Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Tuberkulosekoordinatorer i Norge - oversikt»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Tuberkulosekoordinatorer i Norge - oversikt

Artikkel

Tuberkulosekoordinatorer i Norge - oversikt

Adresser til tuberkulosekoordinatorer og faggruppe for multiresistent tuberkulose.

illustrasjonsfoto av en helsearbeider som fyller ut et skjema
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Adresser til tuberkulosekoordinatorer og faggruppe for multiresistent tuberkulose.


Regionale helseforetak skal ha tuberkulosekoordinatorer. Til støtte i tuberkulosearbeidet i Norge er det også opprettet en nasjonal tuberkulosekomite og en faggruppe for multiresistent tuberkulose.

Tuberkulosekoordinatorer i regionale helseforetak

Forskrift om tuberkulosekontroll pålegger de regionale helseforetakene å ansette tuberkulosekoordinatorer. De utgjør en viktig styrking av tuberkulosekontrollarbeidet i Norge. 

Det betyr at støtteapparatet styrkes uten at førstelinjen svekkes. Forskriften regulerer ikke antall koordinatorer som skal utpekes, eller hvilken kompetanse vedkommende skal ha. Oppgaver for de regionale tuberkulosekoordinatorene er:

  • å etablere behandlingsplan for den enkelte pasient sammen med pasienten, behandlende spesialist og kommunehelsetjenesten og koordinere videre oppfølging
  • bidra til at tuberkulosekontrollen fungerer i alle ledd, inklusiv at meldingssystemet fungerer
  • overvåke forekomsten av tuberkulose i regionen og delta i opplæring av personell
Adresseliste koordinatorer 

Navn/kontaktinfo

Arbeidssted

Adresse

Helse Sør-Øst 

Ane-Helene Stang
tlf: 67 96 81 50
e-post:

 

Akershus Universitets-
sykehus HF

Akershus Universitets-
sykehus HF
Boks 2

1478 Lørenskog

Hege Bjelkarøy
e-post:
tlf: 32 80 40 03
mobil: 99 29 57 37

Nina Eggen Lerbrekken
e-post:  
mobil: 90 84 59 86

 

Felles kontortelefon: 32 80 40 03

Tuberkulosekoordinatorene i Vestre Viken

Vestre Viken HF

Drammen sykehus

Ringerike sykehus 

Kongsberg sykehus

Bærum sykehus

Vestre Viken HF 
Drammen Sykehus
Med pol senter

3004 Drammen

www.vestreviken.no

Katarina M. Nordbakk
e-post:

mobil: 90 82 59 23

 

 

Sykehuset Innlandet HF
Elverum

Sykehuset Innlandet HF Elverum 

Kirkev. 31, 2413 Elverum

 

Wilma Hamstra
e-post:
mobil: 994 86 386

Sykehuset Østfold HF
Kalnes

 

Lungepoliklinikken,
Sykehuset Østfold HF
Postboks 300
1714 Grålum

Ida Marie Floberg
e-post:
tlf: 23 01 60 54
mobil: 992 16 411/ 468 78 881
faks: 23 01 60 40

 

Eline Hellen
e-post:
tlf: 22 11 77 93
mobil: 992 16 411 / 476 72 245
faks: 23 01 60 40

 

Oslo Universitets-
sykehus HF, Ullevål

 

Oslo Universitets-
sykehus HF, Ullevål
Lungemedisinsk avdeling
Pb 4956 Nydalen
0424 Oslo

 

Ellen Hvidsten
e-post:
mobil: 901 51 067

Sykehuset 
Vestfold HF

Sykehuset i 
Vestfold HF
Smittevernenheten 
Postboks 2168
3103 Tønsberg

Ellen Hvidsten
e-post: 
tlf: 35 00 44 34
mobil: 469 37 122 eller 
tlf: 35 00 41 31 lungepoliklinikken 

Sykehuset 
Telemark HF

Sykehuset i 
Telemark HF
Ulefossvn. 51
3710 Skien

Allma Jashari (i permisjon)
e-post:
tlf: 38 03 85 37

Astrid Morlandstø (vikar for Allma Jashari)
e-post:

Sykehuset 
Sørlandet HF, Kristiansand

Sørlandet sykehus 
Kristiansand HF
Serviceboks 416
4604 Kristiansand S

Helse Vest

Siri Lisbeth Gjesdal Årdal
e-post:
tlf: 415 30 521

Førde Sentral-
sjukehus

TB-koordinator
Helse Førde, 
Med Pol
Pb 1000
6807 Førde

 

Solfrid Johanne Gaard
e-post:
tlf: 52 73 25 78
sentralbord: 52 73 20 00 
mobil: 992 05 614 

Haugesund 
Sykehus

Haugesund Sykehus 
Helse Fonna
Postboks 2170
5504 Haugesund

Tone Louise Skorge
e-post: 
tlf: 51 51 94 19  
mobil: 478 98 221

 

Anne Kolstø
e-post: 
tlf: 51 51 92 84 
mobil: 478 98 221

Stavanger Universitets-
sykehus HF

 

Diagnosestasjonen
Stavanger Universitets-
sykehus HF
Postboks 8100
4068 Stavanger

Mette Øxnevad
e-post:
tlf: 55 97 40 50/74
mobil: 95 89 05 20
fax: 55 97 40 49

Haukeland Universitets-
sykehus HF

Lungepoliklinikk

PB 1400

Haukeland Universitets-
sykehus HF
5021 Bergen

Helse Nord

Tone Ovesen
e-post: 
tlf: 77 66 94 80

 

Renate Bendiksen
e-post:
tlf: 77 62 67 93

Universitets-
sykehuset Nord-Norge, Tromsø

Universitetssykehuset 
Nord Norge HF
Mikrobiologisk avdeling
Smittevernsenteret
Postboks 65
9038 Tromsø

Hege Lundmark
e-post: 


tlf: 78 96 99 45                                                                      mobil: 97 40 83 27

Hammerfest 
Sykehus HF

Hammerfest Sykehus
Sykehusveien 35

9616 Hammerfest

Anita Brekken
e-post:
tlf: 78 97 50 42
mobil: 93 48 71 54

Kirkenes 
Sykehus HF

Kirkenes sykehus
Finnmarksykehuset HF
Postboks 410
9900 Kirkenes

Ann-Cissel Furø
e-post: ann-cissel.furo@unn.no
tlf: 77 01 51 05
tlf ekspedisjon: 77 01 51 00

Universitets-
sykehuset Nord-Norge, Harstad

Lungepoliklinikken 
UNN - Harstad 
St Olavs gt. 70
9480 Harstad

Katrine Gjelle Hugaas
e-post: katrine.gjelle.hugaas@nordlandssykehuset.no
tlf: 75 57 10 98
47 90 34 47

Nordlands-
sykehuset HF,
Bodø

Medisinsk avdeling R3
Nordlandssykehuset HF
8092 Bodø

Sølvi Albrigtsen Hansen
e-post:

tlf: 913 48 941

Helgelands-
sykehuset HF, Sandnessjøen

Helgelandssykehuset, 
Sandnessjøen
Med poliklinikk
Prestmarkveien 1
Boks 613
8800 Sandnessjøen

Helse Midt

Eline Storvig
e-post:  
tlf: 991 066 51

 

Torhild Bjørge
e-post:
tlf: 991 066 51

St. Olavs 
hospital HF

St. Olavs hospital HF
Medisinsk klinikk
Avdeling for infeksjonssykdommer
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Malene Lie
e-post:
tlf : 74 09 73 58

 

Nina Berget
e-post:

Sykehuset Levanger HF

Sykehuset Levanger HF
Medisinsk poliklinikk
Postboks 333
7601 Levanger

Idun Bakke Liaskar
e-post:
tlf: 70 05 83 05 / 06/ 08

Helse Møre og Romsdal HF

Volda Sjukehus

Helse Møre 
og Romsdal HF
Volda Sjukehus
Med.pol
Kløvertunvegen 1
6100 Volda

Torunn Engås Enebakk
e-post:
tlf: 70 10 55 82

Helse Møre og Romsdal HF

Sykehuset 
Ålesund HF

Helse Møre 
og Romsdal HF
Ålesund Sjukehus 
6026 Ålesund

Cherryl Ørgesvik Johansen
e-post:
tlf: 71 12 22 34

Helse Møre og Romsdal HF

Molde 
Sjukehus 

Helse Møre 
og Romsdal HF
Molde Sjukehus
Med.pol./ Lungeseksjonen
Parkveien 84
6412 Molde 

 

Regionale tuberkulosekontrollprogram

Alle regionale helseforetak skal ha et eget program for tuberkulosekontroll, i følge tuberkuloseforskriften 2-4. Se regionale tuberkuloseprogram.

Faggruppe for multiresistens tuberkulose

Multiresistent tuberkulose er et økende problem globalt. De senere årene er det meldt mellom fire og åtte tilfeller per år i Norge. Behandlingen av multiresistent (MDR) tuberkulose (TB) er krevende, og det er viktig at den skjer i tråd med internasjonale og nasjonale anbefalinger.

Ifølge tuberkuloseforskriften er derfor behandlingen sentralisert til sykehus utpekt av de regionale helseforetakene. Disse sykehusene er Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) Tromsø, St Olavs hospital i Trondheim, Haukeland Universitetssykehus i Bergen og Oslo Universitetssykehus.

Alle tilfeller av multiresistent tuberkulose (MDRTB) blir rapportert til Faggruppen for multiresistent tuberkulose. Denne er utpekt og administrert av Folkehelseinstituttet. Faggruppen skal:

  • være et forum for erfaringsutveksling og kompetanseheving for pasientrettet arbeid med MDRTB i Norge
  • holde seg orientert om den internasjonale og nasjonale epidemiologiske situasjon for MDRTB
  • representere spisskompetanse innen diagnostikk, behandling og smittevern, og holde seg orientert om internasjonale anbefalinger på disse områdene
  • bidra til at gode nasjonale rutiner blir etablert og etterlevd

Faggruppen skal møtes minst én gang årlig, men problemkasus bør drøftes ved behov mellom møtene per telefon, e-post eller på annen hensiktsmessig måte.

Komiteen består av behandlingsansvarlig lege ved hvert regionsykehus, thoraxkirurg, barnelege, tuberkulosekoordinator og ansvarlig for referanselaboratoriet og tuberkuloseovervåkingen ved Folkehelseinstituttet, samt eventuelle andre eksperter. 

For ytterligere informasjon, kontakt tuberkulose@fhi.no

 

Historikk

17.04.2023: Oppdatert tuberkulosekoordinator Vestre Viken HF

11.04.2023: Oppdatert kontaktinformasjon Hammerfest sykehus

13.03.2023: Oppdatert tuberkulosekoordinator v/Volda sjukehus

01.03.2023: Oppdatert tuberkulosekoordinator v/Akershus Universitetssykehus.

08.02.2023: Oppdatert telefonnummer til Helgelands- sykehuset HF, Sandnessjøen.