Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Lungerøntgen for tuberkulose under graviditet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Lungerøntgen for tuberkulose under graviditet

Artikkel

Informasjon til helsepersonell og gravide:

Lungerøntgen for tuberkulose under graviditet

Publisert Oppdatert

Informasjon til helsepersonell og pasienter om lungerøntgen under graviditet. Slik undersøkelse gjøres for å undersøke om den gravide er smittet med tuberkulose. Ved smitte bør behandling settes i gang raskt. Informasjonen er utarbeidet av Avdeling for infeksjonsovervåking ved Folkehelseinstituttet.

Informasjon til helsepersonell og pasienter om lungerøntgen under graviditet. Slik undersøkelse gjøres for å undersøke om den gravide er smittet med tuberkulose. Ved smitte bør behandling settes i gang raskt. Informasjonen er utarbeidet av Avdeling for infeksjonsovervåking ved Folkehelseinstituttet.


Tuberkuloseundersøkelse - rutinemessig røntgenundersøkelse av gravide kvinner

Folkehelseinstituttet har blitt informert om bekymring blant gravide og helsepersonell for mulig skade på fosteret ved pålagt rutinemessig røntgenundersøkelse  for tuberkulose. Samtidig har vi fått rapportert tilfeller av alvorlig tuberkulose (inkludert dødsfall) hos gravide nybakte mødre, der diagnosen ble stilt altfor sent.  

Svangerskap og barselperiode er en sårbar fase for reaktivering av latent infeksjon og smitte til nyfødte barn kan få alvorlige konsekvenser [l]. En arbeidsgruppe* ved Haukeland universitetssykehus har på forespørsel fra Tuberkulosekomiteen , som er Folkehelseinstituttets rådgivende komite i spørsmål om tuberkulose, utarbeidet en rapport om rutinemessig røntgenundersøkelse av lunger hos kvinner som er eller kan være gravide og risiko for mor og foster.

Anbefaling

Folkehelseinstituttet  vil på grunnlag av denne rapporten anbefale at lungerøntgen gjennomføres som en del av tuberkuloseundersøkelsen  hos de gravide som har plikt til slik undersøkelse etter forskrift om tuberkulosekontroll  § 3-1 nr. l (dvs personer som kommer fra land med høy forekomst av tuberkulose for å være i Norge minst tre måneder).

Bakgrunn

Røntgenundersøkelser  av lungene til gravide kvinner er trygt med tanke på risiko for stråleskade på fosteret. Den internasjonale  strålevernskommisjonen  ICRP anslår at terskel dosen for stråleinduserte skader på foster starter ved ca. l 00 mGy  [2,3]. En typisk dose til foster/embryo ved røntgen av lungene er 0,01 mGy. Statens strålevern anser lungerøntgen av gravide kvinner som trygt så lenge undersøkelsen i seg selv er berettiget [4]. 

Helsepersonell  bør forklare gravide at røntgen av lungene er trygt og at det er viktig å oppdage tuberkuløs sykdom i lungene. Tuberkuloseundersøkelse  inkluderer røntgenundersøkelse  av lungene for personer over 15 år, men kvinner som gjør alvorlige innsigelser på grunn av graviditet bør fritas, mot at helsepersonell  grundig forklarer at de må oppsøke helsevesenet hvis de utvikler symptomer på tuberkulose. Hvis det derimot foreligger mistanke om tuberkuløs sykdom (på basis av symptomer som langvarig hoste og vekttap) skal den gravide henvises til spesialist for videre utredning.

Ved sterk mistanke om latent infeksjon ved sterkt positiv tuberkulinprøve (> 15mm) eller positiv QuantiFERON ®TB Gold skal den gravide henvises til spesialist med henblikk på å utelukke tuberkuløs sykdom og vurdering av forebyggende behandling. 

*Arbeidsgruppens medlemmer var Hans Fr. Jentoft (leder), Gerd Gran (sekretær), Ingrid Borthen , Rune Hafslund og Odd Mørkve, alle ved Haukeland Universitetssykehus, samt Øystein Søbstad , Bergen kommune.

Referanser

  1. Ormerod P. Tuberculosis in pregnancy and the puerperium.Thorax. 2001; 56: 494-9
  2. Pregnancy and medical radiation. International Commission on Radiological Protection , ICRP Publication 84. Oxford: Pergamon Press l Elsevier, 2000. Annals of the ICRP 2000 ; 30 (no. l) 
  3. Biological effects after prenatal irradiation (embryo and fetus). International Commission on Radiological Protection , ICRP Publication 90. Oxford: Pergamon Press l Elsevier , 2003. Annals of the ICRP 2003; 33 (no. 1-2). 
  4. Graviditet og røntgenstråling. Strålevern Info 2005: 15.