Hopp til innhold

Artikkel

Status for meldinger om mistenkte bivirkninger av HPV-vaksine

Publisert Oppdatert

Statens legemiddelverk har siden 2007 og frem til 31. juli 2019 mottatt totalt 1116 bivirkningsmeldinger etter at nesten 500 000 personer har blitt vaksinert med en av de tre HPV-vaksinene Gardasil, Gardasil 9 og Cervarix. I all hovedsak betegnes bivirkningene som lite alvorlige.

Illustrasjonsbilde av venner
Foto: NTB Scanpix

Statens legemiddelverk har siden 2007 og frem til 31. juli 2019 mottatt totalt 1116 bivirkningsmeldinger etter at nesten 500 000 personer har blitt vaksinert med en av de tre HPV-vaksinene Gardasil, Gardasil 9 og Cervarix. I all hovedsak betegnes bivirkningene som lite alvorlige.


De fleste som tar HPV-vaksinen i Norge har fått det gjennom et av to vaksinasjonsprogram:

  • Siden 2009 har jenter på 7. klassetrinn fått tilbud om HPV-vaksine som en del av barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinen Gardasil ble benyttet frem til høsten 2017, og fra høsten 2017 ble Cervarix benyttet. Fra høsten 2018 får også gutter tilbud om HPV-vaksine på 7. klassetrinn.
  • I perioden november 2016 til juni 2019 fikk alle unge kvinner født 1991 eller senere, tilbud om gratis HPV-vaksine. Cervarix ble benyttet i dette vaksinasjonsprogrammet.

Legemiddelverket har publisert regelmessige oppsummeringer av meldte bivirkninger for HPV-vaksine siden innføringen i barnevaksinasjonsprogrammet i 2009.

Rapporten inneholder oversikt over mottatte bivirkningsmeldinger for alle HPV-vaksiner, uavhengig av om de er meldt av helsepersonell eller pasient. De enkelte vaksinepreparatene omtales i hver sin del.

Av de totalt 298 bivirkningsmeldingene mottatt for Cervarix, gjaldt 171 meldinger hendelser etter vaksinasjon av unge kvinner i det midlertidige vaksinasjonsprogrammet. Av disse var 92 prosent klassifisert som lite alvorlige.

I det første året Cervarix har vært i bruk til gutter i barnevaksinasjonsprogrammet, er det ikke sett forskjell i type bivirkninger rapportert hos gutter sammenlignet med jenter. De fleste hendelsene er innenfor det som er kjente bivirkninger for denne vaksinen, og var kortvarige og forbigående.

Det er rapportert noen få mistenkte bivirkninger etter vaksinasjon med Gardasil 9, etter at over 6 000 personer er vaksinerte med denne vaksinen. Meldte bivirkninger på Gardasil 9 likner de som er kjent for Gardasil.

Innmeldte bivirkninger gir ikke grunnlag for å endre på gjeldende anbefalinger om bruk av HPV-vaksinene.

Les hele rapporten her:

Bivirkningsmeldinger av HPV-vaksine – oppdaterte tall per 31. juli 2019 (Statens legemiddelverk)

Mer informasjon om vaksinebivirkninger og hvordan mistenkte bivirkninger skal meldes til Folkehelseinstituttet:

Bivirkninger av vaksine (Folkehelseinstituttet)