Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Nyhetsvarsel fra Folkehelseinstituttet

Publisert Oppdatert


Meld deg på via skjemaet nedenfor for å motta varsel om nytt innhold fra Folkehelseinstituttet. Tjenesten er gratis.


Har du funnet en feil?

Velg hvilke nyhetsvarsler du ønsker å motta fra listen. Se nederst på siden for informasjon om de enkelte nyhetsvarslene. Vi bruker MailChimp som databehandler, og bruker e-postadressen du registrerer deg med her kun til å distribuere nyhetsvarslene. Les mer om personvern på fhi.no.

 
 

Velg nyhetsvarsel

 

Informasjon om de enkelte nyhetsvarslene

Nyhetsvarslene sendes ut kun når det har kommet nye artikler siden forrige utsendelse:

Siste nytt
Alle nyheter som blir publisert på fhi.no
Sendes ut hver dag, også helger, kl 10.00

Statistikk og data fra FHI
Nyheter og meldinger som handler om Statistikk fra Folkehelseinstituttet, inkludert Folkehelseprofiler, Folkehelse i kommunen, Sykdomspulsen, Legemiddelbruk, Svangerskapsstatistikk og Rusmiddelstatistikk.
Sendes ut hverdager kl 08.00

MoBa
Nyheter, meldinger og artikler som handler om MoBa
Sendes ut hverdager kl 04.00

Influensa
Nyheter, meldinger og artikler som handler om Influensa, Sesonginfluensa, Influensaovervåking, Fugleinfluensa og Influensapandemier og beredskap.
Sendes ut hverdager kl 07.00

Internasjonalt arbeid
Nyheter, meldinger og artikler som handler om internasjonalt arbeid, WHO/EU, EØS-programmene om folkehelse, Global helseberedskap, Helsesystemanalyser, Reiseråd og Sykdomsbyrde.
Sendes ut hverdager kl 06.00

Kvalitet og kunnskap
Nyheter, meldinger og artikler som handler om Forbedringsarbeid i helsetjenesten, Oppsummert forskning, Brukererfaringer, Helsesystemanalyser, Kvalitetsmålinger av helsetjenester og Evaluering av folkehelsetiltak
Sendes ut hverdager kl 12.00

Levevaner
Nyheter, meldinger og artikler som handler om Alkohol og rusmidler, Røyking og snus, Kosthold og ernæring, Kosmetikkbivirkninger, Fysisk aktivitet, Rusmidler, doping og avhengighet, Rusmiddelstatistikk, Sosial ulikhet i helse.
Sendes ut hverdager kl 11.00

Miljø
Nyheter, meldinger og artikler som handler om Miljø og helse, Inneklima, Luftforurensninger, Miljøgifter, Stråling, Støy, Drikkevann og Badevann
Sendes ut hverdager kl 11.00

Psykisk og fysisk helse
Nyheter, meldinger og artikler som handler om Folkesykdommer, Tannhelse, Psykisk helse, Selvmord og selvmordsforebygging, Søvn og søvnvansker, Svangerskap og fødsel, Gravide og fødende kvinners helse, Fødsels- og svangerskapsstatistikk, Overvekt og fedme, Matallergi og intoleranse, Hjerte og karsykdommer, Psykisk helse i Norge, Psykiske plager og lidelser, Spiseforstyrrelser, Smerte, Kreft, Beinskjørhet og brudd, Diabetes, Psykisk helse hos barn og unge, Oppvekst, familie og trivsel hos barn og unge, ADHD og andre utviklingsforstyrrelser, Barnehage og skole - barns utvikling, Astma, Skader og ulykker og Migrasjonshelse.
Sendes ut hverdager kl 12.00

Skadedyr
Nyheter, meldinger og artikler som handler om Skadedyr, Lus, Flått og flåttbårne sykdommer og Kurs for skadedyrbekjempere og tilsynsmyndighet
Sendes ut hverdager kl 12.00

Smittevern
Nyheter, meldinger og artikler som handler om Smittevern i barnehage og skole, Smitte fra mat vann og dyr, Hiv og seksuelt overførbare sykdommer, Legionella, Smittsom hjernehinnebetennelse, Håndhygiene i helsetjenesten, Smittevern i helsetjenesten, Forebygging av infeksjoner i helsetjenesten, Ebola, Hepatitt, MERS - coronavirussykdom, Utbrudd - varsling og oppklaring, Tuberkulose, Zika, Reiseråd, Antibiotikaresistens, Laboratorieanalyser, Melding og varsling om smittsom sykdom, Asylsøkeres helse
Sendes ut hverdager kl 13.00

Vaksine
Nyheter, meldinger og artikler som handler om Vaksiner og vaksinasjon, Barnevaksinasjonsprogrammet, Reisevaksiner og andre vaksiner, Vaksinebestilling og preparater, Mine vaksiner, HPV-vaksine til unge kvinner og Bivirkninger av vaksine
Sendes ut hverdager kl 09.00