Hopp til innhold

Artikkel

Den nasjonale tuberkulosekomiteen

Publisert Oppdatert

Den nasjonale tuberkulosekomiteen er etablert for å få et godt samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og viktige aktører i fagmiljøet om forebygging og kontroll av tuberkulose. Folkehelseinstituttet ønsker at råd og strategier skal ha bred forankring i fagmiljøene.

Den nasjonale tuberkulosekomiteen er etablert for å få et godt samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og viktige aktører i fagmiljøet om forebygging og kontroll av tuberkulose. Folkehelseinstituttet ønsker at råd og strategier skal ha bred forankring i fagmiljøene.


Den nasjonale tuberkulosekomiteen er etablert for å få et godt samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og viktige aktører i fagmiljøet om forebygging og kontroll av tuberkulose. Folkehelseinstituttet ønsker at råd og strategier skal ha bred forankring i fagmiljøene. 

Tuberkulosekomiteen skal gi Folkehelseinstituttet råd og innspill; det innebærer både å vurdere eksisterende tiltak, inkludert veilederen, og å ta initiativ til nye aktiviteter. Komiteen har et fast årlig møte på senhøsten, men konsulteres også utenom dette etter behov. Referat fra siste møte finner her:

Medlemmer i Tuberkulosekomiteen (utenom varamedlemmer og medlemmer fra Folkehelseinstituttet) per januar 2018:

Adresseliste Tuberkulosekomiteen

Navn

Bakgrunn

Stilling

Adresse
arbeids-sted

e-post

Telefon

Medl. siden

Anne Reigstad

Spesialist i lunge-sykdommer

Overlege

Lungeavdelingen, Nordlandssykehuset Bodø

anne.reigstad@nordlandssykehuset.no

90097027

2009

Bjørn Blomberg

Spesialist i infeksjons-sykdommer

Overlege

Infeksjonsseksjonen, medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus

bjorn.blomberg@uib.no

 

 93262119

2017

Arne Broch Brantsæter

Spesialist i infeksjons-sykdommer

Overlege

Infeksjonsmedisinsk avdeling, OUS, Ullevål

UXARBR@ous-hf.no

 

22118080

2013

John Espen Gjøen

Spesialist i barne- sykdommer

Overlege

Barne- og ungdomsklinikken Bergen, Haukeland Universitetssykehus

john.gjoen@uib.no

 

97954018

2017

Heidi Syre

Spesialist i mikrobiologi

Overlege

Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Stavanger universitetssykehus

heidi.syre@sus.no

 

 92061164

2016

Eli Sagvik

Samfunnsmedisiner

Smittevernoverlege

Smittevernkontoret, Trondheim kommune

eli.sagvik@trondheim.kommune.no

 

 95263814

2009

Einar Sagberg

Spesialist i allmennmedisin

Smittevernoverlege

Smittevernkontoret, Drammen kommune

Einar.sagberg@drmk.no

32045240

2014

Mone Tsahai Kildal

Helsesykepleier

Avdelingshelsesykepleier

Grünerløkka smittevern, Oslo kommune

mone.kildal@bga.oslo.kommune.no

22713180

2017

Mona Drage

Sosialantropolog, sykepleier

Daglig leder

LHLs internasjonale tuberkulosestiftelse

Mona.drage@lhl.no

93008891

2013

Eline Storvig  

 

Sykepleier, MPH

 

Tuberkulose-koordinator 

Avdeling for infeksjonssykdommer,  St. Olavs hospital

 

eline.storvig@stolav.no

 

 

 

 

99106651

 

 

 

 

2015