Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Finansiering og prioritering av influensavaksine 2020»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Finansiering og prioritering av influensavaksine 2020

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Artikkel

Finansiering og prioritering av influensavaksine 2020

Publisert Oppdatert

I år vil risikogruppene for alvorlig influensa bare betale en egenandel på 50 kroner for å bli vaksinert hos fastlegen. Samtidig legges begrensninger på salg av influensavaksine fra apotekene fram til 1. desember, slik at flest mulig av dosene blir gitt til målgruppene. Denne begrensningen gjelder også for leger som rekvirerer eller skriver ut resept på influensavaksine.

Illustrasjonsfoto: colourbox.com.
Illustrasjonsfoto: colourbox.com.

I år vil risikogruppene for alvorlig influensa bare betale en egenandel på 50 kroner for å bli vaksinert hos fastlegen. Samtidig legges begrensninger på salg av influensavaksine fra apotekene fram til 1. desember, slik at flest mulig av dosene blir gitt til målgruppene. Denne begrensningen gjelder også for leger som rekvirerer eller skriver ut resept på influensavaksine.


Regjeringen har vedtatt at selve influensavaksinen skal være gratis til personer i risikogruppene for alvorlig influensa denne sesongen. Samtidig settes et tak på egenandelen for å få satt vaksinen på 50 kroner for de samme gruppene ved vaksinering hos fastlege. Resten av honoraret til fastlegene (kr. 150) dekkes via HELFO. For dem som har frikort vil vaksinasjon være gratis. Dette er et tiltak for at alle i risikogruppene skal ha råd til å ta influensavaksine denne sesongen.

Denne taksten kan ikke brukes ved vaksinering av de andre målgruppene (helsepersonell med pasientkontakt, svinerøktere og personer som bor sammen med immunsupprimerte). Kostnadene ved vaksineringen av helsepersonell og svinerøktere skal som tidligere dekkes av arbeidsgiver. Kostnader til vaksine og vaksinering av personer som bor sammen med immunsupprimerte må dekkes av den enkelte.

Det er ikke etablert noen refusjons- eller tilskuddsordning for å dekke kommunenes utgifter til vaksinering av risikogruppene, utover at vaksinen blir levert gratis fra Folkehelseinstituttet. Kommunene kan ifølge vaksinasjonsforskriften ta betalt for vaksinering for å dekke utgiftene til gjennomføring av influensavaksinasjon i regi av kommunen. Det er ikke satt noen øvre grense for hvor mye kommunen kan ta for dette, men prisen bør være så lav som mulig.

Influensavaksiner forbeholdt målgruppene frem til 1. desember

Vaksinene til målgruppene vil bli sendt ut fra FHI i oktober og november. Disse vaksinene skal kun gå til målgruppene - altså risikogrupper, helsepersonell med pasientkontakt, svinerøktere og personer som bor sammen med immunsupprimerte (se liste under). For å sikre at flest mulig i målgruppene får tilbud om vaksine har Helsedirektoratet vedtatt at også influensavaksiner i det private markedet så som hos apotekene, skal forbeholdes målgruppene frem til 1. desember.

Folkehelseinstituttet har denne sesongen anskaffet 1,2 millioner doser til målgruppene i programmet. Dette er betydelig flere doser sammenlignet med tidligere år, og om lag 50 prosent økning fra fjorårssesongen da vaksinasjonsdekningen var høyere enn noen gang tidligere.

Foreløpige tall fra den sørlige halvkule tyder på at vi vil få en rolig influensasesong, men vi må likevel forberede oss på at utbruddet kommer som vanlig, og personer i risikogruppene, helsepersonell og øvrige målgrupper oppfordres til å ta vaksinen.    

Influensavaksine beskytter ikke mot covid-19

Influensavaksinen reduserer risikoen for alvorlig influensasykdom, men har dessverre ingen effekt mot covid-19.  De generelle smittevernrådene mot covid-19 har imidlertid også effekt mot influensasmitte, og etterlevelse av dem vil kunne bidra til en mer moderat influensasesong. 

Influensa er en sykdom som for de fleste friske personer går over uten behandling. Det viktigste tiltaket friske personer kan gjøre for å beskytte risikogruppene og seg selv mot influensasmitte er derfor å følge rådene om hånd- og hostehygiene, holde avstand og være hjemme ved sykdom.  

Vaksinering av andre grupper må vente

Mange virksomheter i offentlig og privat sektor har hatt et ønske om å vaksinere sine ansatte mot influensa denne sesongen, blant annet for å redusere sykefraværet. Dette er forståelig, men i år må vaksinering av ansatte som ikke er i målgruppene avvente lagerbeholdningen på apotekene etter 1. desember. Dette fordi Helsedirektoratet har gitt en faglig anbefaling om at leger og farmasøyter kun skal ordinere og rekvirere influensavaksine til personer i målgruppene i denne perioden. Det er heller ikke gitt noen anbefaling om prioritering av personer i såkalte kritiske samfunnsfunksjoner.

Farmasøytrekvirering

Fra og med i høst kan farmasøyter i apotek rekvirere og sette influensavaksine uten at pasienten må innom lege. På grunn av en mulig mangelsituasjon for vaksine og for å ivareta vaksinasjon av risikogruppene i størst mulig grad, er det lagt begrensinger på hvem som kan få influensavaksine i apotek. Fram til 1. desember vil influensavaksiner være forbeholdt målgruppene som blant annet omfatter risikogrupper og helsepersonell med pasientkontakt.

Vaksinasjon i apotek omfattes ikke av vaksinasjonsprogrammet og må betales av pasienten selv.

Dette er målgruppene for influensavaksinasjon

Risikogrupper

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
 • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte-/karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk), spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre tilstander)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Andre målgrupper

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

For flere detaljer om vedtakene se