Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Nytt på fhi.no

Viser  3338  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Tilgang til statistikk og data fra RAVN

  Forskere og andre kan søke om tilgang til data fra Register for virusresistens (RAVN).

  Artikkel

  Publisert

 2. Overvåkning av seksuelt overførbare infeksjoner og blodbårne hepatitter. Årsrapport 2018

  Denne årsrapporten beskriver forekomsten av meldingspliktige seksuelt overførbare infeksjoner og blodbårne hepatitter som er rapportert til Folkehelseinstituttet i 2018.

  Rapport

  Publisert

 3. Klamydiastatistikk 2018

  Det ble diagnostisert 26 570 tilfeller av klamydia i Norge i 2018. Den rapporterte forekomsten har vært relativ stabil de siste elleve årene, ifølge tall rapportert til Folkehelseinstituttet.

  Nyhet

  Publisert

 4. Kateterbasert implantasjon av aortaklaffer (TAVI/TAVR) i behandling av pasienter med alvorlig aortastenose og intermediær operativ risiko. Del 2 – Helseøkonomisk vurdering

  Vi fikk i oppdrag å utføre en nasjonal metodevurdering om kateterbasert implantasjon av aortaklaffer (TAVI) for behandling av pasienter med alvorlig aorta stenose og intermediær risiko ved kirurgi.

  Metodevurdering

  Publisert

 5. Betydelig færre rammes av akutt hjerteinfarkt og hjerneslag

  Forekomsten av akutt hjerteinfarkt og akutt hjerneslag er redusert med henholdsvis 24 og 13 prosent på seks år, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet.

  Nyhet

  Publisert

 6. Forekomst av hjerte- og karsykdommer i 2018

  2018-tallene fra Hjerte- og karregisteret viser at forekomsten av hjerte- og karsykdommer fortsetter å falle betydelig. Størst er nedgangen ved akutt hjerteinfarkt.

  Artikkel

  Publisert

 7. Hva er viktig for deg? - En retningsendring

  Retningsendringen har til hensikt å tydeliggjøre brukerstemmen og bidra til at helsetjenestene møter og styrker individets egne ressurser og mestringsevne.

  Artikkel

  Publisert

 8. Litauen

  Litauen har mottatt EØS-middel sidan landet blei medlem av EU og EØS i 2004. For perioden 2014–2021 kallar dei folkehelseprogrammet sitt for "Helse".

  Artikkel

  Publisert

 9. Estland

  Estland er eit av samarbeidslanda som har valt å prioritere folkehelse innanfor EØS-programma. Dei kallar programmet sitt for perioden 2014–2021 for "Lokal utvikling og reduksjon av fattigdom".

  Artikkel

  Publisert

 10. Tsjekkia

  Tsjekkia blei medlem av EU og EØS i 2004 og har motteke EØS-middel sidan da, mellom anna til folkehelse. For perioden 2014–2021 kallar dei folkehelseprogrammet sitt for "Helse".

  Artikkel

  Publisert

 11. Fakta om campylobacter

  Campylobacter er en bakterie som kan gi diaresykdom hos mennesker. Mennesker blir smittet gjennom forurenset mat eller vann, eller ved kontakt med smittede dyr eller fugler.

  Nyhet

  Publisert

 12. Romania

  Romania blei medlem av EU og EØS i 2007 og har mottatt EØS-middel sidan da, mellom anna til folkehelse. For 2014–2021 kallar dei folkehelseprogrammet sitt for "Europeiske folkehelseutfordringar".

  Artikkel

  Publisert

 13. Tilfeller av ebolasykdom også i Uganda

  Den 11. juni ble det bekreftet ett tilfelle av ebola i Uganda. Dette er første gang at smitte fra ebolautbruddet i Den demokratiske republikken Kongo er påvist i et naboland.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 14. Ord og uttrykk om forskningsmetoder

  Artikkelen beskriver ulike forskningsmetoder som ofte brukes både i folkehelseforskning og medisinsk helseforskning.

  Artikkel

  Publisert

 15. Tuberkulose i Norge 2018 – med behandlingsresultater for 2017

  Årsrapporten gir en oversikt over antall tilfeller av tuberkulose i Norge i 2018 og behandlingsresultater for 2017.

  Rapport

  Publisert

 16. FHI med bistand til Askøy kommune i anledning vannbårent smitteutbrudd

  I slutten av forrige uke ble det varslet om et større smitteutbrudd med mistanke om at vann var kilden.

  Nyhet

  Publisert

 17. Paracetamolforgiftninger

  Risikoen for bivirkninger er liten når paracetamol brukes i anbefalte doser. I høye doser er det derimot fare for forgiftning og leverskade.

  Faktaark

  Publisert Oppdatert

 18. Vannbårne utbrudd − årsaker og forekomst i Norge

  Generelt har vi godt og trygt drikkevann i Norge. Utbrudd av smittsom sykdom forårsaket av forurenset drikkevannet skjer likevel med ujevne mellomrom.

  Nyhet

  Publisert

 19. Rekordhøye kokainbeslag i EU

  Ny statistikk viser at antallet kokainbeslag var rekordhøyt i EU i 2017. Europeiske land gjorde 104 000 kokainbeslag i 2017, mot 98 000 i 2016. Totalt ble det beslaglagt 140 tonn kokain.

  Nyhet

  Publisert

 20. Europeisk narkotikarapport 2019

  Årlig rapport fra EUs narkotikabyrå (EMCDDA). Folkehelseinstituttet har bidratt med data og informasjon om narkotikasituasjonen i Norge.

  Rapport

  Publisert