Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Influensavaksine til helsepersonell»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Influensavaksine til helsepersonell

Artikkel

Influensavaksine til helsepersonell

Beskytt pasienter, kollegaer og deg selv. Folkehelseinstituttet anbefaler helsepersonell å ta årlig vaksine mot influensa.

illustrasjon helsepersonell
Illustrasjon: Racecar, for FHI

Beskytt pasienter, kollegaer og deg selv. Folkehelseinstituttet anbefaler helsepersonell å ta årlig vaksine mot influensa.


Høy vaksinasjonsdekning er viktig

Influensa forårsaker årlig alvorlig sykdom og dødsfall i sårbare grupper. Høy vaksinasjonsdekning blant helsepersonell kan redusere influensasykdom og utbrudd i helseinstitusjoner. Dette er spesielt viktig for pasienter som ikke selv kan få vaksine,
og for pasienter som har redusert effekt av vaksinen på grunn av nedsatt immunforsvar.

Høy vaksinasjonsdekning mot influensa blant ansatte i helsesektoren er viktig for å opprettholde tilfredsstillende beredskap under større utbrudd av smittsomme sykdommer.

Du kan smitte andre – selv uten symptomer

Overføring av virus skjer ved dråpe-, luft- eller kontaktsmitte. Voksne er vanligvis smitteførende én dag før symptomene utvikler seg og 3–5 dager etter at de er blitt syke. Helsepersonell har klart høyere risiko for å bli smittet av influensa sammenlignet med voksne som ikke arbeider i helsesektoren. Blir du smittet, kan du spre sykdommen til andre selv om du ikke har tydelige symptomer.

Hvem bør vaksinere seg

Alt helse- og omsorgspersonell med pasientkontakt anbefales å ta vaksine. Dette er spesielt viktig for personell som har kontakt med sårbare pasientgrupper, for eksempel i eldreomsorg, nyfødtmedisin, kreftbehandling, infeksjonsmedisin eller intensivavdelinger.

Viktig om influensavaksinen 

Influensavirus endrer seg hele tiden, og vaksinen må årlig tilpasses de virustypene som sirkulerer. Effekten av vaksinen avtar også over tid og må derfor tas hvert år.

Gjennomsnittlig effekt av influensavaksine er 60 %. Det betyr at mange som er vaksinert likevel kan bli smittet, men mye tyder på at disse vil bli mindre syke enn om de ikke hadde vært vaksinert.

Influensavaksinen til voksne kan ikke gi influensasykdom, fordi den kun inneholder biter av influensavirus. Influensavaksinen beskytter ikke mot koronavirus eller andre virus og bakterier, som også kan gi influensalignende symptomer.

Vaksine mot sesonginfluensa har vært brukt i mange år, og gir svært sjelden alvorlige bivirkninger. Vanlige bivirkninger er lokalreaksjon med rødhet, ømhet og/eller hevelse på injeksjonsstedet. Enkelte kan få feber, muskelsmerter og generell sykdomsfølelse. Alvorlige
allergiske reaksjoner er svært sjeldne.

Når og hvor skal man ta vaksinen

Vaksinen bør tas i perioden oktober til november, før influensasesongen starter. Beskyttelse oppnås etter 1-2 uker.

Arbeidsgiver skal tilby og dekke utgiftene ved vaksinasjon for alt smitteutsatt personell. Ta kontakt med arbeidsgiver for informasjon om vaksinasjon på din arbeidsplass.

Pris

Helsepersonell med pasientkontakt og laboratoriepersonell som håndterer prøver som kan inneholde influensavirus, skal få kostnader knyttet til vaksinering dekket av arbeidsgiver.

Vaksinering i apotek er ikke en del av influensavaksinasjonsprogrammet, og alle som vaksinerer seg der må betale full pris for vaksine og vaksinering. Dette gjelder også personer i målgruppene.

Mer informasjon

Ønsker du lese mer om influensavaksine, effekt og bivirkninger:

Kunnskapsgrunnlaget for influensavaksinasjon