Hopp til innhold

Artikkel

Poliovaksinasjon ved opphold i land med polioutbrudd

Publisert Oppdatert

Verdens helseorganisasjon (WHO) melder om en økning i antall tilfeller og flere land med utbrudd av polio (poliomyelitt) i 2019. Folkehelseinstituttet minner om at det er viktig å vaksinere seg før reise til land med pågående eller nylig utbrudd av polio for å hindre smitte hos den enkelte og videre spredning av viruset.

fly

Verdens helseorganisasjon (WHO) melder om en økning i antall tilfeller og flere land med utbrudd av polio (poliomyelitt) i 2019. Folkehelseinstituttet minner om at det er viktig å vaksinere seg før reise til land med pågående eller nylig utbrudd av polio for å hindre smitte hos den enkelte og videre spredning av viruset.


Per desember 2019 gjelder anbefalingen følgende land: Pakistan, Afghanistan, Nigeria, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filippinene, Somalia, Mosambik, DR Kongo, Kamerun, Niger, Tsjad, Den Sentralafrikanske Republikk, Angola, Etiopia, Benin, Kina, Ghana, Togo, Zambia, Elfenbenskysten, Kenya og Papua Ny Guinea. Mer informasjon:

Statement of the Twenty-Third IHR Emergency Committee  Regarding the International Spread of Poliovirus (WHO January 2020)

Vaksineråd ved opphold i land med polioutbrudd

WHO krever at land som har stor risiko for å eksportere poliovirus skal tilby poliovaksine til alle som reiser ut fra landene. Dette gjelder per desember 2019 Afghanistan, Pakistan, Nigeria, Indonesia, Malaysia og Filippinene (de to siste er nye på listen) og kommer i tillegg til en intensivering av poliovaksineringen til befolkningen. For å hindre at du tar med deg smitte ut av disse landene må du ha fått poliovaksine mellom 4 uker og 12 måneder før du forlater disse landene. Dette gjelder besøkende som skal oppholde seg i landet over 4 uker. Vaksinasjonen må dokumenteres med internasjonalt vaksinesertifikat.

Vaksinasjonsrådet gjelder for personer i alle aldre. Barn må også være vaksinert mot polio innen 12 måneder før utreise fra disse landene selv om de etter norsk program anses som fullvaksinerte. Når spedbarn skal reise til ovennevnte land, bør helsesykepleier/helsestasjonslege vurdere å fremskynde vaksinasjonen og eventuelt gå over til 4-doseprogram for spedbarn som ellers ikke vil rekke å få to doser poliovaksine før avreise. Poliovaksine gis på vaksinasjonskontorer, helsestasjoner eller hos fastlegene.

Stadig flere land særlig i Afrika men også Asia opplever nå utbrudd med vaksinederivert poliovirus (se under). WHO og norske helsemyndigheter oppfordrer reisende fra disse landene til å følge samme råd som over. Dette gjelder per desember 2019: Angola, Benin, Kamerun, Den Sentralafrikanske Republikk, Tsjad, Elfenbenskysten, DR Kongo, Etiopia, Ghana, Mosambik, Niger, Somalia, Kina, Togo og Zambia.

Kenya og Papua Ny Guinea vurderes av WHO som sårbare for polioutbrudd, selv om de per nå ikke har meldte tilfeller av polio. For reiser til disse landene er det ekstra viktig å sørge for oppdatert polio-vaksinering, men det samme gjelder mange andre land i grenseområdene til alle landene nevnt her. Folkehelseinstituttet minner ellers om det generelle rådet om at alle bør være beskyttet mot og få oppfriskningsdose mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio omlag hvert 10. år. 

Om polio og poliovaksine

Polio er en virussykdom som kan utryddes med vaksine, fordi viruset bare fins hos mennesket. Over 90 prosent av de smittede har ingen symptomer, 9 prosent har influensalignende symptomer, mens mindre enn 1 prosent får lammelser. Lammelsene kan opptre i muskulatur hvor som helst i kroppen, og kan være dødelig. Den siste store polioepidemien i Norge fant sted på midten av 50- tallet, og innenlands poliosmitte skjedde sist i 1969. Bruk av poliovaksine har ført til at sykdommen er under kontroll de fleste steder i verden, og WHOs Europaregion ble erklært poliofritt i 2002. 

Det finnes to typer poliovaksine, en inaktivert (IPV - brukes i Norge) og en levende, svekket oral vaksine (OPV) som brukes i mange land. Poliosykdom som skyldes vaksine kan kun forekomme ved bruk av den levende, svekkede poliovaksinen, og er en sjelden hendelse men kan forekomme der vaksinedekningen er lav.  I en befolkning med lav polioimmunitet kan vaksinevirus begynne å sirkulere, og i noen få tilfeller gradvis gjenvinne evnen til å fremkalle polio med lammelser (sirkulerende vaksinederivert poliovirus (cVDPV)).

Vilt poliovirus finnes i dag bare i Pakistan og Afghanistan. I Nigeria er ikke vilt poliovirus sett siden 2016, og det er håp om at landet kan sertifiseres som poliofritt i løpet av 2020.