Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Tiltak ved utbrudd av norovirus i barnehager, på hoteller og andre overnattingssteder»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Tiltak ved utbrudd av norovirus i barnehager, på hoteller og andre overnattingssteder

Artikkel

Tiltak ved utbrudd av norovirus i barnehager, på hoteller og andre overnattingssteder

Norovirus spres lett fra person til person på steder hvor det er mye folk. God håndhygiene minsker sjansen for å bli smittet og beskytter mot videre spredning av viruset og utbrudd.

håndvask.
håndvask.

Norovirus spres lett fra person til person på steder hvor det er mye folk. God håndhygiene minsker sjansen for å bli smittet og beskytter mot videre spredning av viruset og utbrudd.


Innhold på denne siden

De viktigste forbyggende tiltakene er grundig håndvask med såpe og vann og god toalett- og kjøkkenhygiene både hjemme, i barnehage, på overnattingssteder og restauranter. Høst og vinter er høysesong for omgangssyke som skyldes norovirusinfeksjoner.

Oppkast og diaré er vanlige symptomer på norovirusinfeksjon. Mer informasjon om norovirus og hvordan du kan forebygge smitte finnes i artikkelen Slik førebygger du omgangssjuke som kjem av norovirus

Ved mistanke om norovirusinfeksjon er det viktig at man raskt iverksetter tiltak for å hindre videre smittespredning. Vanlige tiltak er isolering av syke (for eksempel at barn i barnehage holdes hjemme og hotellgjester holder seg på rommet sitt).  Dessuten anbefales hyppig rengjøring med klorbaserte rengjøringsmidler og grundig håndvask.

Barnehager, hoteller og overnattingssteder bør melde fra til kommuneoverlegen ved mistanke om utbrudd.  Kommunelegen er ansvarlig for å gi råd og hjelp til hvordan man kan begrense utbrudd i kommunen. Den vanligste smitteveien er fra person til person, men norovirus kan også overføres via mat og/eller vann, og ved større utbrudd er det viktig at dette undersøkes med tanke på mulig kilde for smitten. Kommunelegen og Mattilsynets lokale avdeling samarbeider for å avklare hvilke undersøkelser som er nødvendige.

I barnehager

Hovedsymptomet ved norovirusinfeksjon hos barn er oppkast. Det kan være mange årsaker til at barn kaster opp eller har diaré. Ikke alle skyldes smittsomme sykdommer. Dersom det ikke er mistanke om noe smittsomt trenger heller ikke barnet holdes hjemme fra barnehagen.

Ved diaré, bløt avføring og/eller oppkast hos et barn i forbindelse med at man vet eller har mistanke om at omgangssyke/norovirus sirkulerer i barnehagen (for eksempel ved at både barn og voksne blir syke, at flere barn har samme symptom og liknende), bør barnet holdes hjemme i 48 timer etter at barnet har blitt symptomfri. Dette kan stoppe infeksjonen fra å spre seg videre og minsker risikoen for at barnet skal smitte andre barn og voksne i barnehagen. Norovirus skilles ut både i oppkast og diaré, og begge deler vil dermed kunne føre smitten videre. Dette bør kommuniseres tydelig til foreldre med barn i barnehagen, og gjerne skriftlig.

I barnehagen er det viktig med gode rutiner for hyppig håndvask med såpe og rennende vann ettersom alkoholbasert hånddesinfeksjon ikke virker godt nok mot norovirus.

Grundig håndvask bør utføres ofte av alle barn og voksne i barnehagen. Spesielt er håndvask viktig i forbindelse med toalettbesøk, samt før måltider eller ved håndtering av mat.

Ansatte som har vært syke med norovirus bør ikke delta i matlaging eller matservering i barnehagen før det har gått minst 48 timer etter symptomfrihet.

Rengjøring av stellebord, leker og fellesarealer i barnehagen:

Synlig søl (oppkast, avføring) tørkes opp med papirhåndkle og flaten rengjøres med vanlig rengjøringsmiddel før det tilslutt rengjøres med en bruksløsning av Klorin (1dl Klorin i 5 liter vann). Ta hensyn til om overflaten tåler klor. Ved all vask og rengjøring der man kan komme i kontakt med avføring/oppkast bør det benyttes engangsforkle og hansker. Dette skal legges i lukkede plastposer før de kastes og hender vaskes grundig straks utstyret er tatt av.

Ved oppkast dannes små aerosoler/dråper som inneholder virus, de kan sveve rundt og legge seg på møbler og overflater. Smitte kan skje ved at barn (eller voksne) tar på denne overflaten før de igjen putter fingrene i munnen.

Ved mistanke om norovirus:

 • Håndter oppkast/diare som smittefarlig og bruk hansker og forkle.
 • Brukte hansker, forklær og bleier skal legges i lukkede plastposer før de kastes. I etterkant bør det alltid gjennomføres grundig håndvask.
 • Tørk over toalett, vask, håndtak på vask, dørhåndtak, og andre berøringspunkter jevnlig med en bruksløsning av klor.
 • Hyppig rengjøring av stellebord og leker med en bruksløsning av klor.
 • Bruk engangsforklær og hansker ved bleiebytte.
 • Det må brukes separate kluter til hvert område og disse bør vaskes på 70 grader etter bruk. Bruk maskinens normal program, ikke kortprogram.
 • Dersom barn har blitt syke i barnehagen må de holdes borte fra felles lekerom. Slike fellesrom må rengjøres grundig, og spill og leker må tåle tilfredsstillende rengjøring (bruk for eksempel en bruksløsning av klorin).

Hoteller og andre overnattingssteder

Hoteller bør ha rutiner for håndtering av hendelser som inkluderer oppkast og avføring som potensielt smittefarlig og ha fokus på rengjøring og håndhygiene (metode, såpe og vann) generelt og spesielt ved hendelser som potensielt kan føre til spredning av sykdom.

Norovirus har et stort potensiale for videre spredning i miljø, og har vist seg være vanskelig å stoppe etter utbrudd på for eksempel cruisebåter eller hotell. Viruset er svært stabilt og kan overleve i flere uker i romtemperatur og enda lenger hvis de ligger beskyttet i inntørket oppkast eller i kaldt vann. Viruset har også potensiale for spredning ved støvsuging av områder hvor det finnes norovirus. Dette kan for eksempel være dersom oppkast er tørket inn i tepper.

Det er viktig å informere andre gjester om utbruddet og om hva de selv kan gjøre for å beskytte seg: Grundig håndvask bør utføres ofte av alle. Spesielt er håndvask viktig rett etter toalettbesøk, samt før måltider eller ved håndtering av mat.

Håndtering av syke gjester:

Syke gjester bør raskt identifiseres og bli bedt om å holde seg på rommet og ha begrenset omgang med andre gjester.

 • Få rikelig med drikke servert på rommet.
 • Kun benytte toalettfasiliteter på eget rom og ikke benytte fellesarealer.
 • Få tilbragt mat på rommet.
 • Syke barn må ikke få tilgang til felleslekerom for barn. Slike fellesrom må rengjøres spesielt godt, og leker og spill må tåle tilfredsstillende desinfisering med klor eller varmebehandling i oppvaskmaskin.

Rengjøring

Synlig søl (oppkast, avføring) tørkes opp med papirhåndkle og flaten rengjøres med vanlig rengjøringsmiddel før den tilslutt rengjøres med en bruksløsning av Klorin (1dl Klorin i 5 liter vann). Ta hensyn til om overflaten tåler klor. Ved all vask og rengjøring der man kan komme i kontakt med avføring/oppkast bør det benyttes engangsforkle og hansker. Dette skal legges i lukkede plastposer før de kastes og hender vaskes grundig straks utstyret er tatt av.

Ved oppkast dannes små aerosoler/dråper som inneholder virus, de kan sveve rundt og legge seg på møbler og overflater. Smitte kan dermed skje ved at man tar på denne overflaten og får viruset inn i munnen via fingrene for eksempel når man spiser.

 • Håndter oppkast/diare som smittsomt materiale og bruk hansker og forkle.
 • Brukte hansker og forklær skal legges i lukkede plastposer før de kastes. I etterkant bør det alltid gjennomføres en grundig håndvask.
 • Tørk over toalett, vask, håndtak på vask, dørhåndtak, og andre berøringspunkter regelmessig med faste tidsintervaller (for eksempel annenhver time) med bruksløsningen av klor.
 • Når en syk gjest har forlatt rommet rengjøres det som vanlig og i tillegg tørkes de deler av inventaret som regelmessig berøres som nattbord, sengelampe, dørhåndtak, vindushasper, bryter, vaskeservant og lignende av med bruksløsningen av klor.
 • Skift rengjøringskluter mellom hvert rom, og mellom ulike områder på hotellet (resepsjon, stue, konferanserom og liknende). Skift også vaskeutstyr som bøtter og liknende mellom hvert område.
 • Bruk separate kluter til hvert område og disse bør vaskes på 70 grader etter bruk. Bruk maskinens normal program, ikke kortprogram.
 • Kluter brukt til å vaske oppkast/diare må vaskes separat.
 • Inspiser jevnlig toaletter, andre fellesområder slik at søl kan oppdages og fjernes raskt.
 • Viruset har også potensiale for spredning ved støvsuging av områder hvor det finnes norovirus. Dette kan for eksempel være dersom oppkast er tørket inn i tepper eller møbelstoff, det anbefales derfor ikke å støvsuge affisert området etter at for eksempel oppkast er tørket inn i tepper eller stoffmøbler.
  • Steamvask på 70 grader, bør ikke tas i bruk før det er helt tørt.
  • Materiale som ikke tåler steamvask, rengjøres og bør settes bort i minst 14 dager.
 • Håndklær og sengetøy skal legges direkte i poser, og ikke legges på gulv.
 • Alt vaskbart materiale som sengetøy og håndklær plasseres i egne sekker som helst plasseres i forseglede plastposer. Tøyet bør vaskes på minst 70°C. Madrasser og møbler som ikke er tilsølt, luftes. Puter, dyner og tilsølte tepper bør vaskes på 70°C eller renses.
 • Svømmebasseng, badstuer og boblebad behandles og rengjøres etter gjeldende regler, se Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu med videre. Slike fasiliteter bør vurderes stengt inntil utbruddet er over og de er forskriftsmessig rengjort.
 • Nøkler desinfiseres daglig i klorløsning.

Mat og servering

Gjestene bør oppfordres til å vaske hendene godt før alle måltider.

Mat serveres på tallerken. Det bør ikke serveres mat fra buffet. Ulike personer bør ta seg av henholdsvis matservering og opprydding.

Kontroll og oppfølging av ansatte:

Personer som håndterer mat, bør ikke vende tilbake til arbeidet før 48 timer etter at oppkast og diaré har gitt seg.

Overnattingsstedet bør formidle kontakt med kommunehelsetjenesten. Det er kommunelegen som er ansvarlig for å gi råd og hjelp for å stoppe utbrudd i kommunen.

Referanser

 1. Norovirus og Sapovirus-enteritt - veileder for helsepersonell (FHI)
 2. Updated Norovirus Outbreak Management and Disease Prevention Guidelines (CDC)
 3. Prevention of norovirus infection in schools and childcare facilities, Technical Report (ECDC) PDF
 4. Guidance for the Management of Norovirus Infection in Cruise Ships (Health Protection Agency, UK) (PDF)