Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Poliovaksinasjon ved opphold i land med polioutbrudd

Verdens helseorganisasjon (WHO) melder fortsatt om tilfeller av polio (poliomyelitt) i flere land. Folkehelseinstituttet minner om at det er viktig å vaksinere seg før reise til land med pågående eller nylig utbrudd av polio for å hindre smitte hos den enkelte og videre spredning av viruset.

fly

Per mai 2018 gjelder anbefalingen følgende land: Pakistan, Afghanistan, Nigeria, Somalia, Kenya, Syria, DR Kongo, Kamerun, Niger, Tsjad og Den Sentralafrikanske Republikk.  

Vaksineråd ved opphold i land med polioutbrudd

WHO krever at land som har stor risiko for å eksportere poliovirus skal tilby poliovaksine til alle som reiser ut fra landene. Dette gjelder Afghanistan, Pakistan, Nigeria og Somalia (per mai 2018), og kommer i tillegg til en intensivering av poliovaksineringen til befolkningen. For å hindre at du tar med deg smitte ut av disse landene må du ha fått poliovaksine mellom 4 uker og 12 måneder før du forlater disse landene. Dette gjelder besøkende som skal oppholde seg i landet over 4 uker. Vaksinasjonen må dokumenteres med internasjonalt vaksinesertifikat.

Vaksinasjonsrådet gjelder for personer i alle aldre. Barn må også være vaksinert mot polio innen 12 måneder før utreise fra disse landene selv om de etter norsk program anses som fullvaksinerte. Når spedbarn skal reise til ovennevnte land, bør helsesøster/helsestasjonslege vurdere å fremskynde vaksinasjonen og eventuelt gå over til 4-doseprogram for spedbarn som ellers ikke vil rekke å få to doser poliovaksine før avreise. Poliovaksine gis på vaksinasjonskontorer, helsestasjoner eller hos fastlegene.

Syria og DR Kongo har også poliovirus-utbrudd, men av en mildere type (vaksinederivert poliovirus). Nylig er det også funnet slike virus i miljøprøver i Kenya. WHO og norske helsemyndigheter oppfordrer reisende fra disse landene til å følge samme råd som over.

Kamerun, Niger, Tsjad og Den Sentralafrikanske Republikk vurderes av WHO som sårbare for polioutbrudd, selv om de per nå ikke har meldte tilfeller av polio. For reiser til disse landene er det viktig å sørge for oppdatert polio-vaksinering.

Om polio og poliovaksine

Polio er en virussykdom som kan utryddes med vaksine, fordi viruset bare fins hos mennesket. Polio forårsakes av tre kjente typer poliovirus: type 1, 2, 3. Over 90 prosent av de smittede har ingen symptomer, men skiller ut virus i avføringen. 9 prosent har uspesifiserte, influensalignende symptomer, mens mindre enn 1 prosent får lammelser. Lammelsene kan opptre i muskulatur hvor som helst i kroppen, men som oftest blir muskelgrupper i ben eller armer rammet. Dersom muskulaturen i mellomgulvet blir angrepet, kan dette medføre alvorlige pustevansker og i verste fall død. Den siste store polioepidemien i Norge fant sted på midten av 50- tallet.

Bruk av poliovaksine har ført til at sykdommen er under kontroll de fleste steder i verden, og WHOs Europaregion ble erklært poliofritt i 2002.  Vilt poliovirus finnes i dag bare i Afghanistan, Pakistan og Nigeria og i 2017 var det meldt færre tilfeller enn noen gang.

Det finnes to typer poliovaksine, en inaktivert (IPV-brukes i Norge) og en levende, svekket oral vaksine (OPV) som brukes i mange land. Poliosykdom som skyldes vaksine kan kun forekomme ved bruk av den levende, svekkede poliovaksinen.  I en befolkning med lav polioimmunitet kan vaksinevirus begynne å sirkulere, og i noen få tilfeller gradvis gjenvinne evnen til å fremkalle polio med lammelser (sirkulerende vaksinederivert poliovirus (cVDPV)). Vaksinederivert poliovirus sirkulerer per mai 2018 i Somalia, Kenya, DR Kongo og Syria.

Relaterte saker

Eksterne lenker