Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Finansiering og prioritering av influensavaksine 2020»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Finansiering og prioritering av influensavaksine 2020

Artikkel

Finansiering og prioritering av influensavaksine 2020

Fra 1. desember kan personer utenom risikogruppene kjøpe influensavaksine. Dette gjelder kun vaksine som er kjøpt inn fra andre grossister enn Folkehelseinstituttet.

Illustrasjonsfoto: colourbox.com.
Illustrasjonsfoto: colourbox.com.

Fra 1. desember kan personer utenom risikogruppene kjøpe influensavaksine. Dette gjelder kun vaksine som er kjøpt inn fra andre grossister enn Folkehelseinstituttet.


Regjeringen har vedtatt at selve influensavaksinen skal være gratis til personer i risikogruppene for alvorlig influensa denne sesongen. Samtidig settes et tak på egenandelen for å få satt vaksinen på 50 kroner for de samme gruppene ved vaksinering hos fastlege. Resten av honoraret til fastlegene (kr. 150) dekkes via HELFO. For dem som har frikort vil vaksinasjon være gratis. Dette er et tiltak for at alle i risikogruppene skal ha råd til å ta influensavaksine denne sesongen.

Denne taksten kan ikke brukes ved vaksinering av de andre målgruppene (helsepersonell med pasientkontakt, svinerøktere og personer som bor sammen med immunsupprimerte) eller personer utenom målgruppene. Kostnadene ved vaksineringen av helsepersonell og svinerøktere skal som tidligere dekkes av arbeidsgiver. Kostnader til vaksinering av personer som bor sammen med immunsupprimerte må dekkes av den enkelte.

Det er ikke etablert noen refusjons- eller tilskuddsordning for å dekke kommunenes utgifter til vaksinering av risikogruppene, utover at vaksinen blir levert gratis fra Folkehelseinstituttet. Kommunene kan ifølge vaksinasjonsforskriften ta betalt for vaksinering for å dekke utgiftene til gjennomføring av influensavaksinasjon i regi av kommunen. Det er ikke satt noen øvre grense for hvor mye kommunen kan ta for dette, men prisen bør være så lav som mulig.

Restdoser av influensavaksiner som ble sendt ut til kommunene fra Folkehelseinstituttet høsten 2020 kan nå også tilbys personer utenom målgruppene. Det er ikke anledning til å bruke takst V1 utenom til personer i risikogruppene. Det er ingen prisregulering på administrasjon av vaksine til denne gruppen, utover at vaksinen er gratis.

Influensavaksine beskytter ikke mot covid-19

Influensavaksinen reduserer risikoen for alvorlig influensasykdom, men har dessverre ingen effekt mot covid-19.  De generelle smittevernrådene mot covid-19 har imidlertid også effekt mot influensasmitte, og etterlevelse av dem vil kunne bidra til en mer moderat influensasesong. 

Influensa er en sykdom som for de fleste friske personer går over uten behandling. Det viktigste tiltaket friske personer kan gjøre for å beskytte risikogruppene og seg selv mot influensasmitte er derfor å følge rådene om hånd- og hostehygiene, holde avstand og være hjemme ved sykdom.  

Farmasøytrekvirering

Fra og med i høst kan farmasøyter i apotek rekvirere og sette influensavaksine uten at pasienten må innom lege. Vaksinasjon i apotek omfattes ikke av vaksinasjonsprogrammet og må betales av pasienten selv.

Pris og takst

Indikasjon Målgruppe Pris V1-takst?
Risiko for alvorlig sykdom Gravide fra 12. svangerskapsuke Gratis Ja
Risiko for alvorlig sykdom Beboere i sykehjem/omsorgsbolig Gratis Ja, dersom de vaksineres hos fastlegen – ellers dekkes dette av institusjonen
Risiko for alvorlig sykdom Alle fra fylte 65 år Gratis Ja
Risiko for alvorlig sykdom

Barn og voksne med:

 • kronisk lungesykdom
 • kronisk hjerte- og karsykdom (gjelder ikke personer som kun har høyt blodtrykk)
 • leversvikt
 • nyresvikt
 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av slik sykdom (f.eks. hiv, revmatoid artritt, kreft og andre sykdommer)
 • diabetes
 • svært alvorlig fedme (KMI >40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko (etter individuell vurdering av lege)
Gratis for alle disse gruppene Ja
Yrke/eksponering   Programpris for arbeidsgivere Nei
Personer som bor sammen med immunsupprimerte   Gratis Ja
Personer utenom målgruppene   Gratis, dersom restdoser tilgjengelig Nei

Vaksinering hos fastlegen er gratis for personer med frikort, men koster ellers kr 50 for personer i risikogruppene og personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter.

Helsepersonell og svinerøktere skal få vaksine og vaksinering dekket av arbeidsgiver. Programpris for vaksinen er kr 73 fra Folkehelseinstituttet. Det er ingen fastpris for vaksinering av helsepersonell og svinerøktere.

Vaksinering i kommunal regi: Vaksinen er gratis til risikogruppene, vaksine til øvrige målgrupper koster kr 73. Kommunen har anledning til å ta selvkost for vaksinering.
Nesesprayvaksinen til barn (FluenzTetra) selges kun i 10-pakning til fullpris som er 2600 kroner. Vaksinen må betales i sin helhet, men vaksinering av barn i risikogruppene er gratis hos fastlegen.

Befolkningen for øvrig har ikke vært prioritert for vaksinasjon. Influensavaksinedoser i privatmarkedet (apotek og bedriftshelsetjeneste) var forbeholdt målgruppene for alvorlig influensa frem til 1. desember. Dersom det er doser igjen i apotek kan alle nå få tilbud om vaksine her. Apotekene prissetter selv vaksine og vaksinering.

Restdoser av influensavaksine sendt ut til influensavaksinasjonsprogrammet kan tilbys alle som ønsker å vaksinere seg mot influensa. Selve vaksinen er gratis og det er ingen prisregulering for administrasjon. Det er ikke anledning til å ta V1-takst for denne gruppen.

Dette er målgruppene for influensavaksinasjon

Risikogrupper

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
 • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte-/karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk), spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre tilstander)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Andre målgrupper

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

For flere detaljer om vedtakene se