Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Lungerøntgen for tuberkulose under graviditet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Lungerøntgen for tuberkulose under graviditet

Artikkel

Informasjon til helsepersonell og gravide:

Lungerøntgen for tuberkulose under graviditet

Røntgenundersøkelser av lungene til gravide kvinner er trygt med tanke på stråleskade på fosteret. Folkehelseinstituttet anbefaler at lungerøntgen gjennomføres hos gravide som en del av tuberkuloseundersøkelsen. Dersom den gravide likevel ikke ønsker dette, og det ikke er mistanke om lungetuberkulose, er IGRA et alternativ.

Lungerøntgen bred.jpg

Røntgenundersøkelser av lungene til gravide kvinner er trygt med tanke på stråleskade på fosteret. Folkehelseinstituttet anbefaler at lungerøntgen gjennomføres hos gravide som en del av tuberkuloseundersøkelsen. Dersom den gravide likevel ikke ønsker dette, og det ikke er mistanke om lungetuberkulose, er IGRA et alternativ.


Tuberkuloseundersøkelse - rutinemessig røntgenundersøkelse av gravide kvinner

Folkehelseinstituttet har blitt informert om bekymring blant gravide og helsepersonell for mulig skade på fosteret ved pålagt rutinemessig røntgenundersøkelse for tuberkulose.

Tuberkulosesmitte fra mor til nyfødt barn i Norge er sjeldent, men kan få alvorlige konsekvenser for det nyfødte barnet [1]. En arbeidsgruppe* ved Haukeland universitetssykehus har på forespørsel fra Tuberkulosekomiteen, som er Folkehelseinstituttets rådgivende komite i spørsmål om tuberkulose, utarbeidet en rapport om rutinemessig røntgenundersøkelse av lunger hos kvinner som er eller kan være gravide og risiko for mor og foster.

Anbefaling

Folkehelseinstituttet anbefaler på bakgrunn av denne rapporten at lungerøntgen gjennomføres som en del av tuberkuloseundersøkelsen hos de gravide som har plikt til slik undersøkelse etter forskrift om tuberkulosekontroll § 3-1

Kvinner som likevel ikke ønsker å ta røntgen på grunn av graviditet kan, dersom de ikke har symptomer på lungetuberkulose, undersøkes med IGRA i stedet.

Hvis det foreligger mistanke om tuberkuløs sykdom (på basis av symptomer som langvarig hoste og vekttap) skal den gravide øyeblikkelig henvises til spesialist for videre utredning.

Bakgrunn

Røntgenundersøkelser av lungene til gravide kvinner er trygt med tanke på risiko for stråleskade på fosteret. Den internasjonale strålevernskommisjonen ICRP anslår at terskeldosen for stråleinduserte skader på foster starter ved cirka 100 mGy [2,3]. En typisk dose til foster/embryo ved røntgen av lungene er mindre enn 0,01 mGy – det vil si mindre enn 0,01 % (1/10 000 del) av terskeldosen for stråleinduserte skader. Statens strålevern anser lungerøntgen av gravide kvinner som trygt så lenge undersøkelsen i seg selv er berettiget [4]. De norske retningslinjene er i tråd med retningslinjer fra USA [5].

Helsepersonell bør forklare gravide at røntgen av lungene er trygt og at det er viktig å oppdage tuberkuløs sykdom i lungene. Tuberkuloseundersøkelse inkluderer røntgenundersøkelse av lungene for personer over 10 år.

*Arbeidsgruppens medlemmer var Hans Fr. Jentoft (leder), Gerd Gran (sekretær), Ingrid Borthen, Rune Hafslund og Odd Mørkveved Haukeland Universitetssykehus, samt Øystein Søbstad, Bergen kommune.

Tekst på Ukrainsk

Referanser

  1. Miele K, Bamrah Morris S, Tepper NK. Tuberculosis in Pregnancy. Obstet Gynecol. 2020 Jun;135(6):1444-1453. doi: 10.1097/AOG.0000000000003890. PMID: 32459437; PMCID: PMC7975823.
  2. Pregnancy and medical radiation. International Commission on Radiological Protection, ICRP Publication 84. Oxford: Pergamon Press Elsevier, 2000. Annals of the ICRP 2000; 30 (no. l) 
  3. Biological effects after prenatal irradiation (embryo and fetus). International Commission on Radiological Protection, ICRP Publication 90. Oxford: Pergamon Press Elsevier, 2003. Annals of the ICRP 2003; 33 (no. 1-2). 
  4. Graviditet og røntgenstråling. Strålevern Info 2005: 15.
  5. Committee Opinion No. 723: Guidelines for Diagnostic Imaging During Pregnancy and Lactation. Obstet Gynecol. 2017 Oct;130(4):e210-e216. doi: 10.1097/AOG.0000000000002355. Erratum in: Obstet Gynecol. 2018 Sep;132(3):786. PMID: 28937575.

Historikk

02.02.2023: Endret tuberkuloseundersøkelse inkluderer røntgenundersøkelse av lungene for personer over 15 år, til personer over 10 år.

30.01.2023: Lagt inn IGRA som alternativ metode for gravide som ikke ønsker lungerøntgen.

27.01.2023: Endring i andre avsnitt under anbefaling.