Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Den nasjonale tuberkulosekomiteen»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Den nasjonale tuberkulosekomiteen

Artikkel

Den nasjonale tuberkulosekomiteen

Den nasjonale tuberkulosekomiteen er etablert for å få et godt samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og viktige aktører i fagmiljøet om forebygging og kontroll av tuberkulose. Folkehelseinstituttet ønsker at råd og strategier skal ha bred forankring i fagmiljøene.

Den nasjonale tuberkulosekomiteen er etablert for å få et godt samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og viktige aktører i fagmiljøet om forebygging og kontroll av tuberkulose. Folkehelseinstituttet ønsker at råd og strategier skal ha bred forankring i fagmiljøene.


Den nasjonale tuberkulosekomiteen er etablert for å få et godt samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og viktige aktører i fagmiljøet om forebygging og kontroll av tuberkulose. Folkehelseinstituttet ønsker at råd og strategier skal ha bred forankring i fagmiljøene. 

Tuberkulosekomiteen skal gi Folkehelseinstituttet råd og innspill; det innebærer både å vurdere eksisterende tiltak, inkludert veilederen, og å ta initiativ til nye aktiviteter. Komiteen har et fast årlig møte på senhøsten, men konsulteres også utenom dette etter behov. Referat fra siste møte finner her:

Medlemmer i Tuberkulosekomiteen (utenom varamedlemmer og medlemmer fra Folkehelseinstituttet) per januar 2018:

Adresseliste Tuberkulosekomiteen

Navn

Bakgrunn

Stilling

Adresse
arbeids-sted

e-post

Telefon

Medl. siden

Anne Reigstad

Spesialist i lunge-sykdommer

Overlege

Lungeavdelingen, Nordlandssykehuset Bodø

90097027

2009

Bjørn Blomberg

Spesialist i infeksjons-sykdommer

Overlege

Infeksjonsseksjonen, medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus

 

 93262119

2017

Arne Broch Brantsæter

Spesialist i infeksjons-sykdommer

Overlege

Infeksjonsmedisinsk avdeling, OUS, Ullevål

 

22118080

2013

John Espen Gjøen

Spesialist i barne- sykdommer

Overlege

Barne- og ungdomsklinikken Bergen, Haukeland Universitetssykehus

 

97954018

2017

Heidi Syre

Spesialist i mikrobiologi

Overlege

Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Stavanger universitetssykehus

 

 92061164

2016

Eli Sagvik

Samfunnsmedisiner

Smittevernoverlege

Smittevernkontoret, Trondheim kommune

 

 95263814

2009

Einar Sagberg

Spesialist i allmennmedisin

Smittevernoverlege

Smittevernkontoret, Drammen kommune

32045240

2014

Mone Tsahai Kildal

Helsesykepleier

Avdelingshelsesykepleier

Grünerløkka smittevern, Oslo kommune

22713180

2017

Mona Drage

Sosialantropolog, sykepleier

Daglig leder

LHLs internasjonale tuberkulosestiftelse

93008891

2013

Eline Storvig  

 

Sykepleier, MPH

 

Tuberkulose-koordinator 

Avdeling for infeksjonssykdommer,  St. Olavs hospital

 

 

 

 

 

99106651

 

 

 

 

2015