikrobiologiske laboratorier om SARS-CoV-2 er oppdatert og flyttet til egen artikkel. Se ny artikkel her: Informasjonen til mikrobiologiske laboratorier om SARS-CoV-2

  Melding

  Publisert

 12. Informasjon om analysetid og -svar for pneumokokker

  Folkehelseinstituttet har referansefunksjon for Streptococcus pneumoniae (pneumokokker) og utfører identifikasjon og karakterisering av pneumokokkisolater og antistoffmålinger. Analysesvarene brukes i nasjonal overvåking av pneumokokksykdom inkludert...

  Melding

  Publisert