Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Utbrudd av sykdommer i utlandet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Utbrudd av sykdommer i utlandet

Artikkel

Utbrudd av sykdommer i utlandet - oversikt

Her presenteres fortløpende de viktigste nyhetene om økt forekomst og utbrudd av smittsomme sykdommer i ulike deler av verden. Oversikten omfatter de viktigste som har betydning for norske reisende, og ikke en total oversikt over utbrudd i ulike deler av verden. I tillegg kan sykdommer som omtales, være vanlig i land som ikke har utbrudd.

silhuetter av mennesker som går der de som er smittet har virus på kroppen sin
Illustrasjon: FHI

Her presenteres fortløpende de viktigste nyhetene om økt forekomst og utbrudd av smittsomme sykdommer i ulike deler av verden. Oversikten omfatter de viktigste som har betydning for norske reisende, og ikke en total oversikt over utbrudd i ulike deler av verden. I tillegg kan sykdommer som omtales, være vanlig i land som ikke har utbrudd.


Innhold på denne siden

Kolerautbrudd i flere land

03.11.2022 (oppdatering av notis 28.10.2019): Flere land i Afrika, Asia og Amerika har de siste månedene rapportert om kolerautbrudd. Det europeiske smitteverninstituttet angir at det rapporteres om pågående utbrudd i flere land, blant annet i Afghanistan, Bangladesh, den Demokratiske republikk Kongo, Etiopia og Nigeria, Libanon og Syria. WHO rapporterer også om pågående kolerautbrudd på Haiti, i Libanon og i Malawi. Risikoen for at reisende til områdene blir smittet er liten.

Reisende bør likevel være påpasselig med å bare bruke drikkevann kjøpt på flasker, også ved laging av isbiter og ved tannpuss. God håndhygiene med regelmessig vask er også viktig, særlig ved matlaging og etter toalettbesøk. Vaksinasjon kan være aktuelt for reisende som ikke vil ha tilgang på rent vann og som skal leve under dårlige hygieniske forhold. Les mer om sykdommen i Smittevernveilederens kapittel om kolera.

Pakistan – flom

Etter flommen i Pakistan i sommer har det vært en stor økning av sykdommer som smitter gjennom vann og via myggstikk. Det gjelder blant annet diaré, malaria og denguefeber. I tillegg er det pågående utbrudd av polio, meslinger og covid-19. Flommen har ført til ødeleggelse av infrastruktur som veier, helsevesen, vann- og avløpssystem.

Det er ekstra viktig å følge vanlige forholdsregler for å holde seg frisk ved reise, blant annet ved å beskytte seg mot insektsstikk og unngå ikke-desinfisert drikkevann, ved tvil bør man benytte flaskevann. Les mer i artikkelen Gode råd for god reise.

Denguefeber - utbrudd i Nepal

05.10.2022: Det rapporteres om utbrudd av denguefeber i Nepal. Regntiden skaper ideelle forhold for utvikling av mygglarver og øker risikoen for utbrudd av denne myggoverførte virussykdommen.  I tillegg rapporteres det om økende antall tilfeller av andre vektoroverførte (med insekter o.l.) infeksjoner, som japansk encefalitt og scrub typhus (kratt-tyfus).

Situasjonen gir ikke grunnlag for å fraråde reiser til Nepal, men reisende bør være nøye med å beskytte seg mot myggstikk. Folkehelseinstituttet får hvert år meldinger om personer som er smittet med denguefeber i Asia.

Utbrudd av ebolasykdom i Uganda

03.10.2022: WHO og helsemyndighetene i Uganda har i september 2022 meldt om et utbrudd av ebolasykdom. Utbruddet vokser, og det er meldt om tilfeller i flere regioner. Helsemyndighetene i Uganda forventer flere syke og følger opp nye tilfeller med isolasjon, smittesporing og andre tiltak for å motvirke videre smittespredning. Det finnes ikke vaksine mot denne varianten av ebolavirus. Det er ikke grunnlag for å fraråde reiser til Uganda, men det anbefales generelt å unngå unødvendige reiser inn i område der det pågår ebolautbrudd. Les mer på temasiden Ebola.

Denguefeber i Frankrike

19.09.2022 oppdatert 6.10.2022: I 2022 er det meldt om flere utbrudd av denguefeber i det sørlige Frankrike. Utbruddene har vært i departementene Pyrenées-Orientales (Perpignan), Haute-Pyrenées (Andrest og Rabastens), Haute-Garonne (Salvetat saint Gilles), Var (Fayence) og Alpes-Maritimes (St Jeannet, Gattières, Gaude).  

Siden 2010 er det meldt om enkelttilfeller og små utbrudd av denguefeber i Frankrike og enkelte andre land rundt Middelhavet i myggsesongen fra juni til november. Asiatisk tigermygg (Aedes albopictus) kan overføre denguevirus og gi opphav til mindre utbrudd, og myggen finnes i flere land i Europa.

Situasjonen gir ikke grunnlag for å fraråde reiser til Frankrike, men reisende bør være nøye med å beskytte seg mot myggstikk i berørte områder. Man bør også være oppmerksom på denguefeber ved typiske symptomer etter opphold i disse områdene. Les mer om sykdommen og råd om hvordan unngå myggstikk i Smittevernveilederens kapittel om denguefeber.

Et tilfelle av vaksinederivert polio type 2 i staten New York, USA 

26.07.2022 rapporterte WHO om et tilfelle av vaksinederivert polio type 2 (cVDPV2) i Rockland County, i staten New York, USA, påvist hos en voksen person som utviklet lammelser. Personen var uvaksinert. Forsterket overvåkning har i ettertid avdekket funn av tilsvarende poliovirus i kloakken i samme område.  

Oral poliovaksine, som vaksineviruset (cVDPV2) utvikler seg fra, brukes ikke lenger i USA.  Det siste tilfellet av lammelser forårsaket av vilt poliovirus i USA var i 1979, og siste importerte vaksinederiverte poliotilfelle i USA var i 2005.  

Så selv om det er ukjent hvor viruset opprinnelig kommer fra, stammer det trolig fra noen som er vaksinert med oral poliovaksine i utlandet. Beslektede virus er også nylig påvist i kloakken i London, uten at sykdomstilfeller er påvist. Slektskap mellom påviste funn taler for vaksinevirussirkulasjon over landegrenser i forbindelse med reising.  

Polio smitter ved kontaktsmitte (fekal-oral) fra person til person og gir i de fleste tilfeller lette symptomer som feber, luftveissymptom, muskelsmerter eller kvalme og oppkast. Hos en liten andel (ca. 1 av 1000 i småbarnsalder og 1 av 100 i voksen alder) opptrer alvorligere sykdom med hjernehinnebetennelse og/eller lammelser.  

I en befolkning med høy vaksinedekning er risikoen for å bli syk med polio liten. I   undervaksinerte befolkningsgrupper er det derimot en risiko for at orale-vaksinevirus kan sirkulere. Viruset vil da etter hvert bli mer virulent og gi høyere risiko for sykdom. Det rapporteres om lav vaksinasjonsdekning i Rockland County og vaksinasjonskampanjer er igangsatt.  

Generelt anbefales revaksinasjon med poliovaksine til voksne hvert tiende år og det er det viktig å sørge for oppdatert polio-vaksinering ved reiser til utlandet, spesielt ved reiser til land med forekomst av poliotilfeller.  

Utbrudd av vestnilfeber i Sør-Europa

12.08.2022: Det er et utbrudd av vestnilfeber i flere land i Sør-Europa. Flest tilfeller er rapportert fra områdene rundt Posletten i Italia (regionene Veneto, Emiglia Romana, Lombardia og Piedmonte), Hellas og Serbia. Siden 2008 er det årlig rapport vestnilfeber fra dette området, men årets utbrudd startet tidligere enn vanlig og antallet tilfeller nærmer seg toppåret 2018.

Det finnes ingen spesifikk behandling for sykdommen, og den kan gi alvorlig sykdom hos enkelte, oftere hos eldre. Reisende til området bør beskytte seg mot myggstikk under oppholdet. Viruset kan overføres ved blodoverføring og reisende som har vært i områder med vestnilfeber kan ikke gi blod før minimum 28 dager etter utreise fra området Les mer om sykdommen i Smittevernveilederens kapittel om vestnilfeber.

Utbrudd av Krim-Kongo hemoragisk feber i Irak

27.06.2022: Det er et pågående utbrudd med Krim-Kongo hemoragisk feber i Irak. Det er også meldt om enkelte tilfeller i Iran. Sykdommen skyldes et virus som kan smitte mellom dyr og mennesker, og er en febersykdom som kan gi feber og influensalignende symptomer. I alvorlige tilfeller sees blødninger i hud, fra kroppsåpninger og andre organer. Av de som blir syke, er dødeligheten angitt til mellom 20 og 40%.

Viruset overføres til mennesker gjennom flåttbitt, men kan også smitte med direkte kontakt med smittede dyr og mennesker. I dette utbruddet er det særlig personer som omgås husdyr (kuer, sauer, dromedarer og lignende) som har blitt smittet. Det er risiko for smitte i hele landet, men flest tilfeller er rapportert fra sørøst. Reisende bør beskytte seg mot flåttbitt, unngå kontakt med husdyr og deres kroppsvæsker, samt inntak av upasteuriserte melkeprodukter og rått kjøtt. Se Crimean-Congo Hemorrhagic Fever – Iraq, WHO.

Utbrudd av apekopper

25.05.2022: Det europeiske smitteverninstituttet, ECDC, rapporterte i mai 2022 om tilfeller av apekopper i flere europeiske land uten tilknytning til reise i områder i Afrika hvor sykdommen forekommer. Apekopper er utbredt i Sentral- og Vest-Afrika, og det er særlig rapportert tilfeller fra Den demokratiske republikken Kongo og Nigeria. Sykdommen er vanligvis selvbegrensende og karakteriseres av vannkoppelignende utslett og feber. Hittil er mange av tilfellene blant unge menn og menn som har sex med menn (MSM).

Utbrudd av vaksinederivert polio type 3 i Israel

29.03.2022: WHO rapporterer om et utbrudd av vaksinederivert polio type 3 (cVDPV3) i Jerusalem, Israel. Polio ble først påvist 7.mars hos et uvaksinert barn med nyoppståtte lammelser. Det pågår utvidet testing for polio for å kartlegge omfanget av utbruddet. Samme virustype er funnet i kloakken i Jerusalem og Bethlehem i tidsrommet september 2021 til februar 2022. Polio smitter ved kontaktsmitte (fekal-oral) fra person til person, men også nærdråpesmitte ved hosting kan forekomme.

Vaksinasjonsdekningen i Israel er høy, likevel finnes det uvaksinerte befolkningsgrupper, dermed vurderes risikoen for videre smitte innad i landet som moderat. Vaksinasjonskampanjer er iverksatt i Jerusalem for barn mellom 6 uker og 10 år. Risikoen for eksport av polio til andre land anses som lav. WHO fremhever at det er viktig å sørge for oppdatert polio-vaksinering ved reiser til Israel. Les mer om polio på nettsidene Poliovaksinasjon ved opphold i land med polioutbrudd.

Utbrudd av Japansk encefalitt i Australia

24.03.2022: Australske helsemyndigheter rapporterer om et pågående utbrudd av japansk encefalitt i Australia. Japansk encefalitt regnes som endemisk* i Northern Territory og den nordlige delen av Queensland, men har nå også blitt påvist i regionene Victoria, New South Wales, og South Australia. Japansk encefalitt gir hos de fleste asymptomatisk eller mild infeksjon, men om lag 1 av 250 utvikler encefalitt.

Viruset smitter via mygg. God beskyttelse mot myggstikk, med dekkende klær og myggmiddel er derfor et viktig forebyggende tiltak. Risiko for smitte er først og fremst forbundet med opphold av lengre varighet utenfor urbane strøk, og ved slike opphold bør vaksinasjon vurderes. For mer informasjon, se japansk encefalitt og andre myggoverførte encefalitter og japansk encefalittvaksine.

Utbrudd av leptospirose i et område i Frankrike

Gjennom meldingssystemet til det europeiske smitteverninstituttet ECDC har vi fått informasjon om et pågående utbrudd av leptospirose i Occitaine regionen i Frankrike. Alle de smittede har drevet med kanopadling eller svømming i elvene Argenssous og Vicdessos og dette er antatt felles smittested. Vi ber derfor reisende som oppholder seg i området å være oppmerksomme på mulig smittefare ved nærkontakt med vann.

Leptospirose forårsakes av spiralbakterien Leptospira interrogans som er i familie med spiroketer. Reservoar for bakterien er vanligvis gnagere, men også hunder, gris, storfe, hest og pinnsvin kan være reservoar for enkelte serotyper. Mennesker smittes vanligvis ved kontakt med vann, f.eks. kloakkvann og badevann som er forurenset med dyrs urin. Bakterien penetrerer hud og kan også svelges med forurenset vann ved bading. For ytterligere informasjon se Leptospirose (fhi.no)

Utbrudd av vestnilfeber i Spania

24.08.2020: Spania melder om et utbrudd av vestnilfeber i områdene rundt Coria del Río og La Puebla del Río i Sevilla-provinsen i Andalucia. Det har tidligere vært utbrudd av vestnilfeber blant hester i våtmarksområdet rundt elven Guadalquivir, men dette er første gangen Spania har et større utbrudd av sykdommen blant mennesker.

Det finnes ingen spesifikk behandling for sykdommen, og den kan gi alvorlig sykdom hos enkelte, oftere hos eldre. Reisende til området bør beskytte seg mot myggstikk under oppholdet. Viruset kan overføres ved blodoverføring og reisende som har vært i Sevilla-provinsen kan ikke gi blod før minimum 28 dager etter utreise fra området. Les mer om sykdommen i Smittevernveilederens kapittel om vestnilfeber.

Utbruddet av koronavirus 

13.6.2022: Reiseråd knyttet til koronavirus:

Utbrudd av meslinger på flere øygrupper i Stillehavet

9.1.2020 (oppdatering av notis 17.12.2019): Utbrudd av meslinger på Samoa, Tonga, Fiji, Australia, New Zealand, og Filippinene gjør at stillehavsøyene Amerikansk Samoa, Salomonøyene, Marshalløyene og Tokelau har innført krav til gjennomgått meslingvaksinasjon eller meslinginfeksjon for visse besøkende. Bakgrunnen for tiltaket er en lav vaksinasjonsdekning og at befolkningen i disse øystatene er sårbar for spredning av meslinger dersom sykdommen introduseres.

Besøkende som ikke kan dokumentere dokumentere at der er vaksinert eller har gjennomgått meslinger, kan kan bli nektet innreise. Reisende bør sette seg inn i kravene fra lokale helsemyndigheter. Les mer om reiseråd i MMR-vaksine før reisen?  og om sykdommen i Smittevernveilederens kapittel om meslinger

Meslinger på Samoa

16.12.2019 (oppdatering av notis 28.11.2019): Det pågår et utbrudd med meslinger på øygruppen Samoa i Stillehavet. Det er meldt om ca 5000 tilfeller av meslinger, hvorav 72 dødsfall. Årsaken til utbruddet er lav vaksinasjonsdekning i befolkningen. På Samoa anslår WHO at vaksinasjonsdekningen i 2018 var 31 %. Det er igangsatt vaksinering av befolkningen på øya, og nasjonale myndigheter får bistand fra bl.a. WHO og UNICEF. Et team fra Norge bidrar til å håndtere utbruddet og til klinisk arbeid. Reisende anbefales å være vaksinert mot meslinger.

Resistent tyfoidfeber i Pakistan

22.10.2019: Pakistan har siden 2016 hatt en vedvarende økning i antall tilfeller av utvidet multiresistent tyfoidfeber, såkalt XDR S.Typhi (extensively drug-resistant Salmonella Typhi). Disse bakteriene kan ikke behandles med de vanlige medikamentene som brukes mot tyfoidfeber. Hittil er det påvist 10 365 tilfeller av XDR S.Typhi i Pakistan, hvor Sindh-provinsen, og storbyene Karachi og Hyderabad er spesielt rammet.

Det europeiske smitteverninstituttet ECDC melder om tilfeller av XDR S.Typhi hos europeiske reisende som har blitt smittet i Pakistan. I Norge smittes om lag 10 – 20 personer av tyfoidfeber årlig, de aller fleste etter reise til Pakistan eller India. Spesielt reisende som skal på besøk hos familie og venner i Pakistan bør vurdere vaksine mot tyfoidfeber før avreise. For øvrig bør alle reisende ha god mat- og håndhygiene under oppholdet.

Les om tyfoidvaksine i vaksinasjonsveilederen og om tyfoidfeber i smittevernveilederen

Les om tilfeller av XDR S.Typhi hos europeiske reisende

Gulfeber i Nigeria

02.10.2019: WHO varsler om et pågående utbrudd av gulfeber i Nigeria, hvor spesielt Yankari nasjonalpark i delstaten Bauchi er rammet. Siden 2017 har Nigeria hatt flere utbrudd av gulfeber, og det har vært meldt om tilfeller fra hele landet. Det er ikke grunnlag for å fraråde reiser til Nigeria.

Alle som reiser til Nigeria må fremlegge vaksinasjonssertifikat for gulfeber ved innreise. Én dose av vaksinen er tilstrekkelig til å gi langvarig beskyttelse og må tas minst en uke før avreise. Reisende bør også beskytte seg mot myggstikk. Les mer om gulfeber i smittevernveilederen og om gulfebervaksine i vaksinasjonsveilederen.

Tularemi (harepest) i Sverige

16.09.2019: De svenske folkehelsemyndighetene rapporterer om økt antall tilfeller av tularemi i år. Hittil i år er det meldt over 800 tilfeller som overgår det forrige toppåret 2015 hvor det ble rapportert 792 tilfeller. Flest tilfeller rapporteres fra regionene Dalarna og Gävleborg, men også enkelte områder i Norrland har flere tilfeller enn vanlig.

Det er særlig personer som ferdes i naturen som er utsatt for smitte. I Sverige er myggstikk den vanligste smittemåten for tularemi, og reisende til disse områdene bør beskytte seg mot insektstikk ved å bruke langermede skjorte/genser, lange bukser og insektmiddel. Sykdommen kan også smitte via inntak av forurenset vann eller ved kontakt med smittede dyr. 

Les mer om tularemi (harepest) hvordan beskytte seg:

Om utbruddet i Sverige:

Denguefeber- utbrudd mange asiatiske land

08.08.2019, oppdatert 31.10.2019: Det rapporteres om store utbrudd av denguefeber i mange asiatiske land. Regntiden skaper ideelle forhold for utvikling av mygglarver og øker risikoen for utbrudd av denne myggoverførte virussykdommen. Spesielt fra Pakistan, Bangladesh, Filippinene, Thailand og Sri Lanka rapporteres det om mye denguefeber.

Situasjonen gir ikke grunnlag for å fraråde reiser til noen land, men reisende bør være nøye med å beskytte seg mot myggstikk i berørte og andre asiatiske land. Folkehelseinstituttet får hvert år meldinger om personer som er smittet med denguefeber i Asia.  Les mer om sykdommen og råd om hvordan unngå myggstikk  i Smittevernveilederens kapittel om denguefeber

Denguefeber Honduras

08.08.2019: Honduranske myndigheter melder om et stort dengueutbrudd i landet, det største på over 50 år. Hittil i år er det meldt mer enn 28000 tilfeller i hele landet med 54 dødsfall. Flest tilfeller er meldt fra regionene Cortés og Yoro. Myndighetene har erklært en nasjonal krise i landet og iverkesatt tiltak for å redusere myggbestanden.

Det er også rapportert øking av denguefebertilfeller i nabolandene Guatemala, El Salvador og Nicaragua. Situasjonen gir ikke grunnlag for å fraråde reiser til Honduras eller nabolandene, men reisende bør være nøye med å beskytte seg mot myggstikk ved opphold i området. Les mer om sykdommen og råd om hvordan unngå myggstikk i Smittevernveilederens kapittel om denguefeber

Gulfeber Brasil

16.04.2019: Det er på nytt oppblussing av gulfeber i Brasil, særlig i delstatene Sao Paulo og Parana. Alle som skal oppholde seg i landet, med unntak av nordøstre delen av landet, anbefales å vaksinere seg mot sykdommen. Gulfeberutbrudd har rammet Brasil hvert år siden 2016. Med unntak av nordøstlige deler, er det risiko for gulfeber i hele landet. Dette inkluderer også storbyer. Situasjonen gir ikke grunnlag for å fraråde reiser til Brasil. Les mer om sykdommen i Smittevernveilederens kapittel om gulfeber

Meslinger USA

13.02.2019: Det pågår et meslingutbrudd i flere stater i USA. I 2018 ble det rapportert om flere tilfeller enn på mange år, og det ser ut til å fortsette i 2019 med over 100 rapporterte tilfeller meldt inn til helsemyndighetene fra ti ulike stater de første fem ukene av året. De fleste tilfellene bor i statene Washington og New York. Majoriteten av de smittede er uvaksinerte barn i miljøer med lav vaksinasjonsdekning. Les mer om reiseråd her: MMR-vaksine før reisen?  og om sykdommen i Smittevernveilederens kapittel om meslinger

Chikungunyavirus-utbrudd Thailand

27.12.2018: Ulike media melder om et raskt økende rapporterte tilfeller av Chikungunyavirus-infeksjon i den sørlige Songkhla-provinsen på grensen mot Malaysia. Chikungunyavirus forekommer normalt i Thailand, men de siste ukene er det meldt over tusen nye tilfeller i den aktuelle provinsen. Reisende til Thailand  bør som alltid beskytte seg mot myggstikk under oppholdet. Les mer om sykdommen i Smittevernveilederens kapittel om  Chikungunyavirus-sykdom.

Hantavirusutbrudd Sør- og Mellom Amerika

06.12.2018, oppdatert 31.03.2022: Enkelttilfeller og utbrudd av hantavirusinfeksjoner påvises jevnlig i ulike land på det amerikanske kontinent. De fleste tilfellene er såkalt hantaviruspulmonar syndrom som kan gi alvorlig sykdom. Tilfeller er meldt fra Argentina, Fransk Guyana (Tonate-Macouria, Remire-Montjoly og Iracoubo) og Panama, men landoversikten er ikke uttømmende.

Viruset smitter ved inhalasjon av aerosoler med virus fra inntørkete ekskrementer fra gnagere, og det er spesielt personer som ferdes utenfor urbane strøk som er utsatt. Det anbefales at reisende som drar på camping / fotturer i disse områdene unngår kontakt med gnagere og gnagerekskrementer. Les mer om forebyggende tiltak og sykdommen i Smittevernveilederens kapittel om hantavirusinfeksjoner.

Rabies Sarawak, Malaysia

17.11.2018, oppdatert 8.8.19: Det er rapportert flere tilfeller av rabies hos mennesker i den malayiske delstaten Sarawak på øya Borneo. Fra juli 2018 til juni 2019 er det påvist 19 tilfeller av rabies hos mennesker som er blitt bitt av dyr, vanligvis hunder. Reisende til området bør som alltid unngå kontakt med hunder og andre dyr under opphold i rabiesområder. Dersom man blir bitt eller kloret av dyr bør man snarest oppsøke helsetjenesten på stedet for å få vaksine og ev. immunglobulin. Les mer om sykdommen i Smittevernveilederens kapittel om rabies.

Ebolautbrudd i Den Demokratiske republikk Kongo 

02.08.2018, oppdatert siste gang 8.8.19: Ebolautbruddet i provinsene Nord-Kivu og Ituri på grensen mot Uganda. Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte 17. juli 2019 at ebolautbruddet i landet er en internasjonal folkehelsekrise. Det er ikke grunnlag for å fraråde reiser til Den Demokratiske republikk Kongo, men det anbefales generelt å unngå unødvendige reiser inn i område der det pågår ebolautbrudd. Les mer om om sykdommen i Smittevernveilederen kapittel om ebolainfeksjon. 

Lassafeber Nigeria

01.03.2018, oppdatert 03.01.2019 og 8.8.19: Siden januar 2017 er det vært utbrudd lassafeber i store deler av Nigeria. I perioden 1.1.- 14.7.2019 er det meldt over 3000 mistenket tilfelle hvorav 622 er bekreftet, med 140 dødsfall. Lassafeber er en blødningsfeber som forekommer i mange vestafrikanske land, og i Nigeria forekommer det utbrudd nærmest årlig. 

Reisende til Nigeria bør unngå kontakt med smågnagere og avføring og urin fra disse. Matvarer bør alltid oppbevares i bokser eller kontainere for ikke å bli forurenset med gnagerurin eller -avføring. Det er som alltid viktig å ha en god håndhygiene ved utenlandsreiser. Helsepersonell som arbeider i området bør være nøye med adekvat beskyttelsesutstyr ved kontakt med pasienter. Les mer om sykdommen i Smittevernveilederens kapittel om hemoragiske febre

Denguefeber Réunion

04.04.2018, oppdatert siste gang 8.8.19: Den økte forekomsten av denguefeber på øya Réunion, som er en fransk oversjøisk region i Indiahavet, fortsetter også i 2019. Sykdommen forekommer normalt sporadisk på hele øya. Reisende bør være nøye med myggstikkbeskyttelse hele døgnet da myggen som overfører denguefeber også biter på dagtid. Les mer om sykdommen og reiseråd i Smittevernveilederens kapittel om denguefeber.  Det europeiske smittevernsenteret har utarbeidet en oppdatert risikovurdering for situasjonen på Réunion: Rapid risk assesment: Dengue outbreak in Réunion    

Rabies Thailand

16.03.2018: Det er rapportert flere tilfeller av rabies blant dyr enn vanlig i Thailand. Det er også meldt om tre tilfeller hos mennesker som er blitt bitt av hunder med rabies. Reisende til Thailand bør som alltid unngå kontakt med hunder og andre dyr under opphold i rabiesområder. Dersom man blir bitt av dyr bør man snarest oppsøke helsetjenesten på stedet for å få vaksine og ev. immunglobulin. Les mer om sykdommen i Smittevernveilederens kapittel om rabies

Kolera- og difteriutbrudd Jemen

27.12.17, oppdatert 30.8.18 og 9.8.19. Situasjonen med bl.a. mangel på helsetjenester og infrastruktur har medført større utbrudd av kolera og difteri i hele Jemen. Siden kolerautbruddet staret i oktober 2016 er det per 18.8.2018 er rapportert over 1,1 millioner mistenkte tilfeller av kolera i landet. Det er også rapportert mange tilfeller av difteri i landet, hovedsakelig hos barn under 5 år. Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i Jemen.

Nordmenn som befinner seg i Jemen oppfordres til å forlate landet. Personer som likevel skal oppholde seg og arbeide i området anbefales å tilse at de er vaksinert mot difteri samt å bare bruke drikkevann på flasker også ved laging av isbiter og ved tannpuss. God hygiene med regelmessig vask er også viktig.  Boostervaksinasjon mot difteri av voksne som tidligere er grunnvaksinert er aktuelt når det er gått 10 år eller mer siden forrige vaksinedose. For mer informasjon og reiseråd se  Smittevernveilederens kapittel om difteri og Smittevernveilederens kapittel om kolera.

Tidligere rapporterte utbrudd

 • 14.06.2019 ble det rapporterte thailandske helsemyndigheter at årets denguesituasjon var en epidemi. Det har de siste årene vært observert en til dels kraftig økning i antall tilfeller denguefeber i mange land i Sørøst-Asia.
 • 20.05.2019 ble det rapportert et utbrudd av legionærsykdom i østre Flandern i Belgia. Tilsammen 32 syke ble diagnostisert. Kilden var antatt  være et forurenset kjøletårn.
 • 10.01.2019: I oktober 2018 ble det meldt om et større utbrudd av meslinger i Madagaskar. Vaksinasjonsdekningen i landet har ligget omkring 60 % de siste årene.
 • 09.11.2018 ble det rapportert et utbrudd av rubella (røde hunder) i Japan, hovedsaklig i Kantoregionen, som inkluderer Tokyo. De fleste tilfellene var hos menn over 30 år. Forrige landsomfattende rubellaepidemi i Japan var 2012-2013.
 • 1.10.2018 ble det rapportert et utbrudd av leptospirose i Golanhøydene på grensen mellom Israel og Syria knyttet til forurenset vann. Det ble rapport om mer enn 600 mistenkte tilfeller.
 • 01.10.2018 ble det rapportert om et utbrudd av apekopper i Nigeria. Utbruddet fortsatt også i 2018 hvor det ble meldt 45 bekreftede og 114 mistenkte tilfeller. Det ble påvist to tilfeller av sykdommen hos reisende fra Nigeria til Storbritannia.
 • 13.09.2018 rapporterte italienske myndigheter om 23 bekreftede tilfeller og ett dødsfall i utbruddet av legionærsykdom i provinsen Brescia som har pågått siden begynnelsen av september. Kilden for utbruddet var antatt et forurenset kjøletårn.
 • 30.8.2018 ble det rapportert om at det siden september 2017 har pågått et hepatitt E-utbrudd i Nambia, inkludert i hovedstadsområdet Windhoek. Flere tusen tilfeller ble rapportert, inkludert 20 dødsfall. 
 • 16.08.2018 rapporterte Det europeiske smittevernsenteret (ECDC) om et rekordhøye tall for meldte tilfeller av vestnilfeber i mange europeiske land. Fram til sesongen var slutt desember 2018 ble det rapportert 1503 tilfeller fra 11 EU-land.
 • 14.06.2018 ble det rapportert et tilfelle av et barn med lammelser som kunne skyldes poliovirus som stammer fra levende poliovirusvaksine. Dette ble senere avkreftet. Venezuela har fallende dekning av flere vaksiner på grunn av den pågående krisen i landet, deriblant for poliovaksine. Det er derfor fortsatt viktig at alle som reiser til Venezuela er tilstrekkelig vaksinert også mot polio, samt andre grunnvaksiner og aktuelle reisevaksiner.
 • 22.05.2018 rapporterte indiske helsemyndigheter om et utbrudd av nipahvirusinfeksjon i Kozikhode-distriktet i den indiske delstaten Kerala. Det er de siste årene rapport mindre utbrudd av sykdommen i Bangladesh og India. Lokale helsemyndigheter fikk raskt situasjonen under kontroll og utbruddet spredte seg ikke videre. Det ble meldt om 17 dødsfall under utbruddet.
 • 22.05.2018 ble det rapportert et utbrudd av meslinger i Brasil med flest tilfeller i statene Amazonas og Roraima
 • 09.05.2018 rapporterte Verdens helseorganisasjon og kongolesiske helsemyndigheter om et utbrudd av ebolavirussykdom i distriktene Bikoro, Iboko og Wangata i Equateur-provinsen i Den Demokratiske republikk Kongo. Utbruddet ble erklært over 25.7.18. Totalt ble det rapportert 53 tilfeller av sykdommen hvorav 29 dødsfall.  
 • 01.02.2018 ble det rapport utbrudd av bakteriesykdommen listeriose i Sør-Afrika. Utbruddet startet i januar 2018 og involverte nærmere 1000 bekreftede tilfeller. Kilden til utbruddet var et kjøttprodukt kalt “Polony” som ble distribuert i hele landet og i andre afrikanske land.
 • 19.01.2018 ble det rapportert et utbrudd av virussykdommen hepatitt E i Namibia, inkludert i hovedstadsområdet Windhoek. Risikoen for smitte til turister var liten, men ved reiser til området med hepatitt E-utbrudd er god mathygiene og å unngå ikke-desinfisert drikkevann viktig. Dette gjelder spesielt for gravide.
 • 19.01.2018 ble det rapportert et utbrudd av denguefeber i Senegal, inkludert hovedstaden Dakar.
 • 27.12.2017 ble det rapportert om utbrudd av difteri i Indonesia som skyldes lav vaksinedekning i befolkningen. Flest tilfeller ble meldt fra provinsene Banten, Østre og vestre Java, Bangka-Belitung, Jambi og Lampung, samt Jakarta. 
 • 26.12.2017 ble det meldt om et meslingutbrudd med utgangspunkt i Gøteborg. I perioden 10.12.2017 til medio januar 2018 ble det meldt totalt 28 tilfeller.
 • 22.12.2017 ble det rapportert utbrudd av denguefeber i områder ved Rødehavskysten i Egypt, også blant turister. Tilfeller ble særlig rapportert fra byene El-Quasir, Safaga og Hurghada. 
 • 21.12.2017 ble det rapportert utbrudd av difteri blant Rohingya-flyktninger i Cox’s Bazar i Bangladesh. I perioden  8.11.17 til 11.1.18 ble det rapportert 31 dødsfall og 3954 mistenkte difteritilfeller blant flyktningene. 
 • 01.12.2017 ble det rapportert et utbrudd av gulfeber i Nigeria som fortsatte også i 2018. Gulfeber er endemisk i landet. 19.10.2017 ble det rapportert at 18 turister som har oppholdt seg i og området rundt byen Palma Nova på Mallorca hadde utviklet legionellasykdom. Utbruddet omfattet etterhvert 27 tilfeller med ett dødsfall, de fleste av de syke var britiske turister. Smittekilden var et massasjebad på et hotell i området.
 • 28.09.2017 ble det meldt om et utbrudd av pest på Madagaskar. Pestsituasjonen på øya er nå tilbake på et normalt nivå. Reisende til landet bør fortsatt følge anbefalte forholdsregler for å unngå å bli smittet med pestbakterien. 
 • 28.9.2017 meldte det europeiske smittevernsenteret (ECDC) at flere var blitt smittet med malaria i områder i Hellas og på Kypros. Reisende til disse områdene ble anbefalt å være nøye med myggstikkbeskyttelse.
 • 25.9.2017 rapporterte italienske helsemyndigheter om et utbrudd  av chikungunyavirus-sykdom i regionene Lazio (som også inkluderer Roma) og Calabria. Dette var andre gangen Italia opplevede et utbrudd av sykdommen.  Etter at myggsesongen i de aktuelle områdene var over i januar 2018 var det liten risiko for smitteoverføring av viruset.
 • 15.9.2017 ble det rapportert økning av malariatilfeller i hovedstaden, Praia, på Santiago-øya på Kapp Verde. Siden den gang anbefales forbyggende malariamedisin i tillegg til god myggstikkbeskyttelse ved reiser til området.
 • 13.09.2017 ble det rapportert om økt forekomst av denguefeber på hele Sri Lanka.

Historikk

03.11.2022: Lagt inn liten oppdartering om kolerautbrudd i flere land - lagt til Libanon og Syria.

28.10.2022: Oppdatering av notisen om kolerautbruddet i flere land.

13.06.2022: Oppdatert avsnitt om utbrudd av Japansk encefalitt i Australia.

31.03.2022: Endringer i avsnitt "Hanatavirusutbrudd Sør- og Mellom Amerika".