Hopp til innhold

Nytt på fhi.no

Viser  3381  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Status covid-19 uke 27 - fra 29. juni – 5. juli

  Ytterligere nedgang i smittespredning av covid-19 i Norge. Det viser ukerapporten for 29. juni – 5. juli fra Folkehelseinstituttet.

  Nyhet

  Publisert

 2. Flere uhell med etsende avløpsåpnere

  Giftinformasjonen har mottatt 50% flere henvendelser om uhell med etsende avløpsåpnere. Avløpsåpnere er blant de farligste produktene som finnes i hjemmet. Dersom du svelger det må du ringe 113.

  Nyhet

  Publisert

 3. Utvikling av covid-19 vaksine

  WHO regner med at produksjonen av vaksine for utstrakt bruk tidligst kan starte høsten 2021.

  Artikkel

  Publisert

 4. FHI har mottatt vedtak om midlertidig forbud

  Folkehelseinstituttet (FHI) mottok mandag 6. juli vedtak om midlertidig forbud mot å behandle personopplysninger i Smittestopp.

  Nyhet

  Publisert

 5. Nasjonal overvåking av symptomer på koronavirusinfeksjon

  Deltakere i Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) og Den norske influensaundersøkelsen (NorFlu) har blitt spurt om symptomer på koronainfeksjon.

  Artikkel

  Publisert

 6. Legemiddelforbruket i Norge 2015-2019

  Tallene som presenteres i rapporten, er basert på Grossistbasert legemiddelstatistikk og Reseptregisteret. Samlet gir de et mer utfyllende bilde av det norske legemiddelforbruket.

  Rapport

  Publisert

 7. En av fire får minst ett smertestillende legemiddel på resept

  Hver fjerde person som bor i Norge – halvannen million mennesker – fikk minst ett smertestillende legemiddel på resept i 2019, viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

  Nyhet

  Publisert

 8. Om studien

  Fra og med 2020 blir alle voksne pasienter som er innlagt ved døgninstitusjoner i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) invitert til å delta i en undersøkelse om erfaringene sine.

  Artikkel

  Publisert

 9. Rapporter

  Her finner du oversikt over kvartalsrapporter, halvårsrapporter og nasjonale rapporter knyttet til undersøkelsen.

  Artikkel

  Publisert

 10. Informasjonsmateriell

  Her finner du informasjon for gjennomføring av undersøkelsen og informasjonsmateriell som kan lastes ned.

  Artikkel

  Publisert

 11. Om studien

  Fra og med 2020 blir alle voksne pasienter som er innlagt ved døgninstitusjoner i psykisk helsevern (PHV) invitert til å delta i en undersøkelse om erfaringene sine med institusjonen like før de skrives ut.

  Artikkel

  Publisert

 12. Rapporter

  Her finner du oversikt over kvartalsrapporter, halvårsrapporter og nasjonale rapporter knyttet til undersøkelsen.

  Artikkel

  Publisert

 13. Informasjonsmateriell

  Her finner du informasjon for gjennomføring av undersøkelsen og informasjonsmateriell som kan lastes ned.

  Artikkel

  Publisert

 14. Raskere koronasvar via Helsenorge.no og kjernejournal

  Fra 2. juli kan du selv se svaret på koronatesten din på Helsenorge.no så snart prøven er analysert og besvart. Helsepersonell får se svaret via kjernejournal.

  Nyhet

  Publisert

 15. Ny risikovurdering om covid-19-epidemien: Norge vil få lokale smitteutbrudd

  Det er fortsatt lite smittespredning av covid-19 i befolkningen i Norge. De fleste kommunene har ikke hatt meldte smittede de siste ukene.

  Nyhet

  Publisert

 16. Utdanning for å bedre arbeidsmarkedsmuligheter

  Vi ble bedt om å utføre en systematisk oversikt over effekter av utdanning for å bedre arbeidsmarkedsmuligheter for voksne, som enten er utenfor arbeidsmarkedet eller har lav kompetanse.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 17. Teknologi og arbeidsplassen viktige for språkopplæring

  Bruk av teknologiske hjelpemidler, opplæring på arbeidsplassen og gjennom praksis kan være nyttige og verdifulle tiltak for andrespråksopplæring. Det viser en systematisk kartleggingsoversikt fra FHI.

  Nyhet

  Publisert

 18. Metoder for andrespråksopplæring av voksne innvandrere

  Vi utførte på oppdrag fra IMDi en systematisk kartleggingsoversikt. Den sammenfattet studier om undervisningsstrategier for andrespråksopplæring av voksne innvandrere.

  Forskningskartlegging

  Publisert

 19. Ferdigvasket babyspinat og spinat er trolig kilden til utbruddet med Yersinia enterocolitica

  Smittekilden til det nasjonale utbruddet med Yersinia enterocolitica serogrupp3 er trolig et ferdigvasket salatprodukt som innholder babyspinat eller spinat.

  Nyhet

  Publisert

 20. MoBa-data i metaanalyser

  På denne siden finner du informasjon om MoBa-prosjekter som bidrar med aggregerte data i metaanalyser.

  Artikkel

  Publisert