Hopp til innhold

Status for meldinger om mistenkte bivirkninger av HPV-vaksine

Publisert Oppdatert

Illustrasjonsbilde av venner
Foto: NTB Scanpix

Statens legemiddelverk har frem til 31. juli 2018 mottatt totalt 944 bivirkningsmeldinger etter at over 360 000 personer har blitt vaksinert med en av de tre HPV-vaksinene Gardasil, Gardasil 9 og Cervarix. I all hovedsak betegnes bivirkningene som lite alvorlige.Siden 2009 har jenter på 7. klassetrinn fått tilbud om HPV-vaksine som en del av barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinen Gardasil ble benyttet frem til høsten 2017, og fra høsten 2017 er det Cervarix som benyttes. Fra august 2018 får også gutter tilbud om HPV-vaksine i 7. klasse. I november 2016 startet et toårig vaksinasjonsprogram for unge kvinner født 1991 eller senere. Disse kvinnene får også tilbud om HPV-vaksinen Cervarix. De fleste som tar HPV-vaksinen i Norge får vaksinen gjennom et av disse to programmene.

Legemiddelverket har publisert regelmessige oppsummeringer av meldte bivirkninger for HPV-vaksine siden innføringen i barnevaksinasjonsprogrammet i 2009.

Rapporten inneholder mottatte meldinger for alle HPV-vaksiner. Gardasil og Cervarix omtales spesielt i hver sin del. Av de totalt 163 bivirkningsmeldingene mottatt for Cervarix, gjaldt 128 meldinger hendelser etter vaksinasjon av unge kvinner i det midlertidige vaksinasjonsprogrammet. Av disse var 90 prosent klassifisert som lite alvorlige.

I det første året Cervarix har vært i bruk til jenter i barnevaksinasjonsprogrammet, er det rapportert 32 hendelser etter vaksinasjon til denne gruppen, hvorav ingen alvorlige. Alle hendelsene er innenfor det som er kjente bivirkninger for denne vaksinen, og var kortvarige og forbigående.

Det er rapportert noen få mistenkte bivirkninger etter vaksinasjon med Gardasil 9, etter at litt over 2 000 personer er vaksinerte med denne vaksinen. Ingen av hendelsene er alvorlige.

Innmeldte bivirkninger gir ikke grunnlag for å endre på gjeldende anbefalinger om bruk av HPV-vaksinene.

Les hele rapporten her:

Bivirkningsmeldinger av HPV-vaksine – oppdaterte tall per 31. juli 2018 (Statens legemiddelverk)

Mer informasjon om vaksinebivirkninger og hvordan mistenkte bivirkninger skal meldes til Folkehelseinstituttet:

Bivirkninger av vaksine (Folkehelseinstituttet)