Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Nytt på fhi.no


Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
 1. Nyhet

  Barnas alder ved foreldrenes skilsmisse har betydning for bruk av antidepressiva i voksen alder

  Er barna mellom 15 og 19 år når foreldrene skiller seg, er det mindre sannsynlig at de bruker antidepressiva som voksne, sammenlignet med barn som var under 4 år da foreldrene skilte seg.

 2. Artikkel

  MoBa spør de unge

  Vi tester ut bruk av elektroniske spørreskjemaer for ungdom i alderen 13 til 15 år. For første gang blir de unge invitert til å fylle ut skjemaene selv.

 3. Artikkel

  Kurs og undervisning i migrasjonshelse

  Enhet for migrasjonshelse ved FHI (tidligere NAKMI) har flere godkjente innføringskurs innen migrasjonshelse og tema du kan bestille undervisning om.

 4. Artikkel

  Høringsuttalelse - Lovfesting av plikt for kommunane til å tilby dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens

  Folkehelseinstituttets kommentar til høringen

 5. Notat

  Rusmiddelbruk blant folk «på byen» i Oslo og seks andre byer på Østlandet

  Studie av rusmiddelbruk blant personer rekruttert utenfor utesteder/nattklubber i Oslo og seks byer på Østlandet.

 6. Forskningsfunn

  Influensautbrudd krever mye ressurser fra helsetjenesten

  Det årlige influensautbruddet fører til at svært mange blir syke, og at flere tusen legges inn på sykehus. Dette krever mye ressurser fra helsetjenesten, bekrefter en studie fra Folkehelseinstituttet.

 7. Nyhet

  Rakfisk trukket tilbake på grunn av mistanke om botulisme

  Fredag 11. januar ble Folkehelseinstituttet informert om at Torpet Fiskeoppdrettsanlegg AS i samråd med Mattilsynet har valgt å trekke tilbake rakfisk fra denne produsenten.

 8. Nyhet

  Rakfisk mistenkt som kilde til utbrudd av listeriose

  I forbindelse med det pågående utbruddet av listeriose, er det påvist listeriabakterier i rakfisk fra Slidre Ørretsenter. Rakfisk fra denne produsenten er mistenkt som kilde til utbruddet.

 9. Nyhet

  Årets influensatopp ventes i februar

  Forekomsten av influensa økte fram mot jul, men det meste av influensautbruddet ligger fortsatt foran oss. Toppen ventes i siste halvdel av februar, viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

 10. Rapport

  Utsikter for influensasesongen 2018/19 i Norge

  Denne rapporten presenterer Folkehelseinstituttets vurdering av utsiktene til influensasesongen 2018/2019 som er under utvikling. Rapporten er på engelsk.

 11. Nyhet

  Utbrudd av listeriose

  Siden midten av november har FHI sett en økning i antall personer med listeriose. De 13 meldte tilfellene er personer med nedsatt immunforsvar eller eldre med svekket allmenntilstand.

 12. Artikkel

  Samarbeid og samhandling med private aktører

  Folkehelseinstituttets retningslinjer for samarbeid og samhandling med private aktører.

 13. Systematisk oversikt

  Progesteronbehandling til gravide fører trolig til færre spontanaborter: Cochrane: Kort oppsummert

  Progesteronbehandling til gravide i risiko for å miste fosteret tidlig i svangerskapet fører trolig til færre spontanaborter, men har muligens liten eller ingen innvirkning på for tidlig fødsel.

 14. Trykksak

  Forespørsel om deltagelse i forskningsstudien Salmonella bærerskap

  Informasjonsbrev med samtykkeskjema til foresatte, ungdom og voksne.

 15. Skjema

  Hvorfor skiller noen ut salmonellabakterier lenge etter at de har blitt friske?

  Spørreskjema i salmonella bærerskap-studien (MoMir).

 16. Artikkel

  Informasjonsmateriell

  Spørreskjema til deltagerne og veiledning for hvordan man tar og sender inn avføringsprøver.

 17. Artikkel

  Om salmonella bærerskap-studien

  Hvorfor skiller noen ut salmonellabakterier lenge etter at de kjenner seg friske?

 18. Nyhet

  Økning i listeriatilfeller i desember

  Folkehelseinstituttet har hittil i desember mottatt seks meldinger om listeriose.

 19. Artikkel

  Statistikkalenderen 2019

  Datoer for publisering av registerstatistikk, folkehelseprofiler og annen statistikk. Publiseringen skjer kl. 07.00, hvis ikke annet er angitt, se kalenderen.

 20. Systematisk oversikt

  Premature barn som får morsmelkerstatning vil trolig få bedre vekst, men økt risiko for nektrotiserende enterokolitt

  Morsmelkerstatning til premature barn eller barn som har lav fødselsvekt gir trolig bedre vekstøkning, men øker trolig risikoen for nekrotiserende enterokolitt sammenlignet med å få donert morsmelk.