Hopp til innhold

Artikkel

Smittevernvakta for helsetjenesten - døgnbemannet varslings- og rådgivningstjeneste

Publisert Oppdatert

I kontortiden kan Folkehelseinstituttet kontaktes på tlf 21 07 70 00. Utenom kontortid alle dager: tlf 21 07 63 48.

telefon

I kontortiden kan Folkehelseinstituttet kontaktes på tlf 21 07 70 00. Utenom kontortid alle dager: tlf 21 07 63 48.


Dette er en tjeneste for helsepersonell. Publikum som har smittevernspørsmål skal henvende seg til lokal helsetjeneste.

I arbeidstiden er sentralbordet med telefonnummer 21 07 70 00 primært kontaktpunkt for alle smittevernspørsmål. For varsling og rådgivning som ikke kan vente til vanlig arbeidstid, kan helsepersonell kontakte smittevernvakta. Tjenesten er døgnbemannet.

På grunn av økt pågang av henvendelser i forbindelse med koronavirusutbruddet er organiseringen av Folkehelseinstituttets smittevernvakttjeneste midlertidig endret. Innringer blir satt over til rådgiver som ved behov konfererer med lege.

Hvilke sykdommer som er varslingspliktige fremgår av MSIS-forskriften, se: