Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Poliovaksinasjon ved opphold i land med polioutbrudd»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Poliovaksinasjon ved opphold i land med polioutbrudd

Artikkel

Poliovaksinasjon ved opphold i land med polioutbrudd

Polio vurderes av Verdens helseorganisasjon (WHO) som en internasjonal folkehelsekrise, og det er satt mål om utryddelse av sykdommen. WHO meldte om en reduksjon i antall rapporterte tilfeller i 2021 og 2022. Likevel vurderer WHO at risikoen for spredning av polio er bekymringsfull.

fly

Polio vurderes av Verdens helseorganisasjon (WHO) som en internasjonal folkehelsekrise, og det er satt mål om utryddelse av sykdommen. WHO meldte om en reduksjon i antall rapporterte tilfeller i 2021 og 2022. Likevel vurderer WHO at risikoen for spredning av polio er bekymringsfull.


Innhold på denne siden

Det er viktig å vaksinere seg før reise til land med pågående eller nylig utbrudd av polio, for å hindre smitte hos den enkelte og videre spredning av viruset. Vi minner også om det generelle rådet om at alle bør være beskyttet mot og få oppfriskningsdose mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio omtrent hvert 10. år.

Gjeldende anbefalinger

Per februar 2023 gjelder anbefalingene for følgende land:

  • Afghanistan, Algeria, Benin, Botswana, Burkina Faso, Canada, Den Sentralafrikanske Republikk, Djibouti, DR Kongo, Egypt, Elfenbenskysten, Eritrea, Etiopia, Ghana, Indonesia, Israel, Jemen, Kamerun, Malawi, Madagaskar, Mosambik, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Storbritannia, Somalia, Sudan, Togo, Tsjad, USA og Zambia.
  • Statement of the thirty-fourth Polio IHR Emergency Committee (WHO February 2023)

Vaksineråd ved opphold i land med forekomst av polio og land som er sårbare for ny introduksjon av polio

Land med utbrudd av vilt poliovirus eller vaksinederivert poliovirus type 1 eller type 3

Land med risiko for å eksportere vilt poliovirus eller vaksinederivert polio type 1 eller 3 skal sørge for at alle som reiser ut fra landene har fått poliovaksine. Dette kommer i tillegg til en intensivering av poliovaksineringen til befolkningen.

Per februar 2023 gjelder dette for:

  • Vilt poliovirus: Afghanistan, Pakistan, Malawi og Mosambik.
  • Vaksinederivert poliovirus type 1: Madagaskar, Mosambik, Malawi, DR Kongo
  • Vaksinederivert poliovirus type 3: Israel

For å hindre at du tar med deg smitte ut av disse landene må du ha fått poliovaksine mellom 4 uker og 12 måneder før du forlater landet. Dette gjelder for besøkende som skal oppholde seg i landet over 4 uker. Vaksinasjonen må dokumenteres med internasjonalt vaksinesertifikat.

Vaksinasjonsrådet gjelder for personer i alle aldre. Barn må også være vaksinert mot polio i løpet av de siste 12 måneder før utreise fra disse landene selv om de etter norsk program anses som fullvaksinerte. Når spedbarn skal reise til ovennevnte land, bør helsesykepleier/helsestasjonslege vurdere å fremskynde vaksinasjonen og eventuelt gå over til 4-doseprogram for spedbarn som ellers ikke vil rekke å få to doser poliovaksine før avreise. Poliovaksine gis på vaksinasjonskontorer, helsestasjoner eller hos fastlegene.

Vilt poliovirus finnes endemisk i dag bare i Pakistan og Afghanistan. Nylige påviste tilfeller med vilt poliovirus i Malawi og Mosambik anses som importsmitte på grunn av genetisk likhet med poliovirus funnet i Pakistan.

Vaksinederivert polio type 3 ble påvist i Jerusalem, Israel i mars 2022 hos et uvaksinert barn med nyoppståtte lammelser.

Land med forekomst av vaksinederivert poliovirus type 2

For reiser til land med forekomst av vaksinederivert poliovirus type 2 er det viktig å sørge for oppdatert polio-vaksinering og vurdere å fremskynde vaksinasjonen av spedbarn. WHO og norske helsemyndigheter oppfordrer besøkende med opphold over 4 uker i land med polioutbrudd, med risiko for å eksportere vaksinederivert poliovirus type 2, til å følge samme råd som for land med utbrudd av vilt poliovirus eller vaksinederivert poliovirus type 1 eller type 3 (se over).

Per februar 2023 har en rekke land forekomst av vaksinederivert poliovirus type 2: Algeria, Benin, Botswana, Burkina Faso, Canada, Den Sentralafrikanske Republikk, Djibouti, DR Kongo, Egypt, Elfenbenskysten, Eritrea, Etiopia, Ghana, Indonesia, Israel, Jemen, Kamerun, Mosambik, Niger, Nigeria, Senegal, Somalia, Sudan, Storbritannia, Togo, Tsjad, USA og Zambia.

Polioutbruddene i Jemen, DR Kongo og Nigeria utgjør 85% av alle sykdomstilfellene på verdensbasis i 2021-2022. 

I juli 2022 rapporterte WHO om et poliotilfelle i Rockland County, i staten New York, USA. Pasienten var en uvaksinert voksen person som utviklet lammelser. Tilsvarende poliovirus ble påvist i flere kloakkprøver i samme området. Beslektede virus er også påvist i kloakken i Montreal (Canada), London (Storbritannia) og i Jerusalem (Israel) i 2022, uten at sykdomstilfeller er påvist.

Slektskap mellom påviste virus taler for vaksinevirussirkulasjon over landegrenser i forbindelse med reising. Vaksinasjonsdekningen i Canada, USA, Storbritannia og Israel er generelt sett høy, men viruset er påvist i geografiske lokalområder med undervaksinerte befolkningsgrupper. Vaksineviruset har kunnet sirkulere i undervaksinerte områder og dermed gjenvunnet sykdomsgivende egenskaper. Vaksinasjonskampanjer er iverksatt og overvåkning forsterket i disse landene.

Land som ikke lenger har påvist, men som fortsatt er sårbare for ny introduksjon av poliovirus

Landene Republikken Kongo, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Iran, Liberia, Mauritania, Sierra Leone, Sør-Sudan, Tadsjikistan, Uganda og Ukraina vurderes av WHO som utsatte for ny introduksjon av vaksinederivert poliovirus, selv om de per nå ikke har meldte tilfeller av polio. I Ukraina ble det rapportert to poliotilfeller med lammelser i 2021.

For reiser til disse landene er det fortsatt viktig å sørge for oppdatert polio-vaksinering, men det samme gjelder mange andre land i grenseområdene til alle landene nevnt her.

Om polio og poliovaksine

Polio er en virussykdom som kan utryddes med vaksine, fordi viruset bare fins hos mennesket. Over 90 prosent av de smittede har ingen symptomer, 9 prosent har influensalignende symptomer, mens mindre enn 1 prosent får lammelser. Lammelsene kan opptre i muskulatur hvor som helst i kroppen, og kan være dødelig. Den siste store polioepidemien i Norge fant sted på midten av 50-tallet, og innenlands poliosmitte skjedde sist i 1969. Bruk av poliovaksine har ført til at sykdommen er under kontroll de fleste steder i verden, og WHOs Europaregion ble erklært poliofritt i 2002.

Det finnes to typer poliovaksine, en inaktivert (IPV - brukes i Norge) og en levende, svekket oral vaksine (OPV) som brukes i mange land. Poliosykdom som skyldes vaksine kan kun forekomme ved bruk av den levende, svekkede poliovaksinen, og er en sjelden hendelse. I en befolkning med lav polioimmunitet kan vaksinevirus begynne å sirkulere, og i noen få tilfeller gradvis gjenvinne evnen til å fremkalle polio med lammelser (sirkulerende vaksinederivert poliovirus (cVDPV)).

Informasjon for privatpersoner

Folkehelseinstituttet skal gi råd til helsetjenesten, kommuner og myndigheter, derfor har vi dessverre ikke kapasitet til svare på spørsmål fra privatpersoner. Du finner mer informasjon om vaksiner og hvilke vaksiner du har tatt på helsenorge.no. Har du likevel behov for å komme i kontakt med oss bruk kontaktskjema (krever elektronisk ID).

Ansatte i helsetjenesten kan kontakte FHIs vaksinerådgivning for helsepersonell.

Historikk

15.03.2023: Oppdatert i henhold til Statement of the thirty-fourth Polio IHR Emergency Committee (WHO februar 2023). Spesifikt for vaksiner ved reise til Afrika, Midtøsten og Asia: Ryddet i tekst og lagt til lenke til «Poliovaksinasjon ved opphold i land med polioutbrudd» med blant annet oversikt over land med forekomst av vaksinederivert polio type 2 og land som fortsatt er sårbare for ny introduksjon av poliovirus.

25.11.2022: Oppdatert for polio i henhold til Statement of the Thirty-third Polio IHR Emergency Committee (WHO november 2022).

27.07.2022: Oppdatert i henhold til Statement of the Thirty-Second Polio IHR Emergency Committee (WHO juni 2022).

07.04.2022: Oppdatert i henhold til Statement of the Thirty-first Polio IHR Emergency Committee (WHO mars 2022)

21.10.2021: Oppdaterte råd i henhold til WHO rapport fra august 2021