Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Vaksiner ved reise til Europa»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Vaksiner ved reise til Europa

Artikkel

Vaksiner ved reise til Europa

Ved reiser til enkelte europeiske land, særlig i Øst-Europa, anbefales vaksinasjon mot ulike sykdommer. Hvilke vaksiner avhenger av hvor man skal reise, type bosted, hygieniske forhold og lengden på oppholdet.

Ved reiser til enkelte europeiske land, særlig i Øst-Europa, anbefales vaksinasjon mot ulike sykdommer. Hvilke vaksiner avhenger av hvor man skal reise, type bosted, hygieniske forhold og lengden på oppholdet.


Malaria forekommer kun i enkelte deler av østlige Europa, se Malariaveilederen (Europa)

Noen land har egne anbefalinger for meningokokkvaksinasjon av skoleelever og studenter. Personer som ikke vet om de har fått MMR-vaksine eller hatt alle de aktuelle sykdommene (meslinger, kusma og røde hunder) anbefales MMR-vaksine. Se MMR-vaksine før reisen? 

Type utenlandsreiser deles inn i to hovedgrupper

Tabell 1. Type utenlandsreiser

GRUPPE I

Forretnings- og turistreiser til byer og turiststeder med god hotellstandard, mathygiene og gode sanitære forhold.

GRUPPE II

Lang- eller kortvarige reiser eller opphold i områder med dårlige hygieniske og sanitære forhold, og/eller nær og langvarig kontakt med lokalbefolkningen. For eksempel arbeidsopphold, ryggsekktur, innvandrere på besøk til tidligere hjemland.

( ): Parentes rundt forkortelsen  i tabellen betyr at foreslåtte profylakse bør vurderes individuelt avhengig av reisetype og lokale geografiske og årstidsvariasjoner i sykdommens utbredelse. I tillegg må den reisendes helsetilstand, alder og tidligere vaksinasjonsstatus vurderes.

Les mer i Vaksinasjonsveilederen: Hep A, Japanske encefalitt, BCG, Rabies, Tyfoid, Hep B, TBE

Forkortelser i tabellen for aktuelle reisevaksiner

dTP-IPV: Difteri, tetanus, kikhoste og poliovaksine, IPV: Poliomyelittvaksine, Hep A: Hepatitt A-vaksine, Hep B: Hepatitt B-vaksine, Rab: Rabiesvaksine, TBE: Skogflåttencefalittvaksine, Tyf: Tyfoidvaksine, BCG: Tuberkulosevaksine.

Aktuelle reisevaksiner 

Tabell 2. Aktuelle reisevaksiner

 

 GRUPPE I

 GRUPPE II

Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Italia, Sveits, Sverige, Tyskland, Østerrike 

dTP-IPV*

dTP-IPV*
(TBE) 

Polen, Slovenia, Tsjekkia, Ungarn

dTP-IPV*

dTP-IPV*
(Rab) 
(TBE) 

Albania, Estland, Kroatia, Latvia, Montenegro, Serbia

dTP-IPV*

dTP-IPV*
(Hep A) 
(Rab) 
(TBE)

Russland (europeisk del)

dTP-IPV*

dTP-IPV*
Hep A 
(Hep B) 
(Rab) 
(TBE) 
(BCG)

Bosnia-Hercegovina, Hviterussland

dTP-IPV*

dTP-IPV*
(Hep A) 
(Hep B) 
(Rab) 
(TBE) 

Litauen

dTP-IPV*

dTP-IPV*
(Hep A)
(Rab) 
(TBE) 
(BCG)

Nord-Makedonia, Slovakia, Tyrkia

dTP-IPV*
Hep A

dTP-IPV*
Hep A 
(Rab) 
(TBE) 

Bulgaria, Kosovo

dTP-IPV*
Hep A

dTP-IPV*
Hep A
(Hep B) 
(Rab) 
(TBE) 

Moldova, Romania, Ukraina

dTP-IPV*
Hep A 

dTP-IPV*
Hep A 
(Hep B) 
(Rab) 
(TBE) 
(BCG)

Aserbajdsjan, Georgia

dTP-IPV*
Hep A

dTP-IPV*
Hep A
(Hep B) 
(Rab)
(BCG)
(Tyf)

Armenia

dTP-IPV*
Hep A

dTP-IPV*
Hep A
(Hep B) 
(Rab)
(Tyf)

 * Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. Voksne som er grunnvaksinert bør ta én dose oppfriskningsvaksine mot disse sykdommene ca. hvert 10. år. Selv om den aktuelle reisen ikke vil øke risikoen for disse sykdommene er det hensiktsmessig å oppdatere disse vaksinene sammen med reisevaksinasjon og rådgivning. 

I Ukraina ble det i oktober 2021 påvist et utbrudd med vaksinederivert poliovirus type 2. WHO oppfordrer personer som har oppholdt seg over 4 uker i land med risiko for å eksportere vaksinederivert poliovirus type 2 til å få poliovaksine mellom 4 uker og 12 måneder før man forlater landet.

Kilder til Folkehelseinstituttets råd om reisevaksinasjon

Historikk

07.04.2022: Oppdatert for polio i henhold til Statement of the Thirty-first Polio IHR Emergency Committee (WHO mars 2022)