Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Spørsmål og svar om HPV-vaksine»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Spørsmål og svar om HPV-vaksine

Artikkel

Spørsmål og svar om HPV-vaksine

Her finner du vanlige spørsmål og svar om HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet.

Illustrasjon: Colourbox.com
Illustrasjon: Colourbox.com

Her finner du vanlige spørsmål og svar om HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet.


Innhold på denne siden

Hva med de som har betalt for vaksinen til sine gutter – vil de få pengene refundert?

Foresatte/foreldre som har betalt for HPV-vaksine til sine gutter vil ikke få utgiftene refundert.

Vil det bli et innhentingsprogram med HPV-vaksine til gutter på lik linje som til unge kvinner?

Tilbudet om HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet omfatter gutter på 7. klassetrinn fra og med høsten 2018. Tilbud om gratis HPV-vaksine gjelder ikke eldre gutter/menn. Bakgrunnen for dette er at HPV-relatert kreft er sjeldnere hos menn enn hos kvinner, og at vaksinen har best effekt når det gis før seksuell debut. Jenter har fått tilbud om HPV-vaksine på 7. trinn siden 2009, og det er en høy vaksinasjonsdekning blant disse. Høy vaksinasjonsdekning blant jentene bidrar til flokkbeskyttelse av heterofile gutter (mindre sirkulerende smitte).

Eldre gutter/menn som ønsker HPV-vaksine må ta kontakt med fastlege eller vaksinasjonskontor og betale for dette selv.

Hva hvis det blir kortere intervall enn seks måneder mellom de to dosene?

Bruk av todoseregime i barnevaksinasjonsprogrammet forutsetter at de to dosene gis med minst seks måneders intervall. Ved kortere intervall mellom de to dosene skal en tredje dose gis fem måneder etter andre dose for å sikre tilstrekkelig beskyttelse.

Hva med de jentene som har startet med Gardasil men ikke fullført vaksinasjonen? 

Jenter/kvinner opp til 20 år som har påbegynt, men ikke fullført vaksinasjon med Gardasil før høsten 2017, fullfører vaksinasjonen med Gardasil så lenge den kan leveres fra Folkehelseinstituttet. Dersom Gardasil ikke kan leveres fra Folkehelseinstituttet fullføres vaksinasjonen med Cervarix.

Et eventuelt restlager av Gardasil ute i kommunene skal kun benyttes til de som har påbegynt vaksinasjon med Gardasil før høsten 2017.

Hvilke bivirkninger har Cervarix?

Bivirkningsprofilen likner det som er kjent fra Gardasil. De vanligste bivirkningene er kortvarige plager som lokalreaksjon ved stikkstedet, hodepine, tretthet, feber, muskelsmerter, leddsmerter, kløe, utslett, elveblest (urticaria), kvalme, oppkast, diare og magesmerter.

I sjeldne tilfeller kan noen reagere med alvorlig allergisk reaksjon på vaksinen. Alvorlige bivirkninger av vaksinen er svært godt undersøkt, og det er gjort mange store studier av vaksinerte jenter over mange år. Disse har ikke vist at vaksinerte jenter har økt risiko for alvorlige eller langvarige sykdommer sammenlignet med uvaksinerte. HPV-vaksiner er undersøkt i kliniske studier på gutter. Det er ikke vist at gutter får andre bivirkninger av vaksinen enn det som er beskrevet hos jenter.

Hvorfor brukes en vaksine som ikke beskytter mot kjønnsvorter?

Når det vurderes om en vaksine skal innføres i barnevaksinasjonsprogrammet, er en av forutsetningene at sykdommen skal være alvorlig. I informasjonen om barnevaksinasjonsprogrammet har det hele tiden vært understreket at målet med HPV-vaksine er å beskytte mot kreft. Beskyttelse mot kjønnsvorter er en fordel, men har aldri vært avgjørende for valg av vaksine. Les også kronikk i Dagens medisin:

Skal beskytte mot kreft  (Dagens medisin, 2018-05-11)

Hva er forskjellen mellom HPV-vaksinene som finnes på markedet i Norge ?

Tre HPV-vaksiner har markedsføringstillatelse i Norge: Cervarix «GlaxoSmithKline» og Gardasil 9 «MSD». Den tidligere versjonen av Gardasil er ikke lenger tilgjengelig i Norge. Gardasil fikk markedsføringstillatelse i 2006, Cervarix i 2007 og Gardasil 9 i 2015. Erfaringen med bruk etter markedsføring for de tre vaksinene er dermed ulik.

Alle de tre vaksinene består av viruslignende partikler dannet av genteknologisk framstilt overflateprotein fra HPV. Vaksinene er ikke levende.  Vaksinene inneholder ulike typer aluminiumadjuvans, som øker effekten av vaksinene. I Gardasil og Gardasil 9 brukes aluminium hydroksysulfat, mens Cervarix inneholder adjuvansen AS04, som består av aluminiumhydroksyd og monofosforyl lipid A.

Alle de tre vaksinene inneholder proteiner fra høyrisiko HPV-genotypene 16 og 18. Gardasil 9 inneholder proteiner fra ytterligere fem høyrisiko HPV-typer (genotype 31, 33, 45, 52 og 58). Gardasil og Gardasil 9 inneholder i tillegg proteiner fra HPV type 6 og 11, to HPV-typer som forårsaker kjønnsvorter.

De aller fleste HPV-relaterte kreftformer hos menn skyldes type 16 og 18, og disse dekkes av alle de tilgjengelige vaksinene. HPV-relatert kreft hos menn forekommer i munn og svelg, anus og penis. Hos kvinner er den vanligste HPV-relaterte kreftformen livmorhalskreft, etterfulgt av analkreft og kreft i munn og svelg. Analkreft og kreft i munn og svelg skyldes oftest HPV-type 16 og 18 også hos kvinner.

Cervarix har dokumentert direkte beskyttelse mot alvorlige forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-type 16 og 18, i tillegg til at det er vist beskyttende effekt mot HPV-typer som ikke inngår i vaksinen (kryssbeskyttelse). Vaksinen har dermed dokumentert at den gir mer enn 90 prosent (93 %) beskyttelse mot utvikling av alvorlige forstadier til livmorhalskreft uavhengig av HPV-type (1, 2).  Cervarix har i tillegg dokumentert beskyttelse mot livmorhalskreft og andre HPV-assosierte krefttyper (3). Beskyttelse mot livmorhalskreft er også dokumentert for Gardasil (HPV 6, 11, 16, 18) (4). Gardasil 9 kom på markedet i 2015. Den inneholder flere proteiner fra høyrisiko HPV-typer, men det er foreløpig ikke publisert data på effekt ved bruk av denne vaksinen i vaksinasjonsprogram.

På bakgrunn av data fra en klinisk studie forventes den ni-valente vaksinen Gardasil 9 (HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58) å kunne gi 90 prosent beskyttelse mot livmorhalskreft (5). En oppfølgingsstudie som har fulgt skandinaviske deltakere fra en klinisk studie, fant at beskyttelsen mot alvorlige celleforandringer forårsaket av de typene som inngår i vaksinen ikke var lavere enn 90 prosent de første 6 årene etter vaksinasjonen (6).

Informasjon for privatpersoner

Har du som privatperson andre generelle spørsmål om vaksine (ikke egne eller dine barns vaksiner), kan du sende disse til Folkehelseinstituttet via et kontaktskjema på helsenorge.no (krever elektronisk ID).

Ansatte i helsetjenesten kan kontakte FHIs vaksinerådgivning for helsepersonell.

Referanser

Referanser:

1) Lehtinen M. et al. Overall efficacy of HPV-16/18 AS04-adjuvanted vaccine against grade 3 or greater cervical intraepithelial neoplasia: 4-year end-of-study analyses of the randomised double-blind PATRICIA trial. Lancet Oncol 2012;13:89-99.

2) Kavanagh K. et al. Changes in the prevalence of human papillomavirus following a national bivalent human papillomavirus vaccination programme in Scotland: a 7-year cross-sectional study. Lancet Infect Dis 2017. https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(17)30468-1/fulltext  

3) Luostarinen T. et al. Vaccination protects against invasive HPV-associated cancers. Int. J. Cancer: 142, 2186-2187 (2018) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijc.31231

4) Lei J. et al (2020). HPV Vaccination and the Risk of Invasive Cervical Cancer. NEJM 383(14): 1340-1348

5) Huh WK. et al. Final efficacy, immunogenicity, and safety analyses of a nine-valent human papillomavirus vaccine in women aged 16-26 years: a randomised, double-blind trial. Lancet 2017,390:2143-59.

6) Kjaer SK, Nygård M, Sundström K, et al. Long-term effectiveness of the nine-valent human papillomavirus vaccine in Scandinavian women: interim analysis after 8 years of follow-up. Hum Vaccin Immunother. 2021;17(4):943-949. doi:10.1080/21645515.2020.1839292

Historikk

07.09.2021: Lagt inn spørsmål og svar om hva som er forskjellen mellom HPV-vaksinene som finnes på markedet i Norge.