Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Tuberkulosekoordinatorer i Norge - oversikt

Publisert Oppdatert

illustrasjonsfoto av en helsearbeider som fyller ut et skjema
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Adresser til tuberkulosekoordinatorer og faggruppe for multiresistent tuberkulose.


Har du funnet en feil?

Regionale helseforetak skal ha tuberkulosekoordinatorer. Til støtte i tuberkulosearbeidet i Norge er det også opprettet en nasjonal tuberkulosekomite og en faggruppe for multiresistent tuberkulose.

Tuberkulosekoordinatorer i regionale helseforetak

Forskrift om tuberkulosekontroll pålegger de regionale helseforetakene å ansette tuberkulosekoordinatorer. De utgjør en viktig styrking av tuberkulosekontrollarbeidet i Norge. 

Det betyr at støtteapparatet styrkes uten at førstelinjen svekkes. Forskriften regulerer ikke antall koordinatorer som skal utpekes, eller hvilken kompetanse vedkommende skal ha. Oppgaver for de regionale tuberkulosekoordinatorene er:

  • å etablere behandlingsplan for den enkelte pasient sammen med pasienten, behandlende spesialist og kommunehelsetjenesten og koordinere videre oppfølging
  • bidra til at tuberkulosekontrollen fungerer i alle ledd, inklusiv at meldingssystemet fungerer
  • overvåke forekomsten av tuberkulose i regionen og delta i opplæring av personell
Adresseliste koordinatorer. Oppdatert 23.04.2019 

Helse Sør-Øst

Navn/kontaktinfo

Arbeidssted

Adresse

Inger Helene Fagersand 

tlf: 67 96 81 50 

e-post: infa@ahus.no

 

Irene Starholm

tlf: 67 96 41 28

e-post: irst@ahus.no

Akershus Universitets-
sykehus HF

Akershus Universitets-
sykehus HF
Boks 2

1478 Lørenskog

Camilla Rytterager Ingvaldsen 

e-post:  Camilla.Ingvaldsen@vestreviken.no

tlf: 67 81 44 14
mobil: 452 87 086

(betjent man-ons)

Vestre Viken HF
Bærum sykehus

Vestre Viken HF
Bærum sykehus 
Vestre Viken HF 
3004 Drammen 

www.vestreviken.no

Hege Bjelkarøy

e-post: hege.bjelkaroy
@vestreviken.no

tlf: 32 80 40 03
mobil: 99 29 57 37

Vestre Viken HF

Drammen sykehus

Ringerike sykehus 

Kongsberg sykehus

Vestre Viken HF 
Drammen Sykehus
Med pol senter

3004 Drammen

www.vestreviken.no

Jorunn Elisabeth Wiken

e-post: Jorun.Elisabeth.Wiken@sykehuset-innlandet.no

mobil: 94 88 00 13

 

Sykehuset Innlandet HF
Elverum

Sykehuset Innlandet HF 

Postboks 4453, 2326 Hamar

 

Jorunn Elisabeth Wiken

e-post: Jorun.Elisabeth.Wiken@sykehuset-innlandet.no

mobil: 94 88 00 13

Sykehuset Innlandet HF
Gjøvik

Sykehuset Innlandet HF

Postboks 4453, 2326 Hamar

Anne Lise Dahlbo

e-post: anne-lise.dahlbo@so-hf.no

mobil: 994 86 386

Sykehuset Østfold HF
Kalnes

 

Seksjon for smittevern
Sykehuset Østfold HF
Postboks 300
1714 Grålum

Ane-Helene Stang

e-post: ane-helene.stang@ous-hf.no

tlf: 23 01 60 54 
mobil: 992 16 411
faks: 23 01 60 40

 

Eline Hellen

e-post: elhel@ous-hf.no

 

Unni Berg

e-post: beunni2@ous-hf.no

tlf: 22 11 77 93 
mobil: 992 16 411
faks: 23 01 60 40 

 

Oslo Universitets-
sykehus HF, Ullevål

 

Oslo Universitets-
sykehus HF, Ullevål
Lungemedisinsk avdeling
Pb 4956 Nydalen
0424 Oslo

 

Elda Furulund Borg

e-post: 
elda.furulund.borg@siv.no

mobil: 901 51 067 
mandag og torsdag

Sykehuset 
Vestfold HF

Sykehuset i 
Vestfold HF
Fagavdelingen,
Enhet for smittevern
Postboks 2168
3103 Tønsberg

Ellen Hvidsten

e-post: elhvid@sthf.no

tlf: 35 00 44 34

mob 469 37 122 eller 
tlf 35 00 41 31 lungepoliklinikken 

Sykehuset 
Telemark HF

Sykehuset i 
Telemark HF
Ulefossvn. 51
3710 Skien

e-post: allma.sadiku@sshf.no

tlf: 38 03 85 37

Sykehuset 
Sørlandet HF, Kristiansand

Sørlandet sykehus 
Kristiansand HF
Serviceboks 416
4604 Kristiansand S

 

Helse Vest

Jofrid Aardalsbakke Djupvik

e-post: 
jofrid.aardalsbakke.nedreboe
@helse-forde.no

tlf: 415 30 521

Førde Sentral-
sjukehus

TB-koordinator
Helse Førde, 
Med Pol
Pb 1000
6807 Førde

 

Solfrid Johanne Gaard

e-post: 
Solfrid.johanne.gaard@helse-fonna.no

tlf: 52 73 25 78
sentralbord: 52 73 20 00 
mobil: 992 05 614 

Haugesund 
Sykehus

Haugesund Sykehus 
Helse Fonna
Postboks 2170
5504 Haugesund

Tone Louise Skorge

e-post: 
tone.louise.skorge@sus.no

tlf: 51 51 94 19  
mobil: 478 98 221

 

Anne Kolstø

e-post: 
anne.kolsto@sus.no
tlf: 51 51 92 84 
mobil: 478 98 221

Stavanger Universitets-
sykehus HF

 

Diagnosestasjonen
Stavanger Universitets-
sykehus HF
Postboks 8100
4068 Stavanger

Haldis Kollbotn

e-post: haldis.kollbotn@helse-bergen.no

tlf: 55 97 40 74 / 50
mobil: 95 89 05 20
fax: 55 97 40 49

Haukeland Universitets-
sykehus HF

Lungepoliklinikk

PB 1400

Haukeland Universitets-
sykehus HF
5021 Bergen

 

Helse Nord

Tone Ovesen

e-post: tone.ovesen@unn.no

tlf: 77 66 94 80

 

Renate Bendiksen 

e-post: renate.bendiksen@unn.no

tlf: 77 62 67 93

Universitets-
sykehuset Nord-Norge, Tromsø

Universitetssykehuset 
Nord Norge HF
Mikrobiologisk avdeling
Smittevernsenteret
Postboks 65
9008 Tromsø

Hege Lundmark

e-post: Hege.Lundmark
@helse-finnmark.no

tlf: 78 42 11 06

Hammerfest 
Sykehus HF

Hammerfest Sykehus
9613 Hammerfest

Anita Brekken

e-post: 

anita.brekken@finnmarkssykehuset.no  

tlf: 78 97 50 42
mobil: 93 48 71 54

Kirkenes 
Sykehus HF

Kirkenes sykehus
Finnmarksykehuset HF
Postboks 410
9900 Kirkenes

Ann-Cissel Furø

e-post: ann-cissel.furo@unn.no

tlf: 77 01 51 05
tlf ekspedisjon: 77 01 51 00

Universitets-
sykehuset Nord-Norge, Harstad

Lungepoliklinikken 
UNN - Harstad 
St Olavs gt. 70
9480 Harstad

Katrine Gjelle Hugaas

e-post: katrine.gjelle.hugaas@ nordlandssykehuset.no

tlf: 75 57 10 98
47 90 34 47

Nordlands-
sykehuset HF,
Bodø

Medisinsk avdeling R3
Nordlandssykehuset HF
8092 Bodø

Sølvi Albrigtsen Hansen

e-post: solvi.albrigtsen.hansen@ helgelandssykehuset.no

tlf: 75 06 52 44

Helgelands-
sykehuset HF, Sandnessjøen

Helgelandssykehuset, 
Sandnessjøen
Med poliklinikk
Prestmarkveien 1
Boks 613
8800 Sandnessjøen

 

Helse Midt

Eline Storvig

e-post: eline.storvig@stolav.no 
tlf: 991 066 51

 

Siv Anita Kvaal

e-post: siv.anita.kvaal@stolav.no

St. Olavs 
hospital HF

St. Olavs hospital HF
Avdeling for infeksjonssykdommer

Olav Kyrres gate 10
7030 Trondheim

Malene Lie 

e-post: MaleneLie.Skei@helse-nordtrondelag.no

tlf : 74 09 73 58

 

Nina Berget

e-post: Ninaelisabeth.Berget@helse-nordtrondelag.no

 

Sykehuset Levanger HF

Sykehuset Levanger HF
Medisinsk poliklinikk

Pb. 333
7601 Levanger

Hildegunn Rotnes

e-post:  Hildegunn.Rotnes@helse-mr.no

tlf: 70 05 83 05 / 06

Helse Møre og Romsdal HF

Volda Sjukehus

Helse Møre 
og Romsdal HF
Volda Sjukehus
Med.pol
Kløvertunvegen 1
6100 Volda

Torunn Engås Enebakk

e-post: 
torunn.engas.enebakk
@helse-mr.no 

tlf: 70 10 55 82

Helse Møre og Romsdal HF

Sykehuset 
Ålesund HF

Helse Møre 
og Romsdal HF
Ålesund Sjukehus 
6026 Ålesund

Cherryl Ørgesvik Johansen

e-post : 
cherryl.orgesvik.johansen@helse-mr.no

tlf: 71 12 22 34

Helse Møre og Romsdal HF

Molde 
Sjukehus 

Helse Møre 
og Romsdal HF
Molde Sjukehus
Med.pol./ Lungeseksjonen
Parkveien 84
6412 Molde 

 

Regionale tuberkulosekontrollprogram

Alle regionale helseforetak skal ha et eget program for tuberkulosekontroll, i følge tuberkuloseforskriften 2-4. Se regionale tuberkuloseprogram.

Faggruppe for multiresistens tuberkulose

Multiresistent tuberkulose er et økende problem globalt. De senere årene er det meldt mellom fire og åtte tilfeller per år i Norge. Behandlingen av multiresistent (MDR) tuberkulose (TB) er krevende, og det er viktig at den skjer i tråd med internasjonale og nasjonale anbefalinger.

Ifølge tuberkuloseforskriften er derfor behandlingen sentralisert til sykehus utpekt av de regionale helseforetakene. Disse sykehusene er Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) Tromsø, St Olavs hospital i Trondheim, Haukeland Universitetssykehus i Bergen og Oslo Universitetssykehus.

Alle tilfeller av multiresistent tuberkulose (MDRTB) blir rapportert til Faggruppen for multiresistent tuberkulose. Denne er utpekt og administrert av Folkehelseinstituttet. Faggruppen skal:

  • være et forum for erfaringsutveksling og kompetanseheving for pasientrettet arbeid med MDRTB i Norge
  • holde seg orientert om den internasjonale og nasjonale epidemiologiske situasjon for MDRTB
  • representere spisskompetanse innen diagnostikk, behandling og smittevern, og holde seg orientert om internasjonale anbefalinger på disse områdene
  • bidra til at gode nasjonale rutiner blir etablert og etterlevd

Faggruppen skal møtes minst én gang årlig, men problemkasus bør drøftes ved behov mellom møtene per telefon, e-post eller på annen hensiktsmessig måte.

Komiteen består av behandlingsansvarlig lege ved hvert regionsykehus, thoraxkirurg, barnelege, tuberkulosekoordinator, Folkehelseinstituttets referanselaboratorium og Avdeling for infeksjonsovervåking, samt eventuelle andre eksperter. I 2013 består denne gruppa av følgende personer:

Helse Sør Øst

Overlege Mogens Jensenius, Infeksjonsmedisinsk avdeling, Medisinsk divisjon, Ullevål universitetssykehus. E-post: mogens.jensenius (at) medisin.uio.no

Helse Nord

Overlege Dag Halvorsen, Infeksjonsmedisinsk seksjon, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø. E-post: Dag.Seeger.Halvorsen(at) unn.no 
Stedfortreder: Overlege Johan N. Bruun, Infeksjonsmedisinsk seksjon, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø, j.n.bruun (at) medisin.uio.no

Helse Vest

Bjørn Blomberg, overlege, infeksjonsmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus. E-post: bjorn.blomberg (at) med.uib.no

Stedfortreder: Overlege Olav Lutro, Haukeland universitetssykehus. E-post: olav.lutro(at)helse-bergen.no

Helst Midt Norge

Avdelingsoverlege Raisa Hannula, Medisinsk avdeling, Avdeling for infeksjonssykdommer, St. Olavs Hospital. E-post: raisa.hannula (at)stolav.no Telefon 72573082

Thoraxkirurg

Overlege Ole Magnus Hagen, Thorax-kirurgisk avdeling, Hjerte-lungesenteret, Ullevål universitetssykehus. E-post: UXOLAG (at)ous-hf.no

Barnelege:

Overlege Per Kristian Knudsen, Barneklinikken, Oslo universitetssykehus Ullevål universitetssykehus. E-post: UXPEKN (at) ous-hf.no. Telefonnummer: 23027554 (kontor)/ 22118765 (ekspedisjon).

Tuberkulosekoordinator:

Haldis Kollbotn, Tuberkulosekoordinator, Lungepoliklinikken, Haukeland universitetssykehus HF. E-post: haldis.kollbotn@helse-bergen.no

Folkehelseinstituttet

Overlege Anne Torunn Mengshoel, Referanselaboratoriet for mykobakterier, Divisjon for smittevern, Folkehelseinstituttet.

Overlege Trude Arnesen, Avdeling for infeksjonsovervåking, Divisjon for smittevern, Folkehelseinstituttet. Telefon: 21 07 67 45

Overlege Einar Heldal, Avdeling for infeksjonsovervåking, Divisjon for smittevern, Folkehelseinstituttet. E-post: einar.heldal (at) gmail.com