Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Vaksiner ved reise til Europa»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Vaksiner ved reise til Europa

Artikkel

Vaksiner ved reise til Europa

Ved reiser til enkelte europeiske land, særlig i Øst-Europa, anbefales vaksinasjon mot ulike sykdommer. Hvilke vaksiner avhenger av hvor man skal reise, type bosted, hygieniske forhold og lengden på oppholdet.

Ved reiser til enkelte europeiske land, særlig i Øst-Europa, anbefales vaksinasjon mot ulike sykdommer. Hvilke vaksiner avhenger av hvor man skal reise, type bosted, hygieniske forhold og lengden på oppholdet.


Innhold på denne siden

Malaria forekommer kun i enkelte deler av østlige Europa:

Noen land har egne anbefalinger for meningokokkvaksinasjon av skoleelever og studenter. Personer som ikke vet om de har fått MMR-vaksine eller hatt alle de aktuelle sykdommene (meslinger, kusma og røde hunder) anbefales MMR-vaksine:

Tabell 1 viser at type utenlandsreiser deles inn i to hovedgrupper.

Tabell 1. Type utenlandsreise

GRUPPE I

Forretnings- og turistreiser til byer og turiststeder med god hotellstandard, mathygiene og gode sanitære forhold.

GRUPPE II

Lang- eller kortvarige reiser eller opphold i områder med dårlige hygieniske og sanitære forhold, og/eller nær og langvarig kontakt med lokalbefolkningen. For eksempel arbeidsopphold, ryggsekktur, innvandrere på besøk til tidligere hjemland.

( ): Parentes rundt forkortelsen  i tabellen betyr at foreslåtte profylakse bør vurderes individuelt avhengig av reisetype og lokale geografiske og årstidsvariasjoner i sykdommens utbredelse. I tillegg må den reisendes helsetilstand, alder og tidligere vaksinasjonsstatus vurderes.

Vaksinasjonsveilederen: Hep AJapanske encefalittBCGRabiesTyfoidHep BTBE

Aktuelle reisevaksiner

Tabell 2 viser en oversikt over aktuelle reisevaksiner.

Forkortelser i tabell 2 for aktuelle reisevaksiner: dTP-IPV: Difteri, tetanus, kikhoste og poliovaksine, IPV: Poliomyelittvaksine, Hep A: Hepatitt A-vaksine, Hep B: Hepatitt B-vaksine, Rab: Rabiesvaksine, TBE: Skogflåttencefalittvaksine, Tyf: Tyfoidvaksine, BCG: Tuberkulosevaksine.

Tabell 2. Aktuelle reisevaksiner

 

 GRUPPE I

 GRUPPE II

Storbritannia**

dTP-IPV*

dTP-IPV*

Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Italia, Sveits, Sverige, Tyskland, Østerrike 

dTP-IPV*

dTP-IPV*
(TBE) 

Polen, Slovenia, Tsjekkia, Ungarn

dTP-IPV*

dTP-IPV*
(Rab) 
(TBE) 

Albania, Estland, Kroatia, Latvia, Montenegro, Serbia

dTP-IPV*

dTP-IPV*
(Hep A) 
(Rab) 
(TBE)

Russland (europeisk del)

dTP-IPV*

dTP-IPV*
Hep A 
(Hep B) 
(Rab) 
(TBE) 
(BCG)

Bosnia-Hercegovina, Hviterussland

dTP-IPV*

dTP-IPV*
(Hep A) 
(Hep B) 
(Rab) 
(TBE) 

Litauen

dTP-IPV*

dTP-IPV*
(Hep A)
(Rab) 
(TBE) 
(BCG)

Nord-Makedonia, Slovakia, Tyrkia

dTP-IPV*
Hep A

dTP-IPV*
Hep A 
(Rab) 
(TBE) 

Bulgaria, Kosovo

dTP-IPV*
Hep A

dTP-IPV*
Hep A
(Hep B) 
(Rab) 
(TBE) 

Moldova, Romania, Ukraina**

dTP-IPV*
Hep A 

dTP-IPV*
Hep A 
(Hep B) 
(Rab) 
(TBE) 
(BCG)

Aserbajdsjan, Georgia

dTP-IPV*
Hep A

dTP-IPV*
Hep A
(Hep B) 
(Rab)
(BCG)
(Tyf)

Armenia

dTP-IPV*
Hep A

dTP-IPV*
Hep A
(Hep B) 
(Rab)
(Tyf)

 * Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. Voksne som er grunnvaksinert bør ta én dose oppfriskningsvaksine mot disse sykdommene ca. hvert 10. år. Selv om den aktuelle reisen ikke vil øke risikoen for disse sykdommene er det hensiktsmessig å oppdatere disse vaksinene sammen med reisevaksinasjon og rådgivning. 

**I Ukraina ble det i  2021 påvist to tilfeller med poliosykdom med lammelser der vaksinederivert poliovirus type 2 ble påvist.

I 2022 er vaksinederivert poliovirus type 2 funnet i flere kloakkprøver i London, Storbritannia uten at sykdomstilfeller er påvist.  Beslektet virus er også funnet hos en uvaksinert person med lammelser i staten New York, og i kloakken i staten New York, USA og i Jerusalem, Israel.  Slektskap mellom påviste virus taler for vaksinevirussirkulasjon over landegrenser i forbindelse med reising.   Vaksinasjonsdekningen i Storbritannia er generelt sett høy, men viruset er påvist i et geografisk lokalområde med undervaksinerte befolkningsgrupper. Dermed har vaksineviruset kunnet sirkulere og gjenvinne sykdomsgivende egenskaper.  Vaksinasjonskampanjer er iverksatt og overvåkning forsterket.

For reisende til Storbritannia og Ukraina er det spesialt viktig å sørge for oppdatert polio-vaksinering og vurdere å fremskynde vaksinasjonen av spedbarn. 

Kilder til Folkehelseinstituttets råd om reisevaksinasjon

Historikk

25.11.2022: Oppdatert for polio i henhold til Statement of the Thirty-third Polio IHR Emergency Committee (WHO november 2022).

07.04.2022: Oppdatert for polio i henhold til Statement of the Thirty-first Polio IHR Emergency Committee (WHO mars 2022)