Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Utbrudd av sykdommer i utlandet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Utbrudd av sykdommer i utlandet

Artikkel

Utbrudd av sykdommer i utlandet - oversikt

Her legger vi fortløpende ut nyheter om økt forekomst og utbrudd av smittsomme sykdommer i ulike deler av verden. Oversikten omfatter de viktigste som har betydning for deg som norsk reisende, og ikke en total oversikt over utbrudd i ulike deler av verden. I tillegg kan sykdommer som står omtalt her, være vanlig i land som ikke har utbrudd.

silhuetter av mennesker som går der de som er smittet har virus på kroppen sin
Illustrasjon: FHI

Her legger vi fortløpende ut nyheter om økt forekomst og utbrudd av smittsomme sykdommer i ulike deler av verden. Oversikten omfatter de viktigste som har betydning for deg som norsk reisende, og ikke en total oversikt over utbrudd i ulike deler av verden. I tillegg kan sykdommer som står omtalt her, være vanlig i land som ikke har utbrudd.


Innhold på denne siden

Utbrudd av Marburg virussykdom i Tanzania

22.03.2023: WHO og Africa CDC meldte 21. mars 2023 om et utbrudd av Marburg virussykdom (MVD) i Kagera-regionen i den nordvestlige delen av landet. Området ligger mot Victoriasjøen og grenser til Uganda i nord, Rwanda i vest og Burundi i sørvest. Utbrudd og sporadiske tilfeller av MVD er tidligere rapportert fra Angola, den Demokratiske Republikk Kongo, Kenya, Sør-Afrika, Uganda, Guinea og Ghana. Dette er det første utbruddet i Tanzania. Helsemyndighetene i Tanzania følger opp nye tilfeller med isolasjon, smittesporing og andre tiltak for å motvirke videre smittespredning. Både Africa CDC og WHO bistår landet i håndteringen, i tillegg til å vurdere risiko for nabolandene.

Marburgvirus er beslektet med ebolavirus, det smitter på samme måte (ved kontakt med kroppsvæsker fra syke personer eller dyr) og gir et lignende sykdomsbilde.

Det finnes ikke vaksine mot dette viruset.

Det er ikke grunnlag for å fraråde reiser til Tanzania, men det anbefales generelt å unngå unødvendige reiser inn i områder med pågående utbrudd.

For øvrig er smittevernråd tilsvarende som for ebola:

Chikungunyavirus og andre myggoverførte sykdommer

20.03.23: WHO og CDC melder om utbrudd av chikungunyavirus i flere land i Sør-Amerika, og især i Paraguay der det har vært over 80.000 tilfeller og 43 dødsfall som følge av chikungunyafeber så langt i 2023. Det meldes også om mindre utbrudd i Brasil, Argentina, Bolivia og Thailand.

Chikungunyavirus overføres med mygg og kan forårsake chikungunyafeber som vanligvis er en selvbegrensende sykdom med feber, leddsmerter og utslett. Dødsfall kan forekomme. Risikoen for alvorlig eller langvarig sykdom er størst hos eldre.

Chikungunyafeber er en av de myggoverførte sykdommene som er på fremmarsj globalt og overføres av samme mygg som denguevirus og zikavirus. Denne typen mygg stikker hele døgnet. I tropiske og subtropiske områder overføres sykdommer med mygg hele året, men i sommerhalvåret er det større risiko, også i andre områder som i Nord-Amerika, Europa og andre mer tempererte områder.

Det er derfor viktig at reisende alltid sørger for god myggstikkbeskyttelse ved reiser til områder med mygg som overfører sykdommer.

Les mer om myggstikkbeskyttelse i artikkelen Gode råd for god reise.

Tilfeller av botulisme i Europa etter helsereiser til Tyrkia

16.03.2023: Det er rapportert flere tilfeller av botulisme hos personer som har vært i Tyrkia for behandling av overvekt med botulinumtoksin (BoNT/ botox). Tilfellene er rapportert fra Tyskland (n=12), Østerrike (n=1), Sveits (n=1) og Tyrkia (n=53).  Pasientene har vært på en klinikk i Istanbul og en klinikk i Izmir i Tyrkia i perioden mellom 22. februar til 1. mars.

Foreløpig er ikke alle årsaksforholdene rundt hendelsen klare, men etterforskning pågår i Tyrkia. De aktuelle sykehusene har fått sine aktiviteter stoppet.

Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) oppfordrer sterkt EU/EØS-borgere til å unngå slankebehandling (intragastriske behandlinger) med BoNT i Tyrkia, da dette for tiden er forbundet med en betydelig risiko for å utvikle botulisme.

Personer som har reist til Istanbul og Izmir for intragastrisk BoNT-behandling mellom 22. februar og 1. mars 2023, oppfordres til å kontakte lege/ helsepersonell for råd, spesielt hvis de opplever symptomer som svakhet, pustevansker og/eller svelgevansker. Det er da viktig å opplyse om reise og prosedyre som har vært gjort.

Botulisme er en forgiftning med giftstoffer (toksiner) dannet av bakterien Clostridium botulinum. Sykdommen skyldes oftest mat forurenset med toksin. Giftstoffene kan føre til svært alvorlige symptomer, inkludert lammelser.

Botulinumtoksinet (BoNT) kan brukes til medisinske og kosmetiske formål (botox behandling). Botulisme etter slike injeksjoner (iatrogen botulisme) er svært sjeldent, men kan forekomme hvis pasienten får for høy dose.

Botulisme er en alvorlig sykdom som kan kreve intensivbehandling. Symptomer på botulisme inkluderer svakhet og tretthet. Man kan oppleve tåkesyn, hengende øyelokk, svelgevansker og munntørrhet, og i mere alvorlige tilfeller oppstår pustevansker.

Denne saken er omtalt hos ECDC:

Informasjon om botulisme:

Utbrudd av Marburg virussykdom i Ekvatorial-Guinea

16.02.2023: WHO og helsemyndighetene i Ekvatorial-Guinea meldte 13. februar 2023 om et utbrudd av Marburg virussykdom (MVD) i Kie Ntem-provinsen i den nordvestlige delen av landet. Utbrudd og sporadiske tilfeller av MVD er tidligere rapportert fra Angola, den Demokratiske Republikk Kongo, Kenya, Sør-Afrika, Uganda, Guinea og Ghana. Dette er det første utbruddet i Ekvatorial-Guinea. Helsemyndighetene i Ekvatorial-Guinea følger opp nye tilfeller med isolasjon, smittesporing og andre tiltak for å motvirke videre smittespredning. Det er innført lock-down i Kie Ntem. Både Africa CDC og WHO bistår landet i håndteringen.

Marburgvirus er beslektet med ebolavirus, det smitter på samme måte (ved kontakt med kroppsvæsker fra syke personer eller dyr) og gir et lignende sykdomsbilde.

Det finnes ikke vaksine mot dette viruset.

Det er ikke grunnlag for å fraråde reiser til Ekvatorial-Guinea, men det anbefales generelt å unngå unødvendige reiser inn i områder med pågående utbrudd.

For øvrig er smittevernråd tilsvarende som for ebola, se:

 • Ebola (temaside med informasjon, råd og nyheter om ebola).

Kolerautbrudd i flere land

02.02.2023 (oppdatering av notis 03.11.2021): Flere land i Afrika, Asia og Amerika har de siste månedene rapportert om kolerautbrudd. Verdens helseorganisasjon (WHO) og Det europeiske smitteverninstituttet (ECDC) rapporterer om pågående utbrudd i flere land. Se WHOs nettsider og ECDCs nettsider for mer informasjon.

Risikoen for at reisende til områdene blir smittet er liten. Reisende bør likevel være påpasselig med å bare bruke drikkevann kjøpt på flasker, også ved laging av isbiter og ved tannpuss. God håndhygiene med regelmessig vask er også viktig, særlig ved matlaging og etter toalettbesøk. Vaksinasjon kan være aktuelt for reisende som ikke vil ha tilgang på rent vann og som skal leve under dårlige hygieniske forhold. Les mer om sykdommen i Smittevernveilederens kapittel om kolera.

Pakistan – flom

Etter flommen i Pakistan sommeren 2022 har det vært en stor økning av sykdommer som smitter gjennom vann og via myggstikk. Det gjelder blant annet diaré, malaria og denguefeber. I tillegg er det pågående utbrudd av polio, meslinger og covid-19. Flommen har ført til ødeleggelse av infrastruktur som veier, helsevesen, vann- og avløpssystem.

Det er ekstra viktig å følge vanlige forholdsregler for å holde seg frisk ved reise, blant annet ved å beskytte seg mot insektsstikk og unngå ikke-desinfisert drikkevann, ved tvil bør man benytte flaskevann. Les mer i artikkelen Gode råd for god reise.

Et tilfelle av vaksinederivert polio type 2 i staten New York, USA 

26.07.2022 rapporterte WHO om et tilfelle av vaksinederivert polio type 2 (cVDPV2) i RocklandCounty, i staten New York, USA, påvist hos en voksen person som utviklet lammelser.

Utbrudd av vaksinederivert polio type 3 i Israel

29.03.2022:rapporterte WHO om et utbrudd av vaksinederivert polio type 3 (cVDPV3) i Jerusalem, Israel. hos et uvaksinert barn med nyoppståtte lammelser.

Vaksinasjonsdekningen i Israel er høy, likevel finnes det uvaksinerte befolkningsgrupper, dermed vurderes risikoen for videre smitte innad i landet som moderat. Risikoen for eksport av polio til andre land anses som lav. Det er krav om polio-vaksinering ved reiser til Israel med varighet over 4 uker.

Les mer om polio på nettsidene Poliovaksinasjon ved opphold i land med polioutbrudd.

Utbrudd av japansk encefalitt i Australia

24.03.2022: Australske helsemyndigheter rapporterer om et pågående utbrudd av japansk encefalitt i Australia. Japansk encefalitt regnes som endemisk* i Northern Territory og den nordlige delen av Queensland, men har nå også blitt påvist i regionene Victoria, New South Wales, og South Australia. Japansk encefalitt gir hos de fleste asymptomatisk eller mild infeksjon, men om lag 1 av 250 utvikler encefalitt.

Viruset smitter via mygg. God beskyttelse mot myggstikk, med dekkende klær og myggmiddel er derfor et viktig forebyggende tiltak. Risiko for smitte er først og fremst forbundet med opphold av lengre varighet utenfor urbane strøk, og ved slike opphold bør vaksinasjon vurderes. For mer informasjon, se japansk encefalitt og andre myggoverførte encefalitter og japansk encefalittvaksine.

Utbrudd av koronavirus 

13.6.2022: Reiseråd knyttet til koronavirus:

Tidligere rapporterte utbrudd

 • 10.2022 ble det rapportert om utbrudd av denguefeber i Nepal. I tillegg ble det rapportert om andre vektoroverførte infeksjoner, som japansk encefalitt og scrub typhus (kratt-tyfus). Økningen skjedde i forbindelse med regntiden.
 • 09.2022 rapporterte WHO og helsemyndighetene i Uganda om utbrudd av ebolavirus (sudan ebolavirus). Myndighetene iverksatte tiltak, blant annet reiserestriksjoner til de hardest rammede områdene. Utbruddet ble erklært over 11.01.23. Totalt 142 tilfeller med ebolasykdom og 55 dødsfall ble rapportert. 19 av de døde var helsearbeidere. I tillegg ble det rapportert om 22 dødsfall som trolig skyldtes ebolavirus, men der pasientene døde før prøve ble tatt.
 • I 2022 ble det meldt om flere utbrudd av denguefeber i det sørlige Frankrike, med totalt 65 tilfeller. Siden 2010 er det meldt om enkelttilfeller og små utbrudd av denguefeber i Frankrike og enkelte andre land rundt Middelhavet i myggsesongen fra juni til november. Utbrudd av vestnilfeber i Sør-Europa
 • I august 2022 ble det meldt om utbrudd av vestnilfeber i flere land i Sør-Europa. Flest tilfeller ble rapportert fra Italia, Hellas og Serbia. Siden 2008 er det årlig rapport vestnilfeber fra dette området, men årets utbrudd startet tidligere enn vanlig og antallet tilfeller tilsvarte toppåret 2018.
 • 06.2022 rapporterte WHO om et utbrudd av Krim-Kongo hemoragisk feber i Irak. Mellom 1. januar og 22. mai var det rapportert om 212 tilfeller hvorav 115 var mistenkte og 97 laboratoriebekreftede.
 • I mai 2022 ble det erklært et utbrudd av apekopper i flere europeiske land uten tilknytning til reise i endemiske områder. Utbruddet ble globalt. Apekopper ble erklært som en internasjonal folkehelsekrise (PHEIC) av WHO 23. juni 2022. Fram til februar 2023 er det rapportert om over 86.000 tilfeller i verden, men antallet nye tilfeller har vært fallende siden august 2022.
 • I desember 2019 ble det meldt om utbrudd av meslinger på Samoa, Tonga, Fiji, Australia, New Zealand, og Filippinene. Lav vaksinasjonsdekning var ansett som en viktig årsak til utbruddet og det ble igangsatt vaksinering av befolkningen med bistand fra bl.a. WHO og UNICEF.
 • Pakistan har siden 2016 hatt en vedvarende økning i antall tilfeller av utvidet multiresistent tyfoidfeber; XDR Typhi (extensively drug-resistant Salmonella Typhi). Storbyene Karachi og Hyderabad er spesielt rammet. I Norge smittes om lag 10 – 20 personer av tyfoidfeber årlig, de aller fleste etter reise til Pakistan eller India.
 • 10.2019: WHO varslet om et utbrudd av gulfeber i Nigeria. Siden 2017 har Nigeria hatt flere utbrudd av gulfeber, og det har vært meldt om tilfeller fra hele landet.
 • I september 2019 meldte svenske folkehelsemyndighetene om økt antall tilfeller av tularemi (harepest). Over 800 tilfeller ble meldt, det overgår det forrige toppåret 2015 da det ble rapportert 792 tilfeller. Det er særlig personer som ferdes i naturen som er utsatt for smitte.
 • Fra august 20219 ble det rapportert om store utbrudd av denguefeber i mange asiatiske land, spesielt fra Pakistan, Bangladesh, Filippinene, Thailand og Sri Lanka. Økningen skjedde i forbindelse med regntiden.
 • I 2019 ble det rapportert om et stort dengueutbrudd i Honduras, det største på over 50 år. Det ble rapportert om over 40.000 tilfeller. Det var også økning av denguetilfeller i naboland. Dengue er endemisk i nordlige deler av Sør-Amerika og i Mellom-Amerika. 
 • 04.2019: Meldt om oppblussing av gulfeber i Brasil. Gulfeberutbrudd har rammet Brasil hvert år siden 2016. Med unntak av nordøstlige deler, er det risiko for gulfeber i hele landet. Dette inkluderer også storbyer. 
 • 02.2019: Meldt om meslingeutbrudd i USA. Majoriteten av de smittede er uvaksinerte barn i miljøer med lav vaksinasjonsdekning. 
 • I desember 2018 ble det rapportert om økende tilfeller av chikungunyavirus-infeksjon i Thailand på grensen mot Malaysia.
 • 12.2018: Hantavirusutbrudd Sør- og Mellom Amerika, med tilfeller meldt fra bl.a. Argentina, Fransk Guyana (Tonate-Macouria, Remire-Montjoly og Iracoubo) og Panama. Enkelttilfeller og utbrudd av hantavirusinfeksjoner påvises jevnlig i ulike land på det amerikanske kontinent.
 • I 2018 og 2019 var det økt forekomst av smitte med rabies til mennesker på Borneo i Malaysia. Vanligste smittemåte ved rabies er bitt av hunder.
 • 08.2018: Ebolautbrudd i Den Demokratiske republikk Kongo, i provinsene Nord-Kivu og Ituri på grensen mot Uganda. Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte 17. juli 2019 at ebolautbruddet i landet er en internasjonal folkehelsekrise. Utbruddet ble erklært over 25.06.2020. Utbruddet var det nest største i historien, totalt 3481 meldte tilfeller og 2299 dødsfall.
 • Siden januar 2017 er det vært utbrudd lassafeber i store deler av Nigeria. Utbruddene kommer årlig og starter i desember med topp i januar-februar før de avtar igjen. Sykdommen forekommer sporadisk året gjennom. Utbruddene har blitt større de siste årene.
 • 04.2018: det ble meldt om økt forekomst denguefeber på øya Réunion som er en fransk oversjøisk region i Indiahavet. Den økte forekomsten fortsatte inn i 2019. Sykdommen forekommer normalt sporadisk på hele øya.
 • I 2018 ble det rapportert om flere tilfeller av rabies blant dyr enn vanlig i Thailand.
 • 12.17: Meldt at situasjonen med bl.a. mangel på helsetjenester og infrastruktur har medført større utbrudd av kolera og difteri i hele Jemen. Siden kolerautbruddet staret i oktober 2016 er det per 18.8.2018 er rapportert over 1,1 millioner mistenkte tilfeller av kolera i landet. Det er også rapportert mange tilfeller av difteri i landet, hovedsakelig hos barn under 5 år.
 • 14.06.2019 ble det rapporterte thailandske helsemyndigheter at årets denguesituasjon var en epidemi. Det har de siste årene vært observert en til dels kraftig økning i antall tilfeller denguefeber i mange land i Sørøst-Asia.
 • 20.05.2019 ble det rapportert et utbrudd av legionærsykdom i østre Flandern i Belgia. Tilsammen 32 syke ble diagnostisert. Kilden var antatt  være et forurenset kjøletårn.
 • 10.01.2019: I oktober 2018 ble det meldt om et større utbrudd av meslinger i Madagaskar. Vaksinasjonsdekningen i landet har ligget omkring 60 % de siste årene.
 • 09.11.2018 ble det rapportert et utbrudd av rubella (røde hunder) i Japan, hovedsaklig i Kantoregionen, som inkluderer Tokyo. De fleste tilfellene var hos menn over 30 år. Forrige landsomfattende rubellaepidemi i Japan var 2012-2013.
 • 1.10.2018 ble det rapportert et utbrudd av leptospirose i Golanhøydene på grensen mellom Israel og Syria knyttet til forurenset vann. Det ble rapport om mer enn 600 mistenkte tilfeller.
 • 01.10.2018 ble det rapportert om et utbrudd av apekopper i Nigeria. Utbruddet fortsatt også i 2018 hvor det ble meldt 45 bekreftede og 114 mistenkte tilfeller. Det ble påvist to tilfeller av sykdommen hos reisende fra Nigeria til Storbritannia.
 • 13.09.2018 rapporterte italienske myndigheter om 23 bekreftede tilfeller og ett dødsfall i utbruddet av legionærsykdom i provinsen Brescia som har pågått siden begynnelsen av september. Kilden for utbruddet var antatt et forurenset kjøletårn.
 • 30.8.2018 ble det rapportert om at det siden september 2017 har pågått et hepatitt E-utbrudd i Nambia, inkludert i hovedstadsområdet Windhoek. Flere tusen tilfeller ble rapportert, inkludert 20 dødsfall. 
 • 16.08.2018 rapporterte Det europeiske smittevernsenteret (ECDC) om et rekordhøye tall for meldte tilfeller av vestnilfeber i mange europeiske land. Fram til sesongen var slutt desember 2018 ble det rapportert 1503 tilfeller fra 11 EU-land.
 • 14.06.2018 ble det rapportert et tilfelle av et barn med lammelser som kunne skyldes poliovirus som stammer fra levende poliovirusvaksine. Dette ble senere avkreftet. Venezuela har fallende dekning av flere vaksiner på grunn av den pågående krisen i landet, deriblant for poliovaksine. Det er derfor fortsatt viktig at alle som reiser til Venezuela er tilstrekkelig vaksinert også mot polio, samt andre grunnvaksiner og aktuelle reisevaksiner.
 • 22.05.2018 rapporterte indiske helsemyndigheter om et utbrudd av nipahvirusinfeksjon i Kozikhode-distriktet i den indiske delstaten Kerala. Det er de siste årene rapport mindre utbrudd av sykdommen i Bangladesh og India. Lokale helsemyndigheter fikk raskt situasjonen under kontroll og utbruddet spredte seg ikke videre. Det ble meldt om 17 dødsfall under utbruddet.
 • 22.05.2018 ble det rapportert et utbrudd av meslinger i Brasil med flest tilfeller i statene Amazonas og Roraima
 • 09.05.2018 rapporterte Verdens helseorganisasjon og kongolesiske helsemyndigheter om et utbrudd av ebolavirussykdom i distriktene Bikoro, Iboko og Wangata i Equateur-provinsen i Den Demokratiske republikk Kongo. Utbruddet ble erklært over 25.7.18. Totalt ble det rapportert 53 tilfeller av sykdommen hvorav 29 dødsfall.  
 • 01.02.2018 ble det rapport utbrudd av bakteriesykdommen listeriose i Sør-Afrika. Utbruddet startet i januar 2018 og involverte nærmere 1000 bekreftede tilfeller. Kilden til utbruddet var et kjøttprodukt kalt “Polony” som ble distribuert i hele landet og i andre afrikanske land.
 • 19.01.2018 ble det rapportert et utbrudd av virussykdommen hepatitt E i Namibia, inkludert i hovedstadsområdet Windhoek. Risikoen for smitte til turister var liten, men ved reiser til området med hepatitt E-utbrudd er god mathygiene og å unngå ikke-desinfisert drikkevann viktig. Dette gjelder spesielt for gravide.
 • 19.01.2018 ble det rapportert et utbrudd av denguefeber i Senegal, inkludert hovedstaden Dakar.
 • 27.12.2017 ble det rapportert om utbrudd av difteri i Indonesia som skyldes lav vaksinedekning i befolkningen. Flest tilfeller ble meldt fra provinsene Banten, Østre og vestre Java, Bangka-Belitung, Jambi og Lampung, samt Jakarta. 
 • 26.12.2017 ble det meldt om et meslingutbrudd med utgangspunkt i Gøteborg. I perioden 10.12.2017 til medio januar 2018 ble det meldt totalt 28 tilfeller.
 • 22.12.2017 ble det rapportert utbrudd av denguefeber i områder ved Rødehavskysten i Egypt, også blant turister. Tilfeller ble særlig rapportert fra byene El-Quasir, Safaga og Hurghada. 
 • 21.12.2017 ble det rapportert utbrudd av difteri blant Rohingya-flyktninger i Cox’s Bazar i Bangladesh. I perioden  8.11.17 til 11.1.18 ble det rapportert 31 dødsfall og 3954 mistenkte difteritilfeller blant flyktningene. 
 • 01.12.2017 ble det rapportert et utbrudd av gulfeber i Nigeria som fortsatte også i 2018. Gulfeber er endemisk i landet. 19.10.2017 ble det rapportert at 18 turister som har oppholdt seg i og området rundt byen Palma Nova på Mallorca hadde utviklet legionellasykdom. Utbruddet omfattet etterhvert 27 tilfeller med ett dødsfall, de fleste av de syke var britiske turister. Smittekilden var et massasjebad på et hotell i området.
 • 28.09.2017 ble det meldt om et utbrudd av pest på Madagaskar. Pestsituasjonen på øya er nå tilbake på et normalt nivå. Reisende til landet bør fortsatt følge anbefalte forholdsregler for å unngå å bli smittet med pestbakterien. 
 • 28.9.2017 meldte det europeiske smittevernsenteret (ECDC) at flere var blitt smittet med malaria i områder i Hellas og på Kypros. Reisende til disse områdene ble anbefalt å være nøye med myggstikkbeskyttelse.
 • 25.9.2017 rapporterte italienske helsemyndigheter om et utbrudd  av chikungunyavirus-sykdom i regionene Lazio (som også inkluderer Roma) og Calabria. Dette var andre gangen Italia opplevede et utbrudd av sykdommen.  Etter at myggsesongen i de aktuelle områdene var over i januar 2018 var det liten risiko for smitteoverføring av viruset.
 • 15.9.2017 ble det rapportert økning av malariatilfeller i hovedstaden, Praia, på Santiago-øya på Kapp Verde. Siden den gang anbefales forbyggende malariamedisin i tillegg til god myggstikkbeskyttelse ved reiser til området.
 • 13.09.2017 ble det rapportert om økt forekomst av denguefeber på hele Sri Lanka.

Historikk

03.02.2023: Lagt inn lenker til WHOs og ECDCs nettsider i notis om kolerautbrudd.

03.11.2022: Lagt inn liten oppdartering om kolerautbrudd i flere land - lagt til Libanon og Syria.

28.10.2022: Oppdatering av notisen om kolerautbruddet i flere land.

13.06.2022: Oppdatert avsnitt om utbrudd av Japansk encefalitt i Australia.

31.03.2022: Endringer i avsnitt "Hanatavirusutbrudd Sør- og Mellom Amerika".