Hopp til innhold

Melding

Informasjon om analysetid og -svar for pneumokokker

Publisert


Folkehelseinstituttet har referansefunksjon for Streptococcus pneumoniae (pneumokokker) og utfører identifikasjon og karakterisering av pneumokokkisolater og antistoffmålinger. Analysesvarene brukes i nasjonal overvåking av pneumokokksykdom inkludert effekt av vaksinasjon. Per dags dato er analysene for identifikasjon og karakterisering forsinket og vi erfarer at det er lang svartid til rekvirent.

Prøver som er mottatt etter 1. juli 2019 vil bli svart ut i løpet av høsten 2019/våren 2020. Prøver mottatt første halvår 2019, vil ikke bli svart ut til rekvirenter men vil bli analysert ved behov og brukt direkte inn i overvåkingsarbeid. Inntil videre utføres i tillegg til helgenomsekvensering quellung for serotyping av pneumokokker isolert fra barn under 5 år.