Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa

Artikkel

Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa

Høsten 2014 ble en revidert versjon av en nasjonal pandemiplan vedtatt av Regjeringen. Helsedirektoratet leder Pandemi- og epidemikomitéen og Folkehelseinstituttet har sekretariatet.

Høsten 2014 ble en revidert versjon av en nasjonal pandemiplan vedtatt av Regjeringen. Helsedirektoratet leder Pandemi- og epidemikomitéen og Folkehelseinstituttet har sekretariatet.


Historien viser at influensapandemier dukker opp med ujevne mellomrom. Når en ny pandemi dukker opp, og hvilket virus som vil forårsake en ny pandemi vet man ikke – men at det før eller siden kommer en ny pandemi er man sikker på.

Ved en pandemi kan hele samfunnet kan bli rammet og mange samfunnsfunksjoner kan i verste fall stoppe opp. Helsetjenesten kan bli overbelastet og konsekvensene for landets økonomi betydelige. Når første bølge av pandemien treffer oss, er det sannsynlig at vi må vente en stund før en influensavaksine vil være ferdig utviklet og tilgjengelig for alle som ønsker den. Medikamenter mot influensa vil være det eneste som vil dempe virkningen av sykdommen, i tillegg til smitteverntiltak som kan stanse spredning.

Egen plan for pandemisk influensa

En influensapandemi krever en egen plan på grunn av de spesielle utfordringene som helsesektoren og de øvrige sektorene vil stå overfor både når pandemi truer, og når befolkningen angripes av sykdommen. Den raske smittespredningen kan vanskelig forhindres, og viruset vil trolig ramme alle aldersgrupper og samfunnslag uten hensyn til personlig livsstil eller atferd.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har en spesiell beredskap for influensa og anbefaler at hvert enkelt land utarbeider egne beredskapsplaner.

Planen fra 2014 har innarbeidet erfaringer fra 2009-pandemien, og i tillegg er faseinndelingen endret i henhold til WHOs nye faser. Planen skal brukes av helsesektoren og andre sektorer i deres arbeid med å lage egne beredskapsplaner.

Nasjonal beredskapsplan pandemisk influensa, 2014 kan lastes ned fra Regjeringens nettsider.

Tidligere pandemiplan: Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa (www.regjeringen.no)