Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Vaksiner til barn på reise»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Vaksiner til barn på reise

Artikkel

Vaksiner til barn på reise

Her finner du vanlige spørsmål om vaksine til barn på reise.

bamse og koffert illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde: Colourbox.com

Her finner du vanlige spørsmål om vaksine til barn på reise.


Innhold på denne siden

Hvilke reisevaksiner trenger barn?

Små barn som tas med til ikke-vestlige land, bør i utgangspunktet få samme tilbud om reisevaksiner som voksne hvis vaksinen er godkjent for aldersgruppen. Ved lengre opphold i utlandet (for eksempel ved utstasjonering) kan det i tillegg være hensiktsmessig at de vanlige barnevaksinene gis etter vaksinasjonsprogrammet i vertslandet. Ta kontakt med helsesykepleier eller annen reisevaksinatør i god tid før avreise slik at barnet rekker å gjennomføre de anbefalte vaksinasjonene.

Hva med poliovaksinasjon ved reise og opphold i land med polioutbrudd?

Barn må være vaksinert mot polio innen 12 måneder før planlagt utreise fra landet selv om de etter norsk program anses som fullvaksinerte. Når spedbarn skal reise til de aktuelle landene, bør helsesykepleier/helsestasjonslege vurdere å fremskynde vaksinasjonen og evt. gå over til 4-doseprogram for spedbarn som ellers ikke vil rekke å få to doser poliovaksine før avreise.

Hvor tidlig kan de ulike reisevaksinene gis til små barn?

De fleste vaksiner har en nedre aldersgrense. Noen vaksiner har ikke effekt hvis de gis for tidlig i livet og noen kan gi varig nedsatt immunrespons ved gjentatt vaksinasjon eller infeksjon senere i livet. Enkelte vaksiner gir økt risiko for komplikasjoner hos barn under en viss alder. Effekt og sikkerhet hos de yngste barna er ikke undersøkt for alle vaksiner. De eneste vaksinene som anbefales i nyfødtperioden er BCG-, hepatitt B- og poliovaksine.

Tabell 1. Oversikt over laveste anbefalte alder for ulike vaksiner (fra Vaksinasjonsboka)

Vaksinetype

Laveste anbefalte alder

BCG

1. levedøgn

Hepatitt B

1. levedøgn

Polio (OPV og IPV)

6 uker (tre doser med minst fire ukers intervall og boosterdose senere)

8 uker i vanlig norsk program. Ikke-tellende dose kan gis 1. levedøgn.

Difteri-stivkrampe-kikhoste

6 uker (tre doser med minst fire ukers intervall og boosterdose etter minst ett år)

8 uker i vanlig norsk program

Haemophilus influenzae type b

6 uker (tre doser med minst fire ukers intervall og boosterdose etter ettårsalder)

8 uker i vanlig norsk program

Pneumokokk konjugat

6 uker (antall dose avhenger av barnets alder)

8 uker i vanlig norsk program

Rotavirus

6 uker

Meningokokk C konjugat

 8 uker (antall doser avhenger av barnets alder)

Mesling-kusma-rubella (MMR)

9 måneder ( bør gjentas ved alder 15 måneder eller senere)

Varicella

9 måneder

Influensa

 6 måneder

Gulfeber

9 måneder

Hepatitt A

1 år

Meningokokk konjugat ACWY

6 uker (Nimenrix)

Rabies

Ingen nedre aldersgrense

Kolera

2 år

Tyfoid polysakkarid

2 år

Tyfoid levende oral

5 år

Japansk encefalitt

2 måneder

Skogflåttencefalitt

1 år

Hvilke vaksiner kan gis til barn som skal reise før det er 6 uker gammelt?

Det er bare er BCG, hepatitt B- og poliovaksine som anbefales før 6-ukersalder. Laveste alder for vaksinasjon med DTP-IPV-Hib-HepB-vaksine og pneumokokkvaksine er 6 uker. Dersom barnet skal reise til områder hvor det kan bli utsatt for poliosmitte bør det få tilbud om poliovaksine. Den kan gis allerede fra fødselen av og gir noe beskyttelse, men poliovaksine som er gitt før barnet er 6 uker er ikke tellende i barnevaksinasjonsprogrammet.

Når bør barnevaksinasjonsprogrammet framskyndes hvis barnet skal på reise?

Dersom barnet skal til land med høy smitterisiko kan det være hensiktsmessig å framskynde vaksineringen mot difteri, stivkrampe, kikhoste, polio, Hib, hepatitt B og pneumokokksykdom.

Første dose DTP-IPV-Hib-HepB-vaksine og pneumokokkvaksine blir fullt tellende i norsk barnevaksinasjonsprogram hvis første dose gis ved alder 8 uker og andre dose ved alder 4 måneder.

Første dose DTP-IPV-Hib-HepB-vaksine og pneumokokkvaksine kan gis så tidlig som ved alder 6 uker, men da blir beskyttelsen etter første dose kortvarig. Så tidlig vaksinasjonsstart bør bare skje hvis det er tid til å gi en ny dose etter 4 uker, altså minst to doser før avreise. Tredje dose gis etter ytterligere minst 4 uker, og det bør ikke være vesentlig lenger enn åtte uker. Dette vaksinasjonsregimet krever i tillegg en fjerde vaksinedose som skal gis ett år etter den tredje dosen. Et slikt firedoseprogram gir langvarig beskyttelse tilsvarende det vanlige norske programmet med vaksinasjon ved 3-, 5- og 12-månedersalder.

Meslinger er den mest smittsomme barnesykdommen og den forekommer stadig i Europa og resten av verden. Det bør vurderes å framskynde MMR-vaksinasjon hvis barnet skal reise til områder hvor meslinger er utbredt. MMR-vaksinen kan gis fra 9-månedersalder, men har mindre effekt så tidlig i livet. MMR-vaksine gitt før fylte 12 måneder er ikke tellende i norsk program og må derfor gjentas når barnet er 15 måneder. Mer informasjon:

Hvordan forebygge mot malaria for barn?

Barn under 5 år er generelt mer utsatt for å få alvorlig malaria. De som velger å ta med barn til malariaområder må derfor sørge for at barnet er godt beskyttet (myggstikkbeskyttelse og eventuell medikamentell profylakse).

Meflokin (Lariam®) er godkjent til barn fra alder 3 måneder eller kroppsvekt 5 kg. Atovakvon-proguanil (Malarone ®) er godkjent til barn over 11 kg. Doksysyklin er kontraindisert for barn under 12 år. Kombinasjonen hydroksyklorokin (Plaquenil®) og proguanil (Paludrine®) kan benyttes til barn fra nyfødtperioden.

Kan foreldrene få med vaksine slik at helsepersonell på stedet kan sette den?

Det frarådes å sende med foreldrene vaksiner på reise. Vaksiner er temperaturfølsomme preparater som ikke tåler å lagres utenfor kjøleskap ( +2 – +8 °C).

Når anbefales tyfoidvaksine for barn på reise?

Tyfoidvaksiner anbefales til personer som skal reise til strøk hvor tyfoidfeber er utbredt. Risikoen for smitte øker ved nær kontakt med lokalbefolkningen og med økende varighet på oppholdet. Injeksjonsvaksinen kan gis til barn over to år og den orale vaksinen kan gis fra femårsalder.

Når er det aktuelt å gi rabiesvaksine til barn?

Rabiesvaksine anbefales til personer som bor eller reiser i rabiesendemiske områder i avsidesliggende strøk hvor medisinsk behandling ikke er raskt tilgjengelig. Fordi barn kan tenkes å få kontakt med smitteførende dyr uten at foreldrene får vite det, kan det være aktuelt å vaksinere barn som skal bo i rabiesendemiske områder. Det er ingen nedre aldersgrense, men det er sjelden indikasjon for rabiesvaksine til spedbarn.

Hvilke barn skal ha gulfebervaksine?

Gulfebervaksine anbefales for å beskytte den som reiser til et område med risiko for gulfebersmitte (deler av tropisk Afrika og tropisk Sør-Amerika).

Noen land krever at alle som reiser inn har gulfebervaksinasjon  med dokumentasjon i internasjonalt vaksinasjonssertifikat.

Vaksinasjonssertifikat kreves vanligvis ikke for barn under 1 år, men gulfebervaksine kan gis fra 9-måneders alder. Barn som er for unge til å vaksineres må beskyttes mot myggstikk. Myggnett kan være til god hjelp.

Hvilken vaksine skal et barn som skal reise til et land med høy forekomst av meningokokksykdom ha?

Vaksinasjon mot meningokokksykdom kan være aktuelt før opphold i områder hvor det er utbrudd av sykdommen. I de aller fleste tilfeller er det aktuelt å vaksinere med en kombinasjonsvaksine mot meningokokktypene A, C, W og Y. Det er to kombinasjonsvaksiner mot meningokokk A, C, W og Y tilgjengelig på markedet. De kan gis fra henholdsvis 6 uker og 2 md alder. Vaksine mot meningokokktype B kan gis fra 2 md alder og kan være aktuelt ved utbrudd med meningokokktype B.

Når bør barn vaksineres mot hepatitt A?

Hepatitt A-vaksine anbefales til barn som skal reise til land med mye hepatitt A, også for korte opphold. Laveste alder for hepatitt A-vaksinasjon er 1 år.

Skal barn vaksineres mot hepatitt B før reise til områder med høy forekomst av hepatitt B?

Hepatitt B-vaksine bør vurderes for barn før langtidsopphold i områder med høy forekomst av hepatitt B, fordi de kan smittes av barn i lokalmiljøet under lek. Vaksinen kan gis fra første levedøgn. Alle barn født etter 1. november 2016 tilbys  hepatitt B-vaksine ved 3, 5 og 12 måneders alder som en del av barnevaksinasjonsprogrammet.

Skal barnet ha BCG-vaksine før reise til et område med høy forekomst av tuberkulose?

Reisende anbefales BCG-vaksine dersom de skal oppholde seg i land med høy forekomst av tuberkulose og ha tett kontakt med lokalbefolkningen i mer enn 3 måneder. Kortere turistreiser til slike områder utgjør ikke indikasjon for BCG-vaksinasjon. Barn som har en eller begge foreldre fra land med høy forekomst av tuberkulose skal tilbys BCG-vaksine som en del av barnevaksinasjonsprogrammet.

Informasjon for privatpersoner

Folkehelseinstituttet skal gi råd til helsetjenesten, kommuner og myndigheter, derfor har vi dessverre ikke kapasitet til svare på spørsmål fra privatpersoner. Du finner mer informasjon om vaksiner og hvilke vaksiner du har tatt på helsenorge.no. Har du likevel behov for å komme i kontakt med oss bruk kontaktskjema (krever elektronisk ID).

Ansatte i helsetjenesten kan kontakte FHIs vaksinerådgivning for helsepersonell.