Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Status for meldinger om mistenkte bivirkninger av HPV-vaksine»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Status for meldinger om mistenkte bivirkninger av HPV-vaksine

Artikkel

Status for meldinger om mistenkte bivirkninger av HPV-vaksine

Statens legemiddelverk har siden 2007 og frem til 31. juli 2020 mottatt totalt 1165 bivirkningsmeldinger etter at nesten 540 000 personer har blitt vaksinert med en av de tre HPV-vaksinene Gardasil, Gardasil 9 eller Cervarix. I all hovedsak betegnes bivirkningene som lite alvorlige.

Illustrasjonsbilde av venner
Foto: NTB Scanpix

Statens legemiddelverk har siden 2007 og frem til 31. juli 2020 mottatt totalt 1165 bivirkningsmeldinger etter at nesten 540 000 personer har blitt vaksinert med en av de tre HPV-vaksinene Gardasil, Gardasil 9 eller Cervarix. I all hovedsak betegnes bivirkningene som lite alvorlige.


De fleste som tar HPV-vaksinen i Norge har fått det gjennom et av to vaksinasjonsprogram:

  •  Jenter på 7. klassetrinn har siden 2009 fått tilbud om HPV-vaksine som en del av barnevaksinasjonsprogrammet.  Fra høsten 2018 ble tilbudet om HPV-vaksine i 7. klasse utvidet til å inkludere gutter. Vaksinen Gardasil ble benyttet frem til høsten 2017, og fra høsten 2017 ble Cervarix benyttet. 
  • I perioden november 2016 til juni 2019 fikk alle unge kvinner født 1991 eller senere, tilbud om gratis HPV-vaksine. Cervarix ble benyttet i dette vaksinasjonsprogrammet. 

Legemiddelverket har publisert regelmessige oppsummeringer av meldte bivirkninger for HPV-vaksine siden innføringen i barnevaksinasjonsprogrammet i 2009. 
 
Rapporten inneholder oversikt over mottatte bivirkningsmeldinger for alle HPV-vaksiner, uavhengig av om de er meldt av helsepersonell eller pasient. De enkelte vaksinepreparatene omtales i hver sin del.  
 
Av de totalt 330 bivirkningsmeldingene mottatt for Cervarix, gjaldt 175 meldinger hendelser etter vaksinasjon av unge kvinner i det midlertidige vaksinasjonsprogrammet. Av disse var 90 prosent klassifisert som lite alvorlige. 
 
I det første året Cervarix har vært i bruk til gutter i barnevaksinasjonsprogrammet er det ikke sett forskjell i type bivirkninger rapportert hos gutter sammenlignet med jenter. De fleste hendelsene er innenfor det som er kjente bivirkninger for denne vaksinen, og var kortvarige og forbigående. 
 
Det er rapportert noen få mistenkte bivirkninger etter vaksinasjon med Gardasil 9, etter at over 10 000 personer er vaksinerte med denne vaksinen. Meldte bivirkninger på Gardasil 9 likner de som er kjent for Gardasil. 

Innmeldte bivirkninger gir ikke grunnlag for å endre på gjeldende anbefalinger om bruk av HPV-vaksinene. 

Les hele rapporten her:

Bivirkningsmeldinger av HPV-vaksine – oppdaterte tall per 31. juli 2020 (Statens legemiddelverk)

Mer informasjon om vaksinebivirkninger og hvordan mistenkte bivirkninger skal meldes til Folkehelseinstituttet:

Bivirkninger av vaksine (Folkehelseinstituttet)