Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Vaksiner ved reise til Europa

Ved reiser til enkelte europeiske land, særlig i Øst-Europa, anbefales vaksinasjon mot ulike sykdommer. Hvilke vaksiner avhenger av hvor man skal reise, type bosted, hygieniske forhold og lengden på oppholdet.

Malaria forekommer kun i enkelte deler av østlige Europa. 

Noen land har egne anbefalinger for meningokokkvaksinasjon av skoleelever og studenter. Personer som ikke vet om de har fått MMR-vaksine eller hatt alle de aktuelle sykdommene (meslinger, kusma og røde hunder) anbefales MMR-vaksine. 

Type utenlandsreiser deles inn i to hovedgrupper

GRUPPE I

Forretnings- og turistreiser til byer og turiststeder med god hotellstandard, mathygiene og gode sanitære forhold.

GRUPPE II

Lang- eller kortvarige reiser eller opphold i områder med dårlige hygieniske og sanitære forhold, og/eller nær og langvarig kontakt med lokalbefolkningen. For eksempel arbeidsopphold, ryggsekktur, innvandrere på besøk til tidligere hjemland.

( ): Parentes rundt forkortelsen  i tabellen betyr at foreslåtte profylakse bør vurderes individuelt avhengig av reisetype og lokale geografiske og årstidsvariasjoner i sykdommens utbredelse. I tillegg må den reisendes helsetilstand, alder og tidligere vaksinasjonsstatus vurderes.

Aktuelle vaksiner 

REISEMÅL

 GRUPPE I

 GRUPPE II

Polen, Slovakia, Slovenia,Tsjekkia,Ungarn

dTP-IPV*

dTP-IPV*
(Rab) 
(TBE) 

Albania,Makedonia, Montenegro,Tyrkia

dTP-IPV*
(Hep A)

dTP-IPV*
Hep A 
(Rab) 
(TBE) 
(Tyf)

Bulgaria, Serbia

dTP-IPV*
(Hep A)

dTP-IPV*
Hep A 
(Hep B) 
(Rab) 
(TBE) 
(Tyf)

Bosnia-Hercegovina, Hviterussland, Kosovo, Moldova, Romania, Russland (europeisk del), Ukraina

dTP-IPV*
(Hep A) 

dTP-IPV*
Hep A 
(Hep B) 
(Rab) 
(TBE) 
(BCG)
(Tyf)

Estland

dTP-IPV*

dTP-IPV*
(Hep A)
(TBE) 

Latvia, Litauen

dTP-IPV*

dTP-IPV*
(Hep A)
(Rab) 
(TBE) 
(BCG)

Kroatia

dTP-IPV*

dTP-IPV*
(Hep A)
(Rab) 
(TBE) 

Armenia, Asebaijdsjan, Georgia

dTP-IPV*
Hep A

dTP-IPV*
Hep A
(Hep B) 
(Rab)
(BCG)
(Tyf)

Danmark, Finland, Sverige,  Hellas, Italia, Tyskland, Østerrike, Sveits, Frankrike 

dTP-IPV*

dTP-IPV*
(TBE) 

Øvrige land i Europa

dTP-IPV*

dTP-IPV*

 * Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. Voksne som er grunnvaksinert bør ta én dose oppfriskningsvaksine mot disse sykdommene ca. hvert 10. år. Selv om den aktuelle reisen ikke vil øke risikoen for disse sykdommene er det hensiktsmessig å oppdatere disse vaksinene sammen med reisevaksinasjon og rådgivning. 

Forkortelser for aktuelle reisevaksiner

  • dTP-IPV: Difteri, tetanus, kikhoste og poliovaksine
  • Hep A: Hepatitt A-vaksine
  • Hep B: Hepatitt B-vaksine
  • Rab: Rabiesvaksine
  • TBE: Skogflåttencefalittvaksine
  • Tyf: Tyfoidvaksine
  • BCG: Tuberkulosevaksine

Kilder til Folkehelseinstituttets råd om reisevaksinasjon