Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Poliovaksinasjon ved opphold i land med polioutbrudd»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Poliovaksinasjon ved opphold i land med polioutbrudd

Artikkel

Poliovaksinasjon ved opphold i land med polioutbrudd

Etter at Verdens helseorganisasjon (WHO) meldte om en økning i antall tilfeller og flere land med utbrudd av polio (poliomyelitt) i 2019 og 2020, har det vært en tydelig reduksjon i antall rapporterte tilfeller av polio i 2021. Likevel vurderer WHO at risikoen for spredning av polio er bekymringsfull. COVID-19 pandemien og konflikter i enkelte regioner er utfordrende for overvåkning, forebyggende arbeid og poliovaksinering. Folkehelseinstituttet minner om at det er viktig å vaksinere seg før reise til land med pågående eller nylig utbrudd av polio for å hindre smitte hos den enkelte og videre spredning av viruset.

fly

Etter at Verdens helseorganisasjon (WHO) meldte om en økning i antall tilfeller og flere land med utbrudd av polio (poliomyelitt) i 2019 og 2020, har det vært en tydelig reduksjon i antall rapporterte tilfeller av polio i 2021. Likevel vurderer WHO at risikoen for spredning av polio er bekymringsfull. COVID-19 pandemien og konflikter i enkelte regioner er utfordrende for overvåkning, forebyggende arbeid og poliovaksinering. Folkehelseinstituttet minner om at det er viktig å vaksinere seg før reise til land med pågående eller nylig utbrudd av polio for å hindre smitte hos den enkelte og videre spredning av viruset.


Per mars 2022 gjelder anbefalingen følgende land:

Afghanistan, Benin, Burkina Faso, Den Sentralafrikanske Republikk, Djibouti, DR Kongo, Egypt, Elfenbenkysten, Etiopia, Gambia, Ghana Guinea, Guinea-Bissau, Iran, Jemen, Kamerun, Kenya, Kina, Liberia, Malawi, Mali, Madagaskar, Mauritania, Mosamik, Niger, Nigeria, Pakistan, Rep Kongo, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Sør-Sudan, Tadsjikistan, Togo, Tsjad, Ukraina og Uganda.

Vaksineråd ved opphold i land med polioutbrudd

WHO krever at land som har risiko for å eksportere vilt poliovirus eller vaksinederivert polio type 1 eller 3 skal tilby poliovaksine til alle som reiser ut fra landene. Dette gjelder per mars 2022:

  • Vilt poliovirus: Afghanistan, Pakistan og Malawi.
  • Vaksinederivert poliovirus type 1: Madagaskar og Jemen

Dette kommer i tillegg til en intensivering av poliovaksineringen til befolkningen. For å hindre at du tar med deg smitte ut av disse landene må du ha fått poliovaksine mellom 4 uker og 12 måneder før du forlater disse landene. Dette gjelder besøkende som skal oppholde seg i landet over 4 uker. Vaksinasjonen må dokumenteres med internasjonalt vaksinesertifikat.

Vaksinasjonsrådet gjelder for personer i alle aldre. Barn må også være vaksinert mot polio innen 12 måneder før utreise fra disse landene selv om de etter norsk program anses som fullvaksinerte. Når spedbarn skal reise til ovennevnte land, bør helsesykepleier/helsestasjonslege vurdere å fremskynde vaksinasjonen og eventuelt gå over til 4-doseprogram for spedbarn som ellers ikke vil rekke å få to doser poliovaksine før avreise. Poliovaksine gis på vaksinasjonskontorer, helsestasjoner eller hos fastlegene.

En rekke land har forekomst av vaksinederivert poliovirus type 2. WHO og norske helsemyndigheter oppfordrer reisende fra disse landene til å følge samme råd som over. Dette gjelder per mars 2022: Afghanistan, Benin, Burkina Faso, Den Sentralafrikanske Republikk, Djibouti, DR Kongo, Egypt, , Etiopia, Gambia,  Guinea, Guinea-Bissau, Iran, Jemen, Kamerun,  Liberia, , Mauritania, Mosamik, Niger, Nigeria, Pakistan, Rep Kongo, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sør-Sudan, Tadsjikistan, , Tsjad, Ukrainaog Uganda.

Landene Kina, Elfenbenkysten, Ghana, Kenya, Mali, Sudan og Togo  vurderes av WHO som utsatte for ny introduksjon av poliovirus, selv om de per nå ikke har meldte tilfeller av polio. For reiser til disse landene er det ekstra viktig å sørge for oppdatert polio-vaksinering, men det samme gjelder mange andre land i grenseområdene til alle landene nevnt her. 

I tillegg til informasjon i Statement of the Thirty-first Polio IHR Emergeny Commitee rapporterer WHO om et utbrudd av vaksinederivert polio type 3 i Jerusalem, Israel. Polio ble først påvist 7.mars hos et uvaksinert barn med nyoppståtte lammelser. Det pågår utvidet testing for polio for å kartlegge omfanget av utbruddet. Vaksinasjonskampanjer er iverksatt i Jerusalem for barn mellom 6 uker og 10 år.  Vaksinasjonsdekningen i landet er likevel høy og risikoen for å eksportere polio til andre land anses som lav. WHO understreker at det er viktig å sørge for oppdatert polio-vaksinering ved reiser til Israel.

Folkehelseinstituttet minner ellers om det generelle rådet om at alle bør være beskyttet mot og få oppfriskningsdose mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio omlag hvert 10. år.

Om polio og poliovaksine

Polio er en virussykdom som kan utryddes med vaksine, fordi viruset bare fins hos mennesket. Over 90 prosent av de smittede har ingen symptomer, 9 prosent har influensalignende symptomer, mens mindre enn 1 prosent får lammelser. Lammelsene kan opptre i muskulatur hvor som helst i kroppen, og kan være dødelig. Den siste store polioepidemien i Norge fant sted på midten av 50-tallet, og innenlands poliosmitte skjedde sist i 1969. Bruk av poliovaksine har ført til at sykdommen er under kontroll de fleste steder i verden, og WHOs Europaregion ble erklært poliofritt i 2002. 

Det finnes to typer poliovaksine, en inaktivert (IPV - brukes i Norge) og en levende, svekket oral vaksine (OPV) som brukes i mange land. Poliosykdom som skyldes vaksine kan kun forekomme ved bruk av den levende, svekkede poliovaksinen, og er en sjelden hendelse, men kan forekomme der vaksinedekningen er lav.  I en befolkning med lav polioimmunitet kan vaksinevirus begynne å sirkulere, og i noen få tilfeller gradvis gjenvinne evnen til å fremkalle polio med lammelser (sirkulerende vaksinederivert poliovirus (cVDPV)).

Vilt poliovirus finnes i dag bare i Pakistan, Afghanistan og nå nylig påvist i Malawi (november 2021). Polioviruset påvist i Malawi ligner genetisk på poliovirus funnet i Pakistan og anses som importsmitte fra Pakistan/ Afghanistan. Utredning med utvidet testing for polio sammen med forsterket overvåkning og poliovaksinering er igangsatt i Malawi og flere naboland.

Historikk

07.04.2022: Oppdatert i henhold til Statement of the Thirty-first Polio IHR Emergency Committee (WHO mars 2022)

21.10.2021: Oppdaterte råd i henhold til WHO rapport fra august 2021